Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4847/S

Business name: 
EKOFIN BB, s.r.o.
  (from: 04/30/2014)
ALL PERFECT SECURITY, s.r.o.
  (from: 09/30/1997 until: 04/29/2014)
Registered seat: 
Na Troskách 12
Banská Bystrica 974 01
  (from: 09/24/2009)
Nám. SNP č. 6
Banská Bystrica 974 01
  (from: 02/06/2004 until: 09/23/2009)
Jakubská cesta 64
Banská Bystrica 974 01
  (from: 09/30/1997 until: 02/05/2004)
Identification number (IČO): 
36 024 546
  (from: 09/30/1997)
Date of entry: 
09/30/1997
  (from: 09/30/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/30/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/24/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 09/24/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 09/24/2009)
reklamné a marketingové služby
  (from: 09/24/2009)
poskytovanie služieb informátora
  (from: 09/24/2009)
činnosť poriadeného finančného agenta podľa registra finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov vedeného Národnou bankou Slovenska podľa zák. č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (from: 02/10/2015)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/30/1997 until: 03/29/1999)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/30/1997 until: 03/29/1999)
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
  (from: 09/30/1997 until: 03/29/1999)
šírenie reklamy
  (from: 09/30/1997 until: 03/29/1999)
podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
  (from: 09/30/1997 until: 03/29/1999)
služby súkromných detektívov
  (from: 09/30/1997 until: 03/29/1999)
strážna služba - § 3 písm. a/ body 1-10 zák.č. 379/97 Z.z. o SBS a podobných činnostiach
  (from: 03/30/1999 until: 09/23/2009)
prevádzkovanie strážnej služby podľa § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) zákona č. 473/2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)
  (from: 09/24/2009 until: 04/25/2014)
Partners: 
RNDr. Dagmar Gajdošová
Pod Suchým vrchom 14
Banská Bystrica 974 05
Slovak Republic
  (from: 10/02/2021)
Marián Gajdoš
Pod Suchým vrchom 14
Banská Bystrica 974 05
Slovak Republic
  (from: 10/02/2021)
GVC financ, s.r.o. IČO: 36 036 196
Jakubská cesta 64
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/29/2000 until: 09/17/2001)
EKOFIN, s. r. o.
Na Troskách 12
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 09/24/2009 until: 04/29/2014)
EKOFIN, s. r. o. IČO: 36 043 672
Na Troskách 12
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/29/2005 until: 09/23/2009)
EKOFIN, s. r. o. IČO: 36 043 672
Komenského 2
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/18/2001 until: 06/28/2005)
Jozef Baláž
Záhonok 1959/33
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/30/1999 until: 02/28/2000)
Jozef Baláž
Záhonok 1959/33
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 09/30/1997 until: 03/29/1999)
Mgr. Dagmar Gajdošová
Senická cesta 79
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 09/24/2009 until: 04/29/2014)
Dagmar Gajdošová
Senická cesta 79
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/29/2005 until: 09/23/2009)
Dagmar Gajdošová
Jakubská cesta 64
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/29/2000 until: 06/28/2005)
Vladimír Potančok
Fr.Mazúra 5
Slovenská Ľupča
Slovak Republic
  (from: 03/30/1999 until: 02/28/2000)
Róbert Varga
Partizánska cesta 65
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/30/1997 until: 03/29/1999)
RNDr. Dagmar Gajdošová
Senická cesta 4604/79
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 04/30/2014 until: 10/01/2021)
Marián Gajdoš
Senická cesta 4604/79
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 04/30/2014 until: 10/01/2021)
Contribution of each member: 
RNDr. Dagmar Gajdošová
( peňažný vklad )
  (from: 04/30/2014 until: 10/01/2021)
RNDr. Dagmar Gajdošová
Amount of investment: 5 643 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 643 EUR
  (from: 10/02/2021)
Marián Gajdoš
  (from: 04/30/2014 until: 10/01/2021)
Marián Gajdoš
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 10/02/2021)
Jozef Baláž
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/30/1997 until: 03/29/1999)
Róbert Varga
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/30/1997 until: 03/29/1999)
Jozef Baláž
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 03/30/1999 until: 02/28/2000)
Vladimír Potančok
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/30/1999 until: 02/28/2000)
Dagmar Gajdošová
  (from: 02/29/2000 until: 06/28/2005)
Dagmar Gajdošová
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 06/29/2005 until: 09/23/2009)
GVC financ, s.r.o.
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/29/2000 until: 09/17/2001)
EKOFIN, s. r. o.
  (from: 09/18/2001 until: 06/28/2005)
EKOFIN, s. r. o.
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/29/2005 until: 09/23/2009)
Mgr. Dagmar Gajdošová
Amount of investment: 5 643 EUR Paid up: 5 643 EUR
  (from: 09/24/2009 until: 04/29/2014)
EKOFIN, s. r. o.
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 09/24/2009 until: 04/29/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/30/1997)
Marián Gajdoš
Pod Suchým vrchom 14
Banská Bystrica 974 05
From: 04/04/2014
  (from: 10/02/2021)
Jozef Baláž
Záhonok 1959/33
Zvolen
  (from: 09/30/1997 until: 02/28/2000)
Anton Balek
Sládkovičova 5322/46
Banská Bystrica 974 01
From: 06/28/2006
  (from: 09/27/2006 until: 04/29/2014)
Anton Balek
Sládkovičova 5322/46
Banská Bystrica 974 01
From: 06/28/2006 Until: 04/04/2014
  (from: 04/30/2014 until: 04/29/2014)
Mgr. Peter Cenkov
Bočná 1992/11
Banská Bystrica
Until: 03/25/2002
  (from: 02/29/2000 until: 05/21/2002)
Pavel Gajdoš
A. Hlinku 2311/22
Zvolen 960 01
From: 05/01/2005
  (from: 06/29/2005 until: 09/26/2006)
Pavel Gajdoš
A. Hlinku 2311/22
Zvolen 960 01
From: 05/01/2005 Until: 06/28/2006
  (from: 09/27/2006 until: 09/26/2006)
Boris Tokár
Fr. Mazúra 16
Slovenská Ľupča
From: 03/25/2002
  (from: 05/22/2002 until: 06/28/2005)
Boris Tokár
Fr. Mazúra 16
Slovenská Ľupča
From: 03/25/2002 Until: 05/01/2005
  (from: 06/29/2005 until: 06/28/2005)
Marián Gajdoš
Senická cesta 4604/79
Banská Bystrica 974 01
From: 04/04/2014
  (from: 04/30/2014 until: 10/01/2021)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 09/30/1997)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 09/24/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/22/2002 until: 09/23/2009)
200 000 Sk
  (from: 03/30/1999 until: 05/21/2002)
100 000 Sk
  (from: 09/30/1997 until: 03/29/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.8.1997 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 11333
  (from: 09/30/1997)
. Valné zhromaždenie konané dňa 9.3.1998 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy vo forme Dodatku č.1. . Valné zhromaždenie konané dňa 30.7.1998 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy vo forme Dodatku č.2 v sú- lade s ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 03/30/1999)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 12.12.1999 bol schválený Dodatok č. 3, ktorým bola upravená spoločenská zmluva v zmysle ust. zák.č. 127/1999 Z.z.
  (from: 02/29/2000)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 6.8.2001 a Dodatok č. 4.
  (from: 09/18/2001)
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom 9.12.2002 bolo schválené úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 06/30/2003)
. Na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 01.12.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 02/06/2004)
Date of updating data in databases:  11/29/2023
Date of extract :  11/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person