Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3554/N

Business name: 
"GUTEX" spol. s r.o.
  (from: 03/02/1995 until: 11/06/2003)
Registered seat: 
Kostolné námestie 30
Kolárovo 946 03
  (from: 03/02/1995 until: 11/06/2003)
Identification number (IČO): 
31 451 021
  (from: 03/02/1995)
Date of entry: 
03/02/1995
  (from: 03/02/1995)
Person dissolved from: 
7.11.2003
  (from: 11/07/2003)
Date of deletion: 
11/07/2003
  (from: 11/07/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/02/1995)
Objects of the company: 
výroba tovaru z tkanín bavlnárskych a ľanárskych
  (from: 03/02/1995 until: 11/06/2003)
výroba spodnej textilnej a pletenej bielizne
  (from: 03/02/1995 until: 11/06/2003)
výroba posteľného prádla
  (from: 03/02/1995 until: 11/06/2003)
oprava výrobkov textilného a konfekčného priemyslu
  (from: 03/02/1995 until: 11/06/2003)
sprostrekovanie obchodu, veľkoobchod a maloobchod s tovarom vyrobenej produkcie
  (from: 03/02/1995 until: 11/06/2003)
Partners: 
Mesto Kolárovo, zastúpené primárotom mesta Imrichom Harsányim
Kostolné nám. 37
Kolárovo
Slovak Republic
  (from: 03/02/1995 until: 11/06/2003)
Contribution of each member: 
Mesto Kolárovo, zastúpené primárotom mesta Imrichom Harsányim
Amount of investment: 2 050 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 2 050 000 Sk
  (from: 03/02/1995 until: 11/06/2003)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/02/1995 until: 11/06/2003)
Alexander Antal
Orechová 1
Kolárovo
  (from: 03/02/1995 until: 02/21/1999)
Ing. Zoltán Balogh
Krížna 12
Kolárovo
  (from: 02/22/1999 until: 11/06/2003)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 03/02/1995 until: 11/06/2003)
Capital: 
2 050 000 Sk
  (from: 03/02/1995 until: 11/06/2003)
Supervisory board: 
Eleonóra Czafrangová - člen
Záhradnícka 5
Kolárovo
  (from: 02/22/1999 until: 11/06/2003)
Margita Némethová - predseda
Partizánska 13/4
Kolárovo
  (from: 02/22/1999 until: 11/06/2003)
Ing. Klára Oremová
Bratislavská 7
Kolárovo
  (from: 02/22/1999 until: 11/06/2003)
Marta Osziová - člen
Staničná 26
Kolárovo
  (from: 02/22/1999 until: 11/06/2003)
JUDr. Imrich Vajlik - tajomník
Ružová 13
Kolárovo
  (from: 02/22/1999 until: 11/06/2003)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 28.5.2002, č.k.: 1K 61/01-143, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.7.2002, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti pre nedostatok majetku spoločnosti. Z obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 3554/N, sa obchodná spoločnosť: GUTEX spol. s r.o., IČO: 31 451 021, sídlo: Kostolné námestie 30, Kolárovo dňom 7.11.2003 v y m a z u j e .
  (from: 11/07/2003)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 635/93, Nz 344/93 zo dňa 18.10.1993 v súlade so zákonom 513/91 Zb. Vznikla premenou, v súlade s § 69 zák. 513/91 Zb. z "GUTEX" z obecného podniku so sídlom Kolárovo, od ktorého preberá všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky. Stary spis: S.r.o. 12073
  (from: 03/02/1995 until: 11/06/2003)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person