Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  533/R

Business name: 
OBUTEX, spol. s r. o.
  (from: 10/30/1991)
Registered seat: 
Kvetná 3/355
Trenčín 911 05
  (from: 07/21/2011)
Identification number (IČO): 
30 997 771
  (from: 10/30/1991)
Date of entry: 
10/30/1991
  (from: 10/30/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/30/1991)
Objects of the company: 
veľkoobchod v rámci ohlasovacej živnosti
  (from: 05/26/1992)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/26/1992)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 05/26/1992)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 05/26/1992)
výskum trhu
  (from: 05/26/1992)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rámci voľných ohlasovacích živností
  (from: 03/06/1995)
skladovanie - prevádzkovanie súkromného colného skladu
  (from: 03/06/1995)
predaj a prenájom motorových vozidiel
  (from: 11/16/2007)
Partners: 
Zlatko Eržin
Opatovce 230
Opatovce 913 11
Slovak Republic
  (from: 02/02/2022)
Martin Číž
Pred poľom 374/5
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 02/02/2022)
Contribution of each member: 
Zlatko Eržin
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 02/02/2022)
Martin Číž
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 02/02/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/22/2000)
Zlatko Eržin
Opatovce 230
Opatovce 913 11
From: 05/24/2000
  (from: 08/22/2018)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná, každý konateľ samostatne.
  (from: 06/22/2000)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 12/01/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou vo forme notárskej zá pisnice č. N 182/91, Nz 99/91 zo dňa 16.10. 1991 spísanej na Štátnom notárstve v Trenčíne podľa § 106a ods. 1 a 3 § 106n ods. 1 Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník a v zmysle ustanovenia Zák. č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 3105
  (from: 10/30/1991)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.3.1992 č. N 97/92, NZ 64/92 a zo dňa 27.10.1994 č.N 268/94, NZ 248/94. Stary spis: S.r.o. 3105
  (from: 03/06/1995)
Zakladateľská listina bola zmenená dodatkom zo dňa 14.03.1995. Právne pomery spoločnosti sú v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 3105
  (from: 04/05/1995)
Dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 11.5.1995, č.N 78/95, NZ 85/95. Stary spis: S.r.o. 3105
  (from: 06/07/1995)
Zakladateľská listina bola zmenená dodatkom vo forme notárskej zápisnice N 93/97, NZ 107/97 zo dňa 25.4.1997.
  (from: 07/03/1997)
Dodatok k zakladateľskej listine spísaný formou notárskej zápisnice č. N 177/98, NZ 173/98 zo dňa 20.5.1998.
  (from: 06/29/1998)
Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo dňa 24.5.2000 nové úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti spísané vo forme notárskej zápinice N 91/2000, NZ 101/2000 zo dňa 24.5.2000.
  (from: 06/22/2000)
Rozhodnutím jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spísané formou notárskej zápisnice N 325/02, NZ 327/02 bolo schválené nové úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti.
  (from: 02/10/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia o rozdelení a prevode časti obchodného podielu spísané do notárskej zápisnice N 123/03, NZ 38816/03 zo dňa 21.05.2003. Zmluvy o prevode častí obchodného podielu zo dňa 21.05.2003. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 21.05.2003 schválilo spoločenskú zmluvu nahrádzajúcu zakladateľskú listinu spoločnosti.
  (from: 08/26/2003)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/17/2015)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Trade unlimited s. r. o. 44500149 ,
Kvetná
3/355
  (from: 09/17/2015)
Date of updating data in databases:  07/17/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person