Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3357/P

Business name: 
MECOM GROUP s.r.o.
  (from: 11/14/2008)
Registered seat: 
Poľná 4
Humenné 066 01
  (from: 10/28/2003)
Identification number (IČO): 
31 735 151
  (from: 10/18/1996)
Date of entry: 
10/18/1996
  (from: 10/18/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/18/1996)
Objects of the company: 
živočíšna výroba
  (from: 10/18/1996)
rastlinná výroba
  (from: 10/18/1996)
podnikanie v oblasti poľnohospodárskej výroby - spracovanie poľnohospodárskych produktov
  (from: 10/18/1996)
maloobchod a veľkoobchod s poľnohospodárskymi produktami, zvieratami, surovými kožami
  (from: 10/18/1996)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 05/20/1998)
reklamné služby
  (from: 05/20/1998)
pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení, do 8 miest/
  (from: 12/23/1998)
turistické nocľahárne a chaty po triedu ***
  (from: 12/23/1998)
lov, odchyt zveri a odchov zveriny vrátane súvisiacich služieb
  (from: 12/23/1998)
poradenská činnosť pri spracovaní projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľných živností
  (from: 03/21/2007)
spracovanie projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľných živností
  (from: 03/21/2007)
technicko-organizačná pomoc pri realizácii projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľných živností
  (from: 03/21/2007)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 03/21/2007)
marketing a manažment
  (from: 03/21/2007)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 03/21/2007)
spracovanie dát
  (from: 03/21/2007)
kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
  (from: 03/21/2007)
administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
  (from: 03/21/2007)
sprostredkovanie výroby a dopravy v rozsahu voľných živností
  (from: 03/21/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 03/21/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 03/21/2007)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 03/21/2007)
finančný leasing
  (from: 03/21/2007)
výroba mäsa a mäsových výrobkov, spracovanie a konzervovanie mäsa
  (from: 01/01/2009)
veľkoobchod so živými zvieratami a poľnohospodárskymi produktami, s mäsom a mäsovými výrobkami, so surovými kožkami a kožami
  (from: 01/01/2009)
maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami a potravinárskymi výrobkami
  (from: 01/01/2009)
maloobchod a veľkoobchod s alkoholickými a nealkoholickými nápojmi
  (from: 01/01/2009)
poskytovanie mraziarenských a skladovacích služieb
  (from: 01/01/2009)
medzinárodná nepravidelná autobusová doprava v počte motorových vozidiel 1 (jedno)
  (from: 01/01/2009)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 01/01/2009)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 01/01/2009)
nákup jatočných zvierat a polotovarov
  (from: 01/01/2009)
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest
  (from: 01/01/2009)
prevádzkovanie vlastnej ochrany
  (from: 11/05/2009)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 12/01/2009)
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 12/01/2009)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/01/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/01/2009)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/01/2009)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 12/01/2009)
skladovanie
  (from: 12/01/2009)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (from: 12/01/2009)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/31/2009)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a údržbou nehnuteľností živnosti
  (from: 12/31/2009)
medzinárodná cestná nákladná doprava
  (from: 06/26/2015)
Zasielateľstvo
  (from: 04/25/2019)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 04/25/2019)
Partners: 
SMITHFIELD FOODS LIMITED
Norfolk Tower, Surrey Street 48-52
Norwich, Norfolk NR1 3PA
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Other identification number : 02874729
  (from: 06/17/2021)
SMITHFIELD FOODS GROUP LIMITED
Norfolk Tower, Surrey Street 48-52
Norwich, Norfolk NR1 3PA
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Other identification number : 04944274
  (from: 06/17/2021)
Contribution of each member: 
SMITHFIELD FOODS LIMITED
Amount of investment: 1 063 664 EUR Paid up: 1 063 664 EUR
  (from: 06/17/2021)
SMITHFIELD FOODS GROUP LIMITED
Amount of investment: 105 302 758 EUR Paid up: 105 302 758 EUR
  (from: 06/17/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/25/2019)
Ladislav Čechovič
Trlinská 469/1
Šenkvice 900 81
From: 06/17/2021
  (from: 06/30/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 03/01/2008)
Procuration: 
Mgr. Adriana Sill
Malá cesta 722/8
Štvrtok na Ostrove 930 40
From: 06/06/2017
  (from: 06/06/2017)
Prokurista koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 06/30/2021)
Capital: 
106 366 422 EUR Paid up: 106 366 422 EUR
  (from: 04/08/2014)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.10.1996, v znení jej dodatku č. 1 podľa zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 8559
  (from: 10/18/1996)
Dodatok č. 2 zo dňa 15.12.1997 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/20/1998)
Zmena spoločnskej zmluvy formou notárskej zápisnice N 420/98, Nz 420/98 zo dňa 9.6.1998 spísanou notárom JUDr. Stanislavom Furdom v Košiciach.
  (from: 12/23/1998)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 5.3.2001.
  (from: 05/21/2002)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 29.7.2002.
  (from: 03/26/2003)
Zmena zo dňa 26.6.2003 spoločenskej zmluvy.
  (from: 10/28/2003)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2009)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Carnibona, s.r.o.
Križkova 9
Bratislava 811 04
  (from: 12/31/2009)
HRÁDOK MÄSOKOMBINÁT, spol. s r.o.
Poľná 4
Humenné 066 01
  (from: 01/01/2009)
MECOM Humenné, s.r.o.
Poľná 4
Humenné 066 01
  (from: 01/01/2009)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku - organizačnej zložky s názvom "podnikové predajne" uzatvorená dňa 29.12.2008 medzi zmluvnými stranami MECOM GROUP, s.r.o., Poľná 4, Humenné, 066 01, IČO: 31 735 151 ako predávajúcim a MECOM TRADE, spol. s r.o., Poľná 4, Humenné, 066 01, IČO: 31 719 236 ako kupujúcim, účinná dňa 01.01.2009.
  (from: 01/15/2009)
Date of updating data in databases:  11/29/2023
Date of extract :  11/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person