Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  16639/T

Business name: 
DREVIMARK s.r.o.
  (from: 01/11/2005 until: 11/23/2021)
HORTON s.r.o.
  (from: 10/06/2003 until: 01/10/2005)
ZODIAC spol. s r.o.
  (from: 03/20/1995 until: 10/05/2003)
Registered seat: 
238
Opoj 919 32
  (from: 01/11/2005 until: 11/23/2021)
Nám. M.R.Štefánika 3635
Topoľčany 955 01
  (from: 10/06/2003 until: 01/10/2005)
J. Kráľa 1167/32
Partizánske 958 01
  (from: 03/20/1995 until: 10/05/2003)
Identification number (IČO): 
34 118 314
  (from: 03/20/1995)
Date of entry: 
03/20/1995
  (from: 03/20/1995)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/20/1995)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu mimo činností vyžadujúcich zvláštne povolenie
  (from: 03/20/1995 until: 11/23/2021)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 03/20/1995 until: 11/23/2021)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/20/1995 until: 11/23/2021)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 10/06/2003 until: 11/23/2021)
nákup a predaj vodoinštalačného materiálu
  (from: 10/06/2003 until: 11/23/2021)
nákup a predaj železiarskeho tovaru
  (from: 10/06/2003 until: 11/23/2021)
sprostredkovanie obchodu s drevom, s výrobkami z dreva a stavebným materiálom
  (from: 10/06/2003 until: 11/23/2021)
podnikateľské poradenstvo v lesníctve a poľovníctve
  (from: 10/06/2003 until: 11/23/2021)
maloobchod mimo riadnej predajne - drevo, stavebný materiál
  (from: 10/06/2003 until: 11/23/2021)
veľkoobchod s drevom bez skladovej základne
  (from: 10/06/2003 until: 11/23/2021)
spracovanie a pílenie dreva
  (from: 10/06/2003 until: 11/23/2021)
Partners: 
Martin Brťka
Októbrova 682/55
Partizánske 958 01
Slovak Republic
  (from: 03/20/1995 until: 10/05/2003)
Radoslav Buranský
Školská 183/26
Partizánske 958 01
Slovak Republic
  (from: 10/06/2003 until: 08/11/2004)
Ing. Jelena Kožáriková
J. Kráľa 1167/32
Partizánske 958 01
Slovak Republic
  (from: 03/08/1996 until: 10/05/2003)
Ing. Jelena Kožáriková
J. Kráľa 1167/32
Partizánske 958 01
Slovak Republic
  (from: 03/20/1995 until: 03/07/1996)
Igor Laca
Podjavorinskej 2004/2
Topoľčany 955 01
Slovak Republic
  (from: 08/12/2004 until: 01/10/2005)
Ing. Jozef Ladický
122
Horné Chlebany 956 31
Slovak Republic
  (from: 03/20/1995 until: 03/07/1996)
Ján Škarítka
238
Opoj 919 32
Slovak Republic
  (from: 01/11/2005 until: 11/23/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Jelena Kožáriková
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 03/20/1995 until: 03/07/1996)
Ing. Jozef Ladický
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 03/20/1995 until: 03/07/1996)
Martin Brťka
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 03/20/1995 until: 10/05/2003)
Ing. Jelena Kožáriková
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 70 000 Sk
  (from: 03/08/1996 until: 10/05/2003)
Radoslav Buranský
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/06/2003 until: 08/11/2004)
Igor Laca
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/12/2004 until: 01/10/2005)
Ján Škarítka
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/11/2005 until: 11/23/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/20/1995 until: 11/23/2021)
Radoslav Buranský
Školská 183/26
Partizánske 958 01
  (from: 10/06/2003 until: 08/11/2004)
Radoslav Buranský
Školská 183/26
Partizánske 958 01
Until: 07/30/2004
  (from: 08/12/2004 until: 08/11/2004)
Ing. Jelena Kožáriková - riaditeľ spoločnosti
J. Kráľa 1167/32
Partizánske 958 01
  (from: 03/20/1995 until: 10/05/2003)
Igor Laca
Podjavorinskej 2004/2
Topoľčany 955 01
From: 07/30/2004
  (from: 08/12/2004 until: 01/10/2005)
Igor Laca
Podjavorinskej 2004/2
Topoľčany 955 01
From: 07/30/2004 Until: 12/21/2004
  (from: 01/11/2005 until: 01/10/2005)
Ján Škarítka
238
Opoj 919 32
From: 12/21/2004 Until: 03/19/2006
  (from: 07/11/2017 until: 11/23/2021)
Ján Škarítka
238
Opoj 919 32
From: 12/21/2004
  (from: 01/11/2005 until: 07/10/2017)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ.
  (from: 03/20/1995 until: 11/23/2021)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/06/2003 until: 11/23/2021)
105 000 Sk
  (from: 03/20/1995 until: 10/05/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.01.1995 v súlade s ust. §§ 56-75, § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 3259
  (from: 03/20/1995 until: 11/23/2021)
Doplnok č.1 zo dňa 22.2.1996 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 3259
  (from: 03/08/1996 until: 11/23/2021)
Valné zhromaždenie dňa 26.9.2002 schválilo prevod obchodných podielov (Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 22.10.2002). Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene spoločenskej zmluvy - obchodného mena (z doterajšieho ZODIAC spol. s r.o. na nové - HORTON s.r.o.), sídla (z doterajšieho J.Kráľa 1167/32, Partizánske na nové - Školská 183/26, Partizánske), konateľa spoločnosti, zvýšení základného imania, rozšírení predmetu činnosti, prijatím jej úplného nového znenia spísaného notárskou zápisnicou NZ 447/2002 zo dňa 25.10.2002. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 29.9.2003 schválilo zmenu sídla (z Školská 183/26, Partizánske na nové - Nám. M.R.Štefánika 3635, Topoľčany). Rozhodnutie jediného spoločníka o prijatí Dodatku č. 3 a úplného znenia zakladateľskej listiny notárskou zápisnicou N 341/2003, NZ 85925/2003 zo dňa 29.9.2003.
  (from: 10/06/2003 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/15/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person