Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2617/B

Business name: 
CORINEX PARTNERS s.r.o.
  (from: 04/21/1992 until: 12/19/2016)
Registered seat: 
Kľukatá 6
Bratislava 821 08
  (from: 02/08/2002 until: 12/19/2016)
Kľukatá 10
Bratislava 821 05
  (from: 01/23/1996 until: 02/07/2002)
Prešovská 38
Bratislava 821 02
  (from: 04/21/1992 until: 01/22/1996)
Identification number (IČO): 
31 321 585
  (from: 04/21/1992)
Date of entry: 
04/21/1992
  (from: 04/21/1992)
Date of deletion: 
12/20/2016
  (from: 12/20/2016)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/20/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/21/1992)
Objects of the company: 
výroba kancelárskych strojov a počítačov vrátane prístrojov na spracovanie dát
  (from: 04/21/1992 until: 12/19/2016)
automatizované spracovanie údajov a činnosti s tým súvisiace
  (from: 04/21/1992 until: 12/19/2016)
poradenské služby v elektrotechnike a výpočtovej technike
  (from: 04/21/1992 until: 12/19/2016)
poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmlúv s autormi/
  (from: 04/21/1992 until: 12/19/2016)
údržba a oprava kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát
  (from: 04/21/1992 until: 12/19/2016)
poskytovanie ďalších služieb v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 04/21/1992 until: 12/19/2016)
kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, obchodná, odbytová a sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/19/1993 until: 12/19/2016)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 02/08/2002 until: 12/19/2016)
účtovné a ekonomické poradenstvo
  (from: 02/08/2002 until: 12/19/2016)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania spoločnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/08/2002 until: 12/19/2016)
prieskum trhu
  (from: 02/08/2002 until: 12/19/2016)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 02/08/2002 until: 12/19/2016)
reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/08/2002 until: 12/19/2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/08/2002 until: 12/19/2016)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 02/08/2002 until: 12/19/2016)
Partners: 
Kristiansund Investor AB
Trust House, Bonadie Street 112
Kingstown
  (from: 10/26/2004 until: 11/08/2016)
Ing. Jozef Bielik
Puškinova 23
Ivanka pri Dunaji
Slovak Republic
  (from: 01/23/1996 until: 02/29/1996)
Ing. Jozef Bielik
P. Horova 22
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/21/1992 until: 01/22/1996)
Ing. Andrej Kadlic
Bezručova 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/01/1996 until: 05/14/1996)
Ing. Andrej Kadlic
Bezručova 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/23/1996 until: 02/29/1996)
Ing. Andrej Kadlic
Bezručova 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/21/1992 until: 01/22/1996)
Ing. Peter Sobotka , CSc.
Hanulova 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/15/1996 until: 10/25/2004)
Ing. Peter Sobotka , CSc.
Hanulova 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/01/1996 until: 05/14/1996)
Ing. Peter Sobotka , CSc.
Hanulova 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/23/1996 until: 02/29/1996)
Ing. Peter Sobotka , CSc.
K. Zetkinovej 83
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/21/1992 until: 01/22/1996)
CORINEX COMMUNICATIONS CORPORATION
West Pender Street 1000-1090
Vancouver V6E-2N7
Kanada
  (from: 11/09/2016 until: 12/19/2016)
Contribution of each member: 
Ing. Andrej Kadlic
Amount of investment: 35 000 Sk
  (from: 04/21/1992 until: 01/22/1996)
Ing. Peter Sobotka , CSc.
Amount of investment: 35 000 Sk
  (from: 04/21/1992 until: 01/22/1996)
Ing. Jozef Bielik
Amount of investment: 35 000 Sk
  (from: 04/21/1992 until: 01/22/1996)
Ing. Andrej Kadlic
Amount of investment: 35 000 Sk
  (from: 01/23/1996 until: 02/29/1996)
Ing. Peter Sobotka , CSc.
Amount of investment: 35 000 Sk
  (from: 01/23/1996 until: 02/29/1996)
Ing. Jozef Bielik
Amount of investment: 35 000 Sk
  (from: 01/23/1996 until: 02/29/1996)
Ing. Andrej Kadlic
Amount of investment: 235 000 Sk Paid up: 235 000 Sk
  (from: 03/01/1996 until: 05/14/1996)
Ing. Peter Sobotka , CSc.
Amount of investment: 470 000 Sk Paid up: 470 000 Sk
  (from: 03/01/1996 until: 05/14/1996)
Ing. Peter Sobotka , CSc.
Amount of investment: 705 000 Sk Paid up: 705 000 Sk
  (from: 05/15/1996 until: 10/25/2004)
Kristiansund Investor AB
Amount of investment: 705 000 Sk Paid up: 705 000 Sk
  (from: 10/26/2004 until: 04/08/2009)
Kristiansund Investor AB
Amount of investment: 23 402 EUR Paid up: 23 402 EUR
  (from: 04/09/2009 until: 11/08/2016)
CORINEX COMMUNICATIONS CORPORATION
Amount of investment: 23 402 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 23 402 EUR
  (from: 11/09/2016 until: 12/19/2016)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/05/2013 until: 12/19/2016)
Individual managing director
  (from: 02/08/2002 until: 10/04/2013)
Individual managing director
  (from: 04/21/1992 until: 02/07/2002)
Ing. Andrej Kadlic - riaditeľ
Bezručova 9
Bratislava
  (from: 04/21/1992 until: 01/22/1996)
Ing. Andrea Mikulicová
Lipnická 295/47
Dunajská Lužná - Nová Lipnica 900 42
From: 12/14/2001
  (from: 03/28/2006 until: 03/28/2012)
Ing. Andrea Mikulicová
Lipnická 295/47
Dunajská Lužná - Nová Lipnica 900 42
From: 12/14/2001 Until: 03/07/2012
  (from: 03/29/2012 until: 03/28/2012)
Ing. Andrea Mikulicová
Nová Lipinca 295/II
Dunajská Lužná 900 42
  (from: 02/08/2002 until: 03/27/2006)
Ing. Peter Sobotka , CSc.
Hanulova 7
Bratislava
  (from: 01/23/1996 until: 07/21/2005)
Ing. Jozef Tési
Hraničná 77
Bratislava-Ružinov 821 05
From: 08/28/2013
  (from: 10/05/2013 until: 11/15/2013)
Ing. Peter Sobotka , CSc.
Krčméryho 3480/21
Bratislava 811 04
From: 01/09/1996
  (from: 07/22/2005 until: 12/19/2016)
Mgr. Erik Špánik
Senická 3813/30
Bratislava 811 04
From: 01/25/2011
  (from: 02/17/2011 until: 12/19/2016)
Jozef Tési
Hraničná 77
Bratislava-Ružinov 821 05
From: 08/28/2013
  (from: 11/16/2013 until: 12/19/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú dvaja konatelia spoločne.
  (from: 02/17/2011 until: 12/19/2016)
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 02/08/2002 until: 02/16/2011)
Riaditeľ koná v mene spoločnosti samostatne v plnom rozsahu.
  (from: 04/21/1992 until: 02/07/2002)
Procuration: 
Ing. Andrea Mikulicová
295/II
Dunajská Lužná
  (from: 10/19/1993 until: 02/07/2002)
Capital: 
23 402 EUR Paid up: 23 402 EUR
  (from: 04/09/2009 until: 12/19/2016)
705 000 Sk
  (from: 03/01/1996 until: 04/08/2009)
105 000 Sk
  (from: 04/21/1992 until: 02/29/1996)
Other legal facts: 
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 1120/2016, NZ 55452/2016, NCRls 56521/2016 zo dňa 13.12.2016.
  (from: 12/20/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 9.1.1996 vo forme notárskej zápisnice N 4/1996, Nz 4/1996 napísanej dňa 9.1.1996 notárkou JUDr. Magdalénou Brenčičovou. Stary spis: S.r.o. 5306
  (from: 01/23/1996 until: 12/19/2016)
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 26.1.1996. Stary spis: S.r.o. 5306
  (from: 03/01/1996 until: 12/19/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 1.4.1996, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 91/96, Nz 82/96 napísanej dňa 13.5.1996 notárkou JUDr.Magdalénou Čížovou. Stary spis: S.r.o. 5306
  (from: 05/15/1996 until: 12/19/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.12.2001 o zmene spoločenskej zmluvy, odvolaní prokuristu a menovaní ďaľšieho konateľa. Notárska zápisnica č. N 1091/01, Nz 1032/01 zo dňa 21.12.2001 osvedčujúca zmenu spoločenskej zmluvy a odvolanie prokuristu a menovanie konateľa. Deň vzniku funkcie konateľa Ing. Andrea Mikulicová: 14.12.2001.
  (from: 02/08/2002 until: 12/19/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.09.2004.
  (from: 10/26/2004 until: 12/19/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.01.2011.
  (from: 02/17/2011 until: 12/19/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.8.2013.
  (from: 10/05/2013 until: 12/19/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/20/2016)
Legal successor: 
CORINEX COMMUNICATIONS a.s.
Nové záhrady I 13/A
Bratislava 821 05
  (from: 12/20/2016)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person