Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3904/V

Business name: 
Práčovňa a čistiareň s.r.o.
  (from: 07/04/2002 until: 04/02/2003)
Registered seat: 
Čárskeho 10
Košice 040 01
  (from: 07/04/2002 until: 04/02/2003)
Identification number (IČO): 
31 681 948
  (from: 12/09/1993)
Date of entry: 
12/31/1993
  (from: 12/09/1993)
Person dissolved from: 
3. 4. 2003
  (from: 04/03/2003)
Date of deletion: 
04/03/2003
  (from: 04/03/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/09/1993)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/11/2003 until: 04/02/2003)
Other legal facts: 
V y m a z u j e sa : Obchodné meno: Práčovňa a čistiareň s.r.o. Sídlo: Čárskeho 10, 040 01 Košice IČO: 31 681 948 ako aj všetky ďalšie zápisy na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.2.2003 o zrušení spoločnosti bez likvidácie podľa ust. § 69 zák.č. 513/1991 Zb. rozdelením na dve obchodné spoločnosti: 1. Práčovňa a čistiareň, s.r.o., Študentská 1, 040 01 Košice, IČO: 36 569 887 a 2. MEDISERVIS Košice, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36 569 895, ktoré sú právnymi nástupcami zrušenej spoločnosti a preberajú celý majetok, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti podľa protokolu o rozdelení majetku, záväzkov a pohľadávok (projekt rozdelenia). Deň výmazu : 3.4.2003.
  (from: 04/03/2003)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person