Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3525/B

Business name: 
JCG, a.s.
  (from: 08/31/1998 until: 06/08/2011)
Registered seat: 
Grösslingova 45
Bratislava 811 09
  (from: 11/04/2004 until: 06/08/2011)
Park Hotel 42
Nový Smokovec 062 01
  (from: 03/31/2000 until: 11/03/2004)
Hotel Satel, Mnoheľova 826/5
Poprad 058 01
  (from: 08/31/1998 until: 03/30/2000)
Identification number (IČO): 
36 457 191
  (from: 08/31/1998)
Date of entry: 
08/31/1998
  (from: 08/31/1998)
Date of deletion: 
06/09/2011
  (from: 06/09/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/09/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/31/1998)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 08/31/1998 until: 06/08/2011)
leasing spojený s financovaním
  (from: 08/31/1998 until: 06/08/2011)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 08/31/1998 until: 06/08/2011)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 08/31/1998 until: 06/08/2011)
factoring a forfaiting
  (from: 08/31/1998 until: 06/08/2011)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 08/31/1998 until: 06/08/2011)
poskytovanie právnych služieb
  (from: 08/31/1998 until: 06/08/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/21/2004 until: 06/08/2011)
Managing board
  (from: 03/31/2000 until: 10/20/2004)
Managing board
  (from: 08/31/1998 until: 03/30/2000)
Roland Karvan - predseda
Ľudovíta Fullu 3104/15
Bratislava
Until: 11/13/2003
  (from: 03/31/2000 until: 10/20/2004)
Ing. Martin Karvan - člen
Púpavova 678/20
Bratislava
Until: 11/13/2003
  (from: 03/31/2000 until: 10/20/2004)
Zuzana Križková - člen
Tr. SNP 72
Košice
  (from: 08/31/1998 until: 03/30/2000)
Kristína Kuníková - predseda
Lachova 39
Bratislava
  (from: 08/31/1998 until: 03/30/2000)
Marta Zobolová - člen
Mládežnícka 47
Banská Bystrica
  (from: 08/31/1998 until: 03/30/2000)
Marián Zubo - člen
Majerníkova 7
Bratislava
Until: 11/13/2003
  (from: 03/31/2000 until: 10/20/2004)
Mario Hoffmann - člen
Grösslingova 45
Bratislava 811 09
From: 11/13/2003
  (from: 10/21/2004 until: 06/08/2011)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/21/2004 until: 06/08/2011)
Za spoločnosť konajú a podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja dvaja členovia predstavenstva svoj podpis.
  (from: 03/31/2000 until: 10/20/2004)
Za spoločnsoť konajú a podpisujú členovia predstavenstva, každý samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/31/1998 until: 03/30/2000)
Capital: 
7 900 178 EUR Paid up: 7 900 178 EUR
  (from: 03/04/2009 until: 06/08/2011)
238 000 000 Sk Paid up: 238 000 000 Sk
  (from: 06/05/2003 until: 03/03/2009)
238 000 000 Sk
  (from: 12/12/2000 until: 06/04/2003)
1 000 000 Sk
  (from: 08/31/1998 until: 12/11/2000)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 03/04/2009 until: 06/08/2011)
Number of shares: 237
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 03/04/2009 until: 06/08/2011)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/29/2001 until: 03/03/2009)
Number of shares: 237
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 03/29/2001 until: 03/03/2009)
Number of shares: 100
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/31/2000 until: 03/28/2001)
Number of shares: 237
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 12/12/2000 until: 03/28/2001)
Number of shares: 20
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 08/31/1998 until: 03/30/2000)
Stockholder: 
DRENGIMA TRADING LIMITED
Grigori Afxentiou, 8, EL. PA. LIVADIOTI BUILDING, 3rd floor, Flat/Office 306
Larnaca P.C. 6023
Cyprus
  (from: 05/23/2009 until: 06/08/2011)
Mario Hoffmann
Grösslingova 45
Bratislava 811 09
  (from: 10/21/2004 until: 05/22/2009)
Supervisory board: 
Eva Belková - člen
L. Novomeského 33
Brezno
  (from: 08/31/1998 until: 03/30/2000)
Andrej Gajdoš - predseda
Stromová 17
Bratislava
  (from: 08/31/1998 until: 03/30/2000)
Ingrid Gašparíková - člen
Karloveská 728/16
Bratislava
  (from: 03/31/2000 until: 06/04/2003)
Ružena Chrenková - člen
Horná 73
Banská Bystrica
  (from: 08/31/1998 until: 03/30/2000)
MUDr. Patrik Karvan - predseda
Púpavova 678/20
Bratislava
  (from: 03/31/2000 until: 06/04/2003)
MUDr. Patrik Karvan - predseda
Púpavova 678/20
Bratislava
From: 02/07/2000 Until: 11/13/2003
  (from: 06/05/2003 until: 10/20/2004)
Ingrid Karvanová - člen
Karloveská 728/16
Bratislava
From: 02/07/2000 Until: 11/13/2003
  (from: 06/05/2003 until: 10/20/2004)
Martin Olgyay - člen
Rumančeková 24
Bratislava
  (from: 03/31/2000 until: 06/04/2003)
Martin Olgyay - člen
Rumančeková 24
Bratislava
From: 02/07/2000 Until: 11/13/2003
  (from: 06/05/2003 until: 10/20/2004)
Ing. Miloslav Seruga - predseda
Špitálska 49
Bratislava 811 08
From: 11/13/2003
  (from: 10/21/2004 until: 10/10/2007)
Ing. Miloslav Seruga - predseda
Trinásta 10
Bratislava - Nové mesto 831 01
From: 11/13/2003
  (from: 10/11/2007 until: 06/08/2011)
JUDr. Karin Jakubcová - člen
20
Šelpice 919 09
From: 11/13/2003 Until: 02/24/2009
  (from: 03/04/2009 until: 03/03/2009)
Andrea Becker - člen
Muškátová 30
Pezinok 1 902 01
From: 11/13/2003
  (from: 10/21/2004 until: 06/08/2011)
JUDr. Karin Jakubcová - člen
20
Šelpice 919 09
From: 11/13/2003
  (from: 10/21/2004 until: 03/03/2009)
Mgr. Katarína Šuteková
Estónska 2
Bratislava 821 06
From: 02/24/2009
  (from: 03/04/2009 until: 06/08/2011)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 290/2009, Nz 34366/2009, NCRls 34908/2009 dňa 7.10.2009 o zrušení spoločnosti JCG, a.s. bez likvidácie a o jej cezhraničnom zlúčení so spoločnosťou DRENGIMA TRADING LIMITED, so sídlom Grigori Afxentiou, 8, EL.PA LIVADIOTI BUILDING, 8, Office 306, Larnaca, P.C. 6023 Cyprus ako nástupníckou spoločnosťou. Rozhodnutie Okresného súdu Larnaka zo dňa 27.11.2009 a 3.12.2009, ktorým súd schvaľuje ukončenie cezhraničného zlúčenia slovenskej spoločnosti JCG,a.s. s cyperskou spoločnosťou DRENGIMA TRADING LIMITED ako nástupníckou spoločnosťou s účinnosťou od 27.11.2009. Obchodná spoločnosť JCG, a.s., Grösslingova 45 , 811 09 Bratislava, IČO: 36 457 191 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke č. 3525//B v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 06/09/2011)
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice zo dňa 3.2.1998 č. N 88/98, Nz 88/98, spísanej JUDr. Stanislavom Furdom, notárom v Košiciach, podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 08/31/1998 until: 06/08/2011)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 10.12.1999. Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 7.2.2000.
  (from: 03/31/2000 until: 06/08/2011)
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 20.4.2000. Zvýšené základné imanie z 1.000.000,- Sk na 238.000.000,- Sk zapísané do obchodného registra dňa 12.12.2000.
  (from: 12/12/2000 until: 06/08/2011)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 5.3.2001.
  (from: 03/29/2001 until: 06/08/2011)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 2.12.2002.
  (from: 06/05/2003 until: 06/08/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.02.2009.
  (from: 03/04/2009 until: 06/08/2011)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 06/09/2011)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
DRENGIMA TRADING LIMITED 244819 ,
Grigori Afxentiou, EL. PA LIVADIOTI BUILDING
8, Office 306
  (from: 06/09/2011)
Date of updating data in databases:  06/22/2024
Date of extract :  06/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person