Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4918/S

Business name: 
Potraviny Gemer, s.r.o.
  (from: 11/03/1997 until: 03/07/2006)
Registered seat: 
por. Ušiaka 1
Rimavská Sobota 979 01
  (from: 11/03/1997 until: 03/07/2006)
Identification number (IČO): 
36 025 275
  (from: 11/03/1997)
Date of entry: 
11/03/1997
  (from: 11/03/1997)
Person dissolved from: 
16.2.2006
  (from: 03/08/2006)
Date of deletion: 
03/08/2006
  (from: 03/08/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/08/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/03/1997)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu
  (from: 11/03/1997 until: 03/07/2006)
veľkoobchod s tovarom mimo viazaných a koncesovaných
  (from: 11/03/1997 until: 03/07/2006)
maloobchod s tovarom mimo viazaných a koncesovaných živností
  (from: 11/24/1997 until: 03/07/2006)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 08/23/1999 until: 03/07/2006)
nákup a predaj pyrotechnických výrobkov triedy II./T1
  (from: 12/30/1999 until: 03/07/2006)
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest
  (from: 12/30/1999 until: 03/07/2006)
Partners: 
MUDr. MUDr.Miroslav Hruška
13
Košťany nad Turcom
Slovak Republic
  (from: 11/03/1997 until: 04/27/1998)
JUDr. Igor Mikita
Daxnerova 12
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 11/03/1997 until: 04/27/1998)
JUDr. Igor Mikita
Daxnerova 12
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 04/28/1998 until: 03/07/2006)
Contribution of each member: 
MUDr. MUDr.Miroslav Hruška
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/03/1997 until: 04/27/1998)
JUDr. Igor Mikita
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/03/1997 until: 04/27/1998)
JUDr. Igor Mikita
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/28/1998 until: 03/07/2006)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/23/1998 until: 03/07/2006)
konatelia
  (from: 11/03/1997 until: 03/22/1998)
MUDr. MUDr.Miroslav Hruška
13
Košťany nad Turcom
  (from: 11/03/1997 until: 03/22/1998)
JUDr. Igor Mikita
Daxnerova 12
Rimavská Sobota
  (from: 11/03/1997 until: 03/07/2006)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 03/23/1998 until: 03/07/2006)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 11/03/1997 until: 03/22/1998)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 04/28/1998 until: 03/07/2006)
100 000 Sk
  (from: 11/03/1997 until: 04/27/1998)
Other legal facts: 
Krajský súd Banská Bystrica uznesením č.k. 55K/12/2004-43 zo dňa 25. januára 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 16. februára 2006 návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Potraviny Gemer, s.r.o. , so sídlom por. Ušiaka 1, Rimavská Sobota, 949 01, IČO: 36 025 275, zamietol pre nedostatok majetku dlžníka.
  (from: 03/08/2006)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.10.1997 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Starý spris: S.r.o. 11404
  (from: 11/03/1997 until: 03/07/2006)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 15.12.1997 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/23/1998 until: 03/07/2006)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.4.1998 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Valné zhromaždenie konané dňa 23.4.1998 schválilo Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/28/1998 until: 03/07/2006)
. Valné zhromaždenie konané dňa 28.7.1998 schválilo Dodatok č. 4, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 08/17/1998 until: 03/07/2006)
. Rozhodnutím spoločníka zo dňa 21.7.1999 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/23/1999 until: 03/07/2006)
Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 30.11.1999 bol schválený Dodatok č.6 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/30/1999 until: 03/07/2006)
Date of updating data in databases:  12/04/2023
Date of extract :  12/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person