Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  74292/L

Business name: 
K&T FLOOR, s. r. o.
  (from: 03/06/2020)
Registered seat: 
Osiková 3211/10
Žilina 010 07
  (from: 03/06/2020)
Identification number (IČO): 
52 961 532
  (from: 03/06/2020)
Date of entry: 
03/06/2020
  (from: 03/06/2020)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/06/2020)
Objects of the company: 
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 03/25/2020)
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
  (from: 03/25/2020)
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
  (from: 03/25/2020)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 03/25/2020)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 03/25/2020)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 03/25/2020)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/25/2020)
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
  (from: 03/25/2020)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 03/25/2020)
Sťahovacie služby
  (from: 03/25/2020)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 03/25/2020)
Vedenie účtovníctva
  (from: 03/25/2020)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/25/2020)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 03/25/2020)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 03/25/2020)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/25/2020)
Dizajnérske činnosti
  (from: 03/25/2020)
Fotografické služby
  (from: 03/25/2020)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 03/25/2020)
Administratívne služby
  (from: 03/25/2020)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 03/25/2020)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 03/06/2020)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 03/06/2020)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/06/2020)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/06/2020)
Opracovanie drevnej hmoty a vy´roba komponentov z dreva
  (from: 03/06/2020 until: 03/24/2020)
Vy´roba jednoduchy´ch vy´robkov z dreva, korku, slamy, pru´tia a ich u´prava, oprava a u´drzˇba
  (from: 03/06/2020 until: 03/24/2020)
Vy´roba pocˇi´tacˇovy´ch, elektronicky´ch a opticky´ch vy´robkov
  (from: 03/06/2020 until: 03/24/2020)
Uskutocˇnˇovanie stavieb a ich zmien
  (from: 03/06/2020 until: 03/24/2020)
Pri´pravne´ práce k realizácii stavby
  (from: 03/06/2020 until: 03/24/2020)
Dokoncˇovacie stavebne´ práce pri realizácii exterie´rov a interie´rov
  (from: 03/06/2020 until: 03/24/2020)
Ku´pa tovaru na u´cˇely jeho predaja konecˇne´mu spotrebitelˇovi (maloobchod) alebo iny´m prevádzkovatelˇom zˇivnosti (velˇkoobchod)
  (from: 03/06/2020 until: 03/24/2020)
Poskytovanie prepravny´ch sluzˇieb nemotorovy´mi vozidlami
  (from: 03/06/2020 until: 03/24/2020)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnostˇou do 3,5 t vrátane pri´pojne´ho vozidla
  (from: 03/06/2020 until: 03/24/2020)
Stˇahovacie sluzˇby
  (from: 03/06/2020 until: 03/24/2020)
Pocˇi´tacˇove´ sluzˇby a sluzˇby su´visiace s pocˇi´tacˇovy´m spracovani´m u´dajov
  (from: 03/06/2020 until: 03/24/2020)
Vedenie u´cˇtovni´ctva
  (from: 03/06/2020 until: 03/24/2020)
Činnostˇ podnikatelˇsky´ch, organizacˇny´ch a ekonomicky´ch poradcov
  (from: 03/06/2020 until: 03/24/2020)
Inzˇinierska cˇinnostˇ, stavebne´ cenárstvo, projektovanie a konsˇtruovanie elektricky´ch zariadeni´
  (from: 03/06/2020 until: 03/24/2020)
Informati´vne testovanie, meranie, analy´zy a kontroly
  (from: 03/06/2020 until: 03/24/2020)
Reklamne´ a marketingove´ sluzˇby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/06/2020 until: 03/24/2020)
Dizajne´rske cˇinnosti
  (from: 03/06/2020 until: 03/24/2020)
Fotograficke´ sluzˇby
  (from: 03/06/2020 until: 03/24/2020)
Čistiace a upratovacie sluzˇby
  (from: 03/06/2020 until: 03/24/2020)
Administrati´vne sluzˇby
  (from: 03/06/2020 until: 03/24/2020)
Organizovanie sˇportovy´ch, kultu´rnych a iny´ch spolocˇensky´ch podujati´
  (from: 03/06/2020 until: 03/24/2020)
Partners: 
Jakub Pallo
Osiková 3211/10
Žilina 010 07
Slovak Republic
  (from: 05/21/2022)
Jakub Pallo
Osiková 3211/10
Žilina 010 07
Slovak Republic
  (from: 03/06/2020 until: 05/20/2022)
Contribution of each member: 
Jakub Pallo
  (from: 03/06/2020 until: 05/20/2022)
Jakub Pallo
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 05/21/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/06/2020)
Jakub Pallo
Osiková 3211/10
Žilina 010 07
From: 03/06/2020
  (from: 03/06/2020)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 03/06/2020)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 03/06/2020)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person