Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10379/R

Business name: 
TS Aluminium, a. s.
  (from: 01/24/2008 until: 05/23/2023)
TS WINTERGARTEN, a.s.
  (from: 08/23/2006 until: 01/23/2008)
BECK WINTERGARTEN, a.s.
  (from: 10/22/2004 until: 08/22/2006)
B.E.C.K. výroba zimných záhrad a fasád, a.s.
  (from: 04/17/2003 until: 10/21/2004)
BL TRADING, a.s.
  (from: 05/29/2001 until: 04/16/2003)
Registered seat: 
Jilemnického 918
Nitrianske Pravno - Vyšehradné 972 13
  (from: 12/02/2005 until: 05/23/2023)
Nádražná 1083
Nitrianske Pravno 972 13
  (from: 10/22/2004 until: 12/01/2005)
Nám. 1. mája 11
Bratislava 811 06
  (from: 04/17/2003 until: 10/21/2004)
401
Tužina 972 14
  (from: 05/29/2001 until: 04/16/2003)
Identification number (IČO): 
36 318 680
  (from: 05/29/2001)
Date of entry: 
05/29/2001
  (from: 05/29/2001)
Date of deletion: 
05/23/2023
  (from: 05/23/2023)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku.
  (from: 05/23/2023)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/29/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 05/29/2001 until: 05/22/2023)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 05/29/2001 until: 05/22/2023)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/29/2001 until: 05/22/2023)
spracovanie dreva v rozsahu voľných živností
  (from: 05/29/2001 until: 05/22/2023)
výroba zimných záhrad z hliníkových profilov
  (from: 08/23/2006 until: 05/22/2023)
montáž dielov zimných záhrad
  (from: 08/23/2006 until: 05/22/2023)
výroba hliníkových okien a dverí
  (from: 08/23/2006 until: 05/22/2023)
osadzovanie okien a dverí do vopred pripravených stavebných otvorov
  (from: 08/23/2006 until: 05/22/2023)
poradenská činnosť v oblasti výroby zimných záhrad, okien a dverí
  (from: 08/23/2006 until: 05/22/2023)
projektová činnosť v oblasti výroby zimných záhrad, okien a dverí
  (from: 08/23/2006 until: 05/22/2023)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
  (from: 08/23/2006 until: 05/22/2023)
zámočnícke práce
  (from: 08/23/2006 until: 05/22/2023)
zváračské práce
  (from: 08/23/2006 until: 05/22/2023)
konštrukčné práce v oblasti strojárenstva mimo vyhradených technických zariadení
  (from: 08/23/2006 until: 05/22/2023)
výroba počítačovej grafiky
  (from: 08/23/2006 until: 05/22/2023)
výroba strojov a zariadení mimo zbraní
  (from: 08/23/2006 until: 05/22/2023)
oprava a servis strojov a zariadení mimo vyhradených technických zariadení
  (from: 08/23/2006 until: 05/22/2023)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 08/23/2006 until: 05/22/2023)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/23/2006 until: 05/22/2023)
administratívne práce
  (from: 08/23/2006 until: 05/22/2023)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 08/23/2006 until: 05/22/2023)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/17/2003 until: 05/22/2023)
Managing board
  (from: 05/29/2001 until: 04/16/2003)
Michaela Beck - predseda predstavenstva
401
Tužina 972 14
  (from: 05/29/2001 until: 04/16/2003)
Michaela Beck - predseda predstavenstva
401
Tužina 972 14
From: 05/29/2001
  (from: 04/17/2003 until: 05/16/2022)
Michaela Beck - predseda predstavenstva
401
Tužina 972 14
From: 05/29/2001
  (from: 05/17/2022 until: 05/22/2023)
Michal Ličko - podpredseda predstavenstva
401
Tužina 972 14
Until: 12/12/2002
  (from: 05/29/2001 until: 04/16/2003)
Soňa Ličková - člen predstavenstva
401
Tužina 972 14
Until: 12/12/2002
  (from: 05/29/2001 until: 04/16/2003)
Acting in the name of the company: 
Konať a spoločnosť zaväzovať prejavom vôle je oprávnený predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 04/17/2003 until: 05/22/2023)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých prípadoch za spoločnosť konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z podpisujúcich musí byť vždy predseda predstavenstva. pričom jedným z podpisujúcich musí byť vždy predseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve spoločnosti, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 05/29/2001 until: 04/16/2003)
Capital: 
33 193,9189 EUR
  (from: 05/18/2013 until: 05/22/2023)
1 000 000 Sk
  (from: 05/29/2001 until: 05/17/2013)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 05/18/2013 until: 05/22/2023)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/17/2013 until: 05/17/2013)
Number of shares: 0
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/29/2001 until: 05/16/2013)
Supervisory board: 
Ferdinand Hafner - predseda
Česká 11
Bratislava 931 03
Until: 12/12/2002
  (from: 05/29/2001 until: 04/16/2003)
Ľubica Hafnerová
Česká 11
Bratislava 931 03
Until: 12/12/2002
  (from: 05/29/2001 until: 04/16/2003)
JUDr. Pavel Jurek - predseda
Páričkova 15
Bratislava
From: 12/12/2002
  (from: 04/17/2003 until: 10/21/2004)
JUDr. Pavel Jurek - predseda
Páričkova 15
Bratislava
From: 12/12/2002 Until: 04/05/2004
  (from: 10/22/2004 until: 10/21/2004)
Spňa Ličková
401
Tužina 972 14
From: 04/05/2004
  (from: 10/22/2004 until: 01/19/2005)
JUDr. Gabriela Raganová - člen
Dvanásta 5
Bratislava
From: 12/12/2002
  (from: 04/17/2003 until: 10/21/2004)
JUDr. Gabriela Raganová - člen
Dvanásta 5
Bratislava
From: 12/12/2002 Until: 04/05/2004
  (from: 10/22/2004 until: 10/21/2004)
Irena Záhorová - člen
Kmeťovo námestie 3
Bratislava
From: 12/12/2002
  (from: 04/17/2003 until: 10/21/2004)
Irena Záhorová - člen
Kmeťovo námestie 3
Bratislava
From: 12/12/2002 Until: 04/05/2004
  (from: 10/22/2004 until: 10/21/2004)
Soňa Ličková
401
Tužina 972 14
From: 04/05/2004
  (from: 01/20/2005 until: 05/22/2023)
Matúš Ličko
401
Tužina 972 14
From: 04/05/2004 Until: 12/15/2011
  (from: 03/03/2012 until: 03/02/2012)
Dagmar Mokrá
M. Rázusa 29
Prievidza 971 01
From: 04/05/2004
  (from: 10/22/2004 until: 05/22/2023)
Matúš Ličko
401
Tužina 972 14
From: 04/05/2004
  (from: 10/22/2004 until: 03/02/2012)
Boris Ličko
401
Tužina 972 14
From: 12/15/2011
  (from: 03/03/2012 until: 05/22/2023)
Wolfram Beck - podpredseda
Spitalmühlgasse 6/2/12
Mödling
Rakúska republika
Until: 12/12/2002
  (from: 05/29/2001 until: 04/16/2003)
Other legal facts: 
Podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku ak ide o dôvod podľa ods. 1 písm. c), upovedomenie o zastavení exekúcie zverejní exekútor bezodkladne po ukončení exekučného konania aj v Obchodnom vestníku. Ak ide o obchodnú spoločnosť zapísanú v obchodnom registri, uplynutím lehoty šiestich mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku sa obchodná spoločnosť zrušuje bez toho, aby sa vyžadovala jej likvidácia; to neplatí, ak ohľadom nej prebieha konkurzné konanie. Registrový súd bezodkladne po uplynutí lehoty podľa druhej vety vykoná výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra. Vzhľadom na vyššie cit. zákonné ustanovenie registrový súd vykonal výmaz spoločnosti TS Aluminium, a. s., IČO 36 318 680, so sídlom Jilemnického 918, 972 13 Nitrianske Pravno, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 10379/R z obchodného registra.
  (from: 05/24/2023)
Podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku ak ide o dôvod podľa ods. 1 písm. c), upovedomenie o zastavení exekúcie zverejní exekútor bezodkladne po ukončení exekučného konania aj v Obchodnom vestníku. Ak ide o obchodnú spoločnosť zapísanú v obchodnom registri, uplynutím lehoty šiestich mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku sa obchodná spoločnosť zrušuje bez toho, aby sa vyžadovala jej likvidácia; to neplatí, ak ohľadom nej prebieha konkurzné konanie. Registrový súd bezodkladne po uplynutí lehoty podľa druhej vety vykoná výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra. Vzhľadom na vyššie cit. zákonné ustanovenie registrový súd vykonal výmaz spoločnosti TS Aluminium, a. s., IČO 36 318 680, so sídlom Jilemnického 918, 972 13 Nitrianske Pravno, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 10379/R z obchodného registra.
  (from: 05/23/2023 until: 05/23/2023)
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov (notárska zápisnica N 394/01, Nz 377/01 zo dňa 24.5.2001), zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.5.2001 a dodatkom č. 1 zo dňa 24.5.2001 bez výzvy na upisovanie akcií jednorázovo a schválením stanov podľa § 172 a nasl. Obch. zák.
  (from: 05/29/2001 until: 05/22/2023)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 12.12.2002 (notárska zápisnica N 516/2002, NZ 490/2002 zo dňa 12.12.2002) schválilo zmenu: členov dozornej rady a.s., obchodného mena (z BL TRADING, a.s. na B.E.C.K. výroba zimných záhrad a fasád, a.s.) a stanov a.s. prijatím Dodatku k stanovám a.s. obsahujúcim ich úplné nové znenie. Dozorná rada a.s. na zasadnutí dňa 12.12.2002 odvolala dvoch členov predstavenstva.
  (from: 04/17/2003 until: 05/22/2023)
Notárska zápisnica N 78/04, NZ 29477/04 zo dňa 5.4.2004. Pôvodné obchodné meno B.E.C.K. výroba zimných záhrad a fasád, a.s.. Zmena sídla z pôvodného Nám. 1. mája 11, 811 06 Bratislava na Nádražná 1083, 972 13 Nitrianske Pravno. Zánik funkcie členov dozornej rady JUDr. Pavla Jureka, Ireny Záhorovej, JUDr. Gabriely Raganovej ku dňu 5.4.2004.
  (from: 10/22/2004 until: 05/22/2023)
Date of updating data in databases:  06/17/2024
Date of extract :  06/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person