Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2673/B

Business name: 
"INCOS" spol. s r. o. v likvidácii
  (from: 01/20/2000 until: 11/25/2002)
Registered seat: 
L. Szántóa 69
Bratislava 842 10
  (from: 05/04/1992 until: 11/25/2002)
Identification number (IČO): 
31 323 049
  (from: 05/04/1992)
Date of entry: 
05/04/1992
  (from: 05/04/1992)
Person dissolved from: 
26. 11. 2002
  (from: 11/26/2002)
Date of deletion: 
11/26/2002
  (from: 11/26/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/04/1992)
Capital: 
120 000 Sk
  (from: 05/04/1992 until: 11/25/2002)
Other legal facts: 
Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 5.8.2002 schválilo účtovnú závierku ku dňu skončenia likvidácie a konečnú správu o priebehu likvidácie. Písomný súhlas Daňového úradu BA IV s výmazom podľa ust. § 33 ods. 2 zák. č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov zo dňa 9.5.2002 pod č. 603/2100/64474/02/Pod. V y m a z u j e s a : z obchodného registra v celom rozsahu spoločnosť "INCOS" spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom L. Szántóa 69, 842 10 Bratislava, IČO: 31 323 049, zapísaná v odd. Sro, vo vložke 2673/B.
  (from: 11/26/2002)
Date of updating data in databases:  07/15/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person