Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  10074/T

Business name: 
ROĽNÍCKE DRUŽSTVO ŠAĽA
  (from: 11/11/1993)
Registered seat: 
Hviezdoslavova 2
Šaľa 927 14
  (from: 11/11/1993)
Identification number (IČO): 
00 192 180
  (from: 05/27/1991)
Date of entry: 
01/01/1973
  (from: 05/27/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 05/27/1991)
Objects of the company: 
výroba a predaj nespracovaných, čiastočne spracovaných a spracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom priamej spotreby, spracovania, alebo ďalšieho predaja
  (from: 11/11/1993)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 11/11/1993)
práce a služby poľnohospodárskymi strojmi
  (from: 11/11/1993)
rastlinná výroba
  (from: 07/24/2014)
živočíšna výroba
  (from: 07/24/2014)
rastlinná výroba kombinovaná so živočíšnou výrobou
  (from: 07/24/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/11/1993)
Ernest Čengel - Member of the Board of Directors
Robotnícka 13
Šaľa 927 01
From: 04/28/2018
  (from: 06/16/2018)
Ing. Vincent Mészáros - Vice-chairman of the Board of Directors
265
Dlhá nad Váhom 927 05
From: 04/28/2018
  (from: 06/16/2018)
Ing. Juraj Pápay - Chairman of the Board of Directors
Nitrianska 1551/66
Šaľa 927 05
From: 04/28/2018
  (from: 06/16/2018)
Ing. Terézia Pápayová - člen
Nitrianska 1551
Šaľa 927 05
From: 04/28/2018
  (from: 06/16/2018)
Ing. Emil Vavrík - člen
Na Štrande 1481/16
Galanta 924 00
From: 04/28/2018
  (from: 06/16/2018)
Acting: 
Za družstvo podpisuje predseda predstavenstva, v čase jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva. Za družstvo koná navonok predseda predstavenstva, v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva.
  (from: 07/24/2014)
Supervisory board: 
Ladislav Lozsy
35
Dlhá nad Váhom 927 05
From: 04/28/2018
  (from: 06/16/2018)
Ing. Július Miškovič
Vinohradnícka 31
Šaľa 927 01
From: 04/28/2018
  (from: 06/16/2018)
Magdaléna Hlavatá
M.R. Štefánika 61
Šaľa 927 01
From: 04/28/2018
  (from: 06/16/2018)
Registered capital: 
194 220 EUR
  (from: 11/03/2009)
Basic member contribution: 
996 EUR
  (from: 01/01/2009)
Other legal facts: 
Člen ručí za výsledok hospodárenia rezervným fondom a podielmi. Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 20.decembra 1972 zlúčením JRD Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom a Šaľa.RadaONV v Galante uznesením č. 298/R-72 schválila vznik družstva. Deň ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je 12.1.1973 /§ 1 zák.č. 72/ 70 Zb./ Stanovy : Stanovy družstva boli prijaté na výročnej členskej schôdzi dňa 15.3.1991 v zmysle zákona 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 186
  (from: 05/27/1991)
Družstvo sa pretransformovalo na družstvo podľa § 765 zák. č. 513/1991 Zb. a zák. č. 42/92 Zb. Stanovy družstva boli prijaté dňa 26.1.1993 na členskej schôdzi podľa zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Dr 186
  (from: 11/11/1993)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 04.05.1996. Stary spis: Dr 186
  (from: 09/12/1996)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 28.2.2003. Ing. Júliusovi Miškovičovi, Ernestovi Čengelovi, Tiborovi Ferenceimu, Štefanovi Baluškovi, Ladislavovi Horváthovi, Rudolfovi Adámikovi, Arpádovi Baluškovi, Ing. Ľudovítovi Belovičovi, Alexandrovi Miškovičovi, Františkovi Melicherovi, Ing. Vincentovi Mészárosovi, Deziderovi Pozsonyimu, Emanuelovi Szalaymu, Mikulášovi Takáčovi, Ladislavovi Lozsymu, Mikulášovi Fehérovi, Gabrielovi Hlavatému, Štefanovi Hučkovi, Ing. Terézii Pápayovej, Miroslavovi Takácsovi a Andrejovi Tóthovi zanikla funkcia členov predstavenstva dňom 28.2.2003.
  (from: 12/17/2004)
Date of updating data in databases:  05/25/2022
Date of extract :  05/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person