Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4947/S

Business name: 
SBS PPS, s.r.o. "v likvidácii"
  (from: 01/16/2013 until: 04/08/2022)
SBS PPS, s.r.o. "v konkurze"
  (from: 12/15/2006 until: 01/15/2013)
SBS PPS, s.r.o.
  (from: 06/01/2000 until: 12/14/2006)
PPS Agro, s.r.o.
  (from: 10/07/1998 until: 05/31/2000)
D&P, s.r.o.
  (from: 11/10/1997 until: 10/06/1998)
Registered seat: 
PPS Detva Hoding, a.s.
Detva 962 13
  (from: 06/01/2000 until: 04/08/2022)
Detva 962 13
  (from: 11/10/1997 until: 05/31/2000)
Identification number (IČO): 
36 025 593
  (from: 11/10/1997)
Date of entry: 
11/10/1997
  (from: 11/10/1997)
Person dissolved from: 
6.12.2011
  (from: 01/16/2013)
Legal ground(s) for dissolution: 
zrušením konkurzu podľa § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka účinného do 30.09.2004
  (from: 01/16/2013)
Date of deletion: 
04/08/2022
  (from: 04/09/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 04/09/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/10/1997)
Objects of the company: 
výroba, montáž a servis strojov a zariadení s mechanickým pohonom
  (from: 11/10/1997 until: 05/31/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 11/10/1997 until: 05/31/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 11/10/1997 until: 05/31/2000)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 11/10/1997 until: 05/31/2000)
ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
  (from: 06/01/2000 until: 12/14/2006)
ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
  (from: 06/01/2000 until: 12/14/2006)
ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
  (from: 06/01/2000 until: 12/14/2006)
ochrana majetku pri preprave
  (from: 06/01/2000 until: 12/14/2006)
ochrana prepravy majetku a osoby
  (from: 06/01/2000 until: 12/14/2006)
ochrana osoby
  (from: 06/01/2000 until: 12/14/2006)
zabezpečenie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
  (from: 06/01/2000 until: 12/14/2006)
prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby
  (from: 06/01/2000 until: 12/14/2006)
vypracúvanie plánu ochrany
  (from: 06/01/2000 until: 12/14/2006)
poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až deviatom bode
  (from: 06/01/2000 until: 12/14/2006)
Partners: 
Power America Ltd.
Dade City U.S.HWY.301 15401
Bahamas 335 23
United States of America
  (from: 11/10/1997 until: 10/06/1998)
PPS Detva Holding, a.s. IČO: 36 023 825
Detva
Slovak Republic
  (from: 11/10/1997 until: 10/06/1998)
PPS Detva Holding, a.s. IČO: 36 023 825
Detva
Slovak Republic
  (from: 10/07/1998 until: 04/08/2022)
Contribution of each member: 
PPS Detva Holding, a.s.
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/10/1997 until: 10/06/1998)
Power America Ltd.
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/10/1997 until: 10/06/1998)
PPS Detva Holding, a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/07/1998 until: 03/05/2010)
PPS Detva Holding, a.s.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 03/06/2010 until: 04/08/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/10/1997 until: 04/08/2022)
Ing. Milan Ander
Lipová 25
Zvolen
  (from: 11/10/1997 until: 05/31/2000)
Ján Holík
A. Hlinku 13
Detva
  (from: 06/01/2000 until: 03/18/2001)
Ing. Jozef Mravec
Kollárova 17
Detva
  (from: 03/19/2001 until: 04/08/2022)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 11/10/1997 until: 04/08/2022)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 03/06/2010 until: 04/08/2022)
200 000 Sk
  (from: 10/07/1998 until: 03/05/2010)
100 000 Sk
  (from: 11/10/1997 until: 10/06/1998)
Supervisory board: 
Ing. Petr Ďuriš - člen
J. Poničana 2407/49
Zvolen
  (from: 11/10/1997 until: 06/10/1999)
Ing. Július Tóth , CSc. - člen
Muránska 8
Košice
  (from: 11/10/1997 until: 06/10/1999)
Ing. František Kulich - člen
Obrancov Mieru 25
Zvolen
  (from: 03/19/2001 until: 04/08/2022)
Mgr. Milan Beľa - člen
Dolinky 1335/4
Detva
  (from: 03/19/2001 until: 04/08/2022)
Ing. Mária Vicianová - člen
Dolinky 1337/10
Detva
  (from: 03/19/2001 until: 04/08/2022)
Vergie Guy Paitner II, S.S.# 265-58-9621 - člen
Versailes Drive 3917
Tampa 336 34
Spojené štáty americké
  (from: 11/10/1997 until: 06/10/1999)
David Wolf, S.S.# 267-85-9927 - člen
West Tampa BLV D Unit I 201 2424
Tampa 336 07
Spojené štáty americké
  (from: 11/10/1997 until: 06/10/1999)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/06/2011
  (from: 01/16/2013)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.9.1997 podľa §§ 24, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 11433
  (from: 11/10/1997 until: 04/08/2022)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.7.1998 bol v súlade s ust. zák.č. 11/1998 Z.z. schválený Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopľňa spoločenská zmluva.
  (from: 10/07/1998 until: 04/08/2022)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.1.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy vo forme Dodatku č. 2.
  (from: 06/01/2000 until: 04/08/2022)
. Valné zhromaždenie dňa 20.11.2000 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - Dodatok č. 3.
  (from: 03/19/2001 until: 04/08/2022)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 55K/35/2004-22 zo dňa 27.09.2004 bol vyhlásený konkurz na majetok spoločnosti SBS PPS, s.r.o., so sídlom PPS Detva Holding, a.s., Detva, IČO: 36 025 593. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Katarína BEZÁKOVÁ, advokátka, Alexyho 15, Martin.
  (from: 01/13/2005 until: 04/08/2022)
Rozhodnutím Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 55K/35/2004-157 zo dňa 31. 10. 2011 právoplatným 06. 21. 2011, zrušil súd konkurz na majetok úpadcu SBS PPS, s.r.o. "v konkurze", PPS Detva Holding, a.s., 962 13 Detva, IČO: 36 025 593 a zbavil JUDr. Katarínu Bezákovú, Alexyho 15/63, Martin funkcie správkyne konkurznej podstaty.
  (from: 01/16/2013 until: 04/08/2022)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person