Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  53/L

Business name: 
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo
  (from: 01/20/2004)
Registered seat: 
Predmestská 71
Žilina 010 83
  (from: 04/20/1993)
Identification number (IČO): 
00 169 048
  (from: 08/02/1953)
Date of entry: 
08/02/1953
  (from: 08/02/1953)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 08/02/1953)
Objects of the company: 
veľkoobchodná činnosť
  (from: 04/20/1993)
maloobchod. činnosť v plnom rozsahu
  (from: 04/20/1993)
činnosti spojené s prenájmom nehnuteľností
  (from: 04/20/1993)
výroba hotových jedál a polotovarov
  (from: 04/20/1993)
pohostinská činnosť
  (from: 02/19/2003)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 05/08/2014)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 05/08/2014)
Poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 05/08/2014)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/15/2018)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 05/15/2018)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/15/2018)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 05/15/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/13/2003)
Mgr. Viera Hreusíková - Member of the Board of Directors
Hlinská 2588/26
Žilina 010 01
From: 04/29/2021
  (from: 05/28/2021)
Ing. Marián Jandačka - Chairman of the Board of Directors
Buková 639
Kotešová 013 61
From: 01/01/2023
  (from: 02/14/2023)
RNDr. Miriam Drígeľová - Vice-chairman of the Board of Directors
Višňová 886/3
Žilina 010 03
From: 01/01/2023
  (from: 02/14/2023)
Ing. Vincent Vojtek - Member of the Board of Directors
Antona Bernoláka 2136/11
Žilina 010 01
From: 04/29/2021
  (from: 05/28/2021)
Ing. Adriana Holienková - Member of the Board of Directors
Hanušákova 619/44
Žilina 010 01
From: 04/29/2021
  (from: 05/28/2021)
Ing. Zita Bógová - Member of the Board of Directors
Zvolenská 1777/3
Žilina 010 01
From: 04/29/2021
  (from: 01/31/2023)
Ing. Katarína Trizuliaková - Member of the Board of Directors
Petzvalova 3376/47
Žilina 010 15
From: 04/29/2021
  (from: 01/31/2023)
Ing. Katarína Bógová - Member of the Board of Directors
Za Dielom 683/8
Rajecké Teplice 013 13
From: 04/29/2023
  (from: 06/01/2023)
Acting: 
Predseda predstavenstva zastupuje družstvo navonok vo všetkých veciach vyplývajúcich z jeho funkcie. V jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastupuje podpredseda alebo iný poverený člen predstavenstva. Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo, sa vyžaduje podpis predsedu a podpredsedu predstavenstva, alebo predsedu a člena predstavenstva, alebo podpredsedu a člena predstavenstva.
  (from: 06/13/2003)
Supervisory board: 
Ing. Anna Nemčeková
Strážovská 237/13
Žilina 010 04
From: 04/29/2021
  (from: 05/28/2021)
Marta Šuhajdová
Boncova 79/5
Žilina 010 04
From: 04/29/2021
  (from: 05/28/2021)
Ing. František Fulek
9. mája 1176/68 F
Kysucké Nové Mesto 024 01
From: 04/29/2021
  (from: 05/28/2021)
Registered capital: 
108 800 EUR
  (from: 05/27/2009)
Basic member contribution: 
20 EUR fyzická osoba
  (from: 12/23/2010)
20 EUR právnická osoba
  (from: 12/23/2010)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené ustanovujúcim valným zhromaž- dením, konaným dňa 2.8.1953 Zhromaždením delegátov konaným dňa 23.3. 1991 boli schválené stanovy v zmysle Zák.č. 176/90 Zb. o byto- vom, sptorebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Starý spis: Dr 406
  (from: 08/02/1953)
Výška nedeliteľného fondu 156.414.000,- Sk Družstvo na zhromaždení delegátov dňa 21.9. 1992 po transformácii v zmysle zák. č. 42/92 Zb prijalo zmenu stanov v súlade s ust. obchodného zákona. Stary spis: Dr 406
  (from: 04/20/1993)
Na zasadnutí zhromaždenia delegátov konanom dňa 26.3.l993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/12/1993)
Na zasadnutí zhromaždenia delegátov konanom dňa 22.4.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/27/1994)
Zhromaždenie delegátov, konané dňa 26.4.1995 schválilo zmenu stanov družstva
  (from: 12/27/1995)
Zhromaždenie delegátov, konané dňa 26.4.1996, schválilo zmenu stanov družstva.
  (from: 07/22/1996)
Na zhromaždení delegátov dňa 24.4. 1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/27/1998)
Zhromaždenie delegátov dňa 23.4.1999 schválilo zmenu stanov.
  (from: 06/14/1999)
Na členskej schôdzi bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/07/2001)
Zhromaždenie delegátov dňa 26. 4. 2002 schválilo zmenu stanov.
  (from: 07/31/2002)
Zhromaždenie delegátov, konané dňa 25. apríla 2003 schválilo nové stanovy družstva.
  (from: 06/13/2003)
Zhromaždenie delegátov konané dňa 19.12.2003 schválilo zmenu stanov družstva.
  (from: 01/20/2004)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/24/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person