Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2727/B

Business name: 
Medislovakia, spol. s r. o.
  (from: 05/04/1992 until: 07/22/2008)
Registered seat: 
poliklinika Slovnaft, Vlčie hrdlo 49
Bratislava 824 12
  (from: 05/04/1992 until: 07/22/2008)
Identification number (IČO): 
31 323 634
  (from: 05/04/1992)
Date of entry: 
05/04/1992
  (from: 05/04/1992)
Person dissolved from: 
23.6.2008
  (from: 07/23/2008)
Date of deletion: 
07/23/2008
  (from: 07/23/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 07/23/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/04/1992)
Objects of the company: 
oprava lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb
  (from: 05/04/1992 until: 07/22/2008)
predaj a inštalácia zdravotníckych prístrojov a zariadení
  (from: 05/04/1992 until: 07/22/2008)
Partners: 
Ing. Michal Cibira
Na pasekách 18
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/04/1992 until: 11/30/1993)
Igor Jarolím
Partizánska 15
Trnava
Slovak Republic
  (from: 05/04/1992 until: 11/30/1993)
Ladislav Lipčey
Žitavská 98
Machulince
Slovak Republic
  (from: 05/04/1992 until: 11/30/1993)
Peter Pollák
Heydukova 14
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/01/1993 until: 02/18/1998)
Peter Pollák
Heydukova 14
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/04/1992 until: 11/30/1993)
Igor Schnierer
Agátová 563
Vojnice
Slovak Republic
  (from: 05/04/1992 until: 11/30/1993)
Igor Jarolím
Partizánska 15
Trnava
Slovak Republic
  (from: 12/01/1993 until: 07/22/2008)
Igor Schnierer
Agátová 563
Vojnice
Slovak Republic
  (from: 12/01/1993 until: 07/22/2008)
Contribution of each member: 
Ladislav Lipčey
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 05/04/1992 until: 11/30/1993)
Peter Pollák
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 05/04/1992 until: 11/30/1993)
Igor Jarolím
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 05/04/1992 until: 11/30/1993)
Igor Schnierer
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 05/04/1992 until: 11/30/1993)
Ing. Michal Cibira
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 05/04/1992 until: 11/30/1993)
Peter Pollák
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 17 000 Sk
  (from: 12/01/1993 until: 02/18/1998)
Igor Jarolím
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 16 500 Sk
  (from: 12/01/1993 until: 07/22/2008)
Igor Schnierer
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 16 500 Sk
  (from: 12/01/1993 until: 07/22/2008)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/01/1993 until: 07/22/2008)
konatelia
  (from: 05/04/1992 until: 11/30/1993)
Ing. Michal Cibira
Na pasekách 18
Bratislava
  (from: 05/04/1992 until: 11/30/1993)
Peter Pollák
Heydukova 14
Bratislava
  (from: 05/04/1992 until: 02/18/1998)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná jej konateľ.
  (from: 12/01/1993 until: 07/22/2008)
Za spoločnosť konajú konatelia.
  (from: 05/04/1992 until: 11/30/1993)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 05/04/1992 until: 07/22/2008)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 36Exre/1071/2005, Sro 2727/B zo dňa 26.5.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.6.2008 bola zrušená obchodná spoločnosť Medislovakia, spol. s r.o., poliklinika Slovnaft, Vlčie hrdlo 49, 824 12 Bratislava, IČO : 31 323 634 bez likvidácie. Obchodná spoločnosť Medislovakia, spol. s r.o., poliklinika Slovnaft, Vlčie hrdlo 49, 824 12 Bratislava, IČO : 31 323 634, zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 2727/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 07/23/2008)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 09.02.1994. Stary spis: S.r.o. 5534
  (from: 02/16/1995 until: 07/22/2008)
Rozsudok Mestského súdu Bratislava zo dňa 28.6.1995 č.k. 22 Cb 32/95 o zrušení účasti spoločníka súdom. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.4.1995 o vzdaní sa funkcie konateľa spoločnosti. Voľný obchodný podiel spoločníka Petra Polláka 34 000 Sk, splatené 17 000 Sk.
  (from: 02/19/1998 until: 07/22/2008)
Krajský súd v Bratislave rozsudkom č.k. 32Cb 32/98-46 zo dňa 30.4.2001 zrušil účasť spoločníka Igora Schnierera v spoločnosti Medislovakia, spol. s r.o., so sídlom poliklinika Slovnaft, Vlčie hrdlo 49, Bratislava. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplastnosť dňa 16.7.2001.
  (from: 11/22/2001 until: 07/22/2008)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 18.03.2008, č. konania 36Exre/1071/2005, ktorým súd začal konanie ex offo o zrušenie spoločnosti bez likvidácie z dôvodu že spoločnosť nemá žiadny obchodný majetok.
  (from: 04/12/2008 until: 07/22/2008)
Date of updating data in databases:  08/18/2022
Date of extract :  08/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person