Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3487/P

Business name: 
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa
  (from: 12/13/1996)
Registered seat: 
Popradská 24
Stará Ľubovňa 064 01
  (from: 12/13/1996)
Identification number (IČO): 
36 168 475
  (from: 12/13/1996)
Date of entry: 
12/13/1996
  (from: 12/13/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/13/1996)
Objects of the company: 
údržba zelene a športových plôch - služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
  (from: 12/13/1996)
služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
  (from: 12/13/1996)
výroba a rozvod pitnej vody a úžitkovej vody
  (from: 12/13/1996)
nákup a predaj: dreva a stavebného materiálu, vodoinštalačného a kurenárského materiálu, železiarského tovaru, tekutých, pevných a plynných palív, elektroniky a elektrotechniky, drogerijného tovaru, potravín a tabakových výrobkov, textilu, odevov, obuvi, skla a porcelánu, farieb a lakov, čistiacich prostriedkov, kozmetiky, strojov a zariadení, papierenského tovaru a kancelárskych potrieb, motorových vozidiel, nábytku, nehnuteľností
  (from: 12/13/1996)
prenájom nehnuteľností
  (from: 12/13/1996)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 12/13/1996)
pomocné stavebné práce
  (from: 12/13/1996)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/13/1996)
inžinierska činnosť
  (from: 12/13/1996)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 12/13/1996)
poskytovanie služieb traktorom, okrem prepravy osôb a materiálu
  (from: 12/13/1996)
poskytovanie služieb kapacím mechaniznom
  (from: 12/13/1996)
výroba kompostu
  (from: 12/13/1996)
odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
  (from: 12/13/1996)
prevádzka skládky odpadu
  (from: 12/13/1996)
nakladanie s odpadmi - zber, zhromažďova- nie, výkup, triedenie, úprava, skladovanie, zneškodňovanie, spracovanie a využívanie ako zdrojov druhotných surovín a energie
  (from: 12/13/1996)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja, nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania, alebo ďalšieho predaja
  (from: 12/13/1996)
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 02/25/2002)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/25/2002)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 02/25/2002)
výkopové práce
  (from: 02/25/2002)
sprostredkovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/25/2002)
upratovacie práce
  (from: 02/25/2002)
výroba suvenírov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/25/2002)
požičovňa športových potrieb
  (from: 02/25/2002)
organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/25/2002)
kopírovanie tlačív
  (from: 02/25/2002)
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (from: 02/25/2002)
výroba tovaru z plastov
  (from: 02/25/2002)
úprava zelene
  (from: 02/25/2002)
zemné práce
  (from: 02/25/2002)
výroba vencov
  (from: 02/25/2002)
výroba záhradných prvkov z dreva na detské ihriská
  (from: 02/25/2002)
prevádzka detského zábavného lunaparku
  (from: 02/25/2002)
prevádzka športových zariadení
  (from: 02/25/2002)
odťahová služba
  (from: 02/25/2002)
sprostredkovanie výroby
  (from: 02/25/2002)
prevádzka lyžiarských vlekov
  (from: 02/25/2002)
servis športových potrieb
  (from: 02/25/2002)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/25/2002)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/25/2002)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 02/22/2013)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 02/22/2013)
Partners: 
Mesto Stará Ľubovňa IČO: 00 330 167
  (from: 10/30/1998)
Contribution of each member: 
Mesto Stará Ľubovňa
Amount of investment: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/12/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/06/2004)
PhDr. Ľuboš Tomko
Letná 1081/33
Stará Ľubovňa 064 01
From: 01/01/2022
  (from: 01/15/2022)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisuje a za spoločnosť koná konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/06/2004)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/12/2009)
Supervisory board: 
JUDr. Rastislav Stašák
Zimná 1000/141
Stará Ľubovňa 064 01
From: 02/17/2011
  (from: 04/13/2011)
MUDr. Peter Bizovský , MPH
17. Novembra 557/28
Stará Ľubovňa 064 01
From: 02/17/2011
  (from: 04/13/2011)
Ing. Milan Sivuľka
Kamienka 109
Kamienka 065 32
From: 02/01/2015
  (from: 02/28/2015)
PhDr. Dalibor Mikulík
Obrancov mieru 507/2
Stará Ľubovňa 064 01
From: 11/01/2020
  (from: 11/06/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 289/96, NZ 283/96, zo dňa 7.11.1996 a NZ 321/96 zo dňa 6.12.1996 podľa zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 8857
  (from: 12/13/1996)
Dodatok č. 2 zo dňa 23.7.1998, ktorým bola zakladateľská listina upravená v súlade so zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 10/30/1998)
Dodatok č.3 zo dňa 29.1.2002 k zakladateľskej listine.
  (from: 02/25/2002)
Date of updating data in databases:  06/22/2024
Date of extract :  06/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person