Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10132/N

Business name: 
MARVIN Marcelová, s.r.o.
  (from: 12/11/2003)
MARVIN, s.r.o.
  (from: 04/04/1997 until: 12/10/2003)
Registered seat: 
Radvanská 1208/25
Marcelová 946 32
  (from: 12/11/2003)
Hlavná 1162/94
Marcelová 946 32
  (from: 04/04/1997 until: 12/10/2003)
Identification number (IČO): 
36 519 316
  (from: 04/04/1997)
Date of entry: 
04/04/1997
  (from: 04/04/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/04/1997)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba
  (from: 04/04/1997)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
  (from: 04/04/1997)
sprostredkovanie obchodu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov
  (from: 04/04/1997)
obchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod a maloobchod
  (from: 04/04/1997)
poradenská činnosť
  (from: 04/04/1997)
Partners: 
Ing. Anna Gurányiová
Radvanská 1208/25
Marcelová 946 32
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
István Szente
18
Modrany 946 33
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Ing. Karol Kríž
Cintorínska 31
Topoľčianky 951 93
Slovak Republic
  (from: 05/23/2022)
Ing. Vladimír Strieženec
Baničova 18
Nitra 949 01
Slovak Republic
  (from: 05/23/2022)
Ing. Milan Waldner
Kláštorská 129
Nitra 949 01
Slovak Republic
  (from: 05/23/2022)
Vladimír Kukla
Cintorínska 31
Topoľčianky 951 93
Slovak Republic
  (from: 05/23/2022)
Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. IČO: 18 047 181
Farská 1
Nitra 949 01
Slovak Republic
  (from: 12/11/2003 until: 09/15/2004)
Ravena spol. s r.o. IČO: 18 047 181
Jesenského 2, Poštový priečinok 37 C
Nitra
Slovak Republic
  (from: 03/12/1999 until: 12/10/2003)
Ravena spol. s r.o. IČO: 18 047 181
Jesenského 2, Poštový priečinok 37 C
Nitra
Slovak Republic
  (from: 04/04/1997 until: 03/11/1999)
Gustáv Erös
Lipový rad 124/1C
Marcelová
Slovak Republic
  (from: 03/12/1999 until: 12/10/2003)
Gustáv Erös
Lipový rad 124/1C
Marcelová
Slovak Republic
  (from: 04/04/1997 until: 03/11/1999)
Ing. Anna Gurányiová
Radvanská 1208/25
Marcelová
Slovak Republic
  (from: 09/16/2004 until: 10/29/2009)
Ing. Anna Gurányiová
Radvanská 1208/25
Marcelová
Slovak Republic
  (from: 12/11/2003 until: 09/15/2004)
Ing. Anna Gurányiová
Radvanská 1208/25
Marcelová
Slovak Republic
  (from: 03/12/1999 until: 12/10/2003)
Ing. Anna Gurányiová
Radvanská 1208/25
Marcelová
Slovak Republic
  (from: 04/04/1997 until: 03/11/1999)
Ing. Karol Kríž
Cintorínska 31
Topoľčianky 951 93
Slovak Republic
  (from: 09/16/2004 until: 05/22/2022)
Vladimír Kukla
Cintorínska 31
Topoľčianky 951 93
Slovak Republic
  (from: 09/16/2004 until: 05/22/2022)
Ing. Vladimír Strieženec
Baničova 18
Nitra 949 01
Slovak Republic
  (from: 09/16/2004 until: 05/22/2022)
István Szente
18
Modrany 946 33
Slovak Republic
  (from: 12/11/2003 until: 09/15/2004)
Ing. Milan Waldner
Kláštorská 129
Nitra 949 01
Slovak Republic
  (from: 09/16/2004 until: 05/22/2022)
Ing. Anna Gurányiová
Radvanská 1208/25
Marcelová 946 32
Slovak Republic
  (from: 10/30/2009 until: 05/25/2022)
István Szente
18
Modrany 946 33
Slovak Republic
  (from: 09/16/2004 until: 05/25/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Anna Gurányiová
  (from: 10/30/2009 until: 05/25/2022)
Ing. Anna Gurányiová
Amount of investment: 26 556 EUR Paid up: 26 556 EUR
  (from: 05/26/2022)
István Szente
  (from: 10/30/2009 until: 05/25/2022)
István Szente
Amount of investment: 13 278 EUR Paid up: 13 278 EUR
  (from: 05/26/2022)
Ing. Karol Kríž
  (from: 10/30/2009 until: 05/22/2022)
Ing. Karol Kríž
Amount of investment: 23 236 EUR Paid up: 23 236 EUR
  (from: 05/23/2022)
Ing. Vladimír Strieženec
  (from: 10/30/2009 until: 05/22/2022)
Ing. Vladimír Strieženec
Amount of investment: 23 236 EUR Paid up: 23 236 EUR
  (from: 05/23/2022)
Ing. Milan Waldner
  (from: 10/30/2009 until: 05/22/2022)
Ing. Milan Waldner
Amount of investment: 23 236 EUR Paid up: 23 236 EUR
  (from: 05/23/2022)
Vladimír Kukla
  (from: 10/30/2009 until: 05/22/2022)
Vladimír Kukla
Amount of investment: 23 236 EUR Paid up: 23 236 EUR
  (from: 05/23/2022)
Ravena spol. s r.o.
Amount of investment: 51 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 51 000 Sk
  (from: 04/04/1997 until: 03/11/1999)
Ing. Anna Gurányiová
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 04/04/1997 until: 03/11/1999)
Gustáv Erös
Amount of investment: 24 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 24 000 Sk
  (from: 04/04/1997 until: 03/11/1999)
Ravena spol. s r.o.
Amount of investment: 102 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 102 000 Sk
  (from: 03/12/1999 until: 12/10/2003)
Ing. Anna Gurányiová
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 03/12/1999 until: 12/10/2003)
Gustáv Erös
Amount of investment: 48 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 48 000 Sk
  (from: 03/12/1999 until: 12/10/2003)
Ing. Anna Gurányiová
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 12/11/2003 until: 09/15/2004)
Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o.
Amount of investment: 210 000 Sk Paid up: 210 000 Sk
  (from: 12/11/2003 until: 09/15/2004)
István Szente
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 12/11/2003 until: 09/15/2004)
Ing. Anna Gurányiová
Amount of investment: 800 000 Sk Paid up: 800 000 Sk
  (from: 09/16/2004 until: 10/29/2009)
István Szente
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 09/16/2004 until: 10/29/2009)
Ing. Karol Kríž
Amount of investment: 700 000 Sk Paid up: 700 000 Sk
  (from: 09/16/2004 until: 10/29/2009)
Ing. Vladimír Strieženec
Amount of investment: 700 000 Sk Paid up: 700 000 Sk
  (from: 09/16/2004 until: 10/29/2009)
Ing. Milan Waldner
Amount of investment: 700 000 Sk Paid up: 700 000 Sk
  (from: 09/16/2004 until: 10/29/2009)
Vladimír Kukla
Amount of investment: 700 000 Sk Paid up: 700 000 Sk
  (from: 09/16/2004 until: 10/29/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/04/1997)
Ing. Milan Waldner
Kláštorská 129
Nitra
  (from: 05/23/2022)
Ing. Anna Gurányiová
Radvanská 1208/25
Marcelová
  (from: 05/23/2022)
Ing. Viktor Strieženec
Sirôtková 3204/12
Nitra 949 01
From: 05/04/2018
  (from: 05/23/2018)
Samuel Waldner
Kláštorská 2158/129
Nitra 949 01
From: 05/04/2018
  (from: 05/23/2018)
Bc. Tomáš Glajza
491
Dúbrava 032 12
From: 05/04/2018
  (from: 05/23/2018)
Ing. Karol Lumnitzer
Hviezdna 1405/4
Nitra 949 01
From: 05/04/2018
  (from: 05/23/2018)
Gustáv Erös
Lipový rad 124/1C
Marcelová
  (from: 04/04/1997 until: 12/10/2003)
Ing. Anna Gurányiová
Radvanská 1208/25
Marcelová
  (from: 04/04/1997 until: 05/22/2022)
Ing. Milan Waldner
Kláštorská 129
Nitra
  (from: 04/04/1997 until: 05/22/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 04/04/1997)
Capital: 
132 778 EUR Paid up: 132 778 EUR
  (from: 10/30/2009)
4 000 000 Sk Paid up: 4 000 000 Sk
  (from: 09/16/2004 until: 10/29/2009)
300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 12/11/2003 until: 09/15/2004)
200 000 Sk
  (from: 03/12/1999 until: 12/10/2003)
100 000 Sk
  (from: 04/04/1997 until: 03/11/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.2.1997 podľa §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 04/04/1997)
Dodatok č. 1 zo dňa 29.6.1998 k spoločenskej zmluve, ktorým boli ustanovenia spoločenskej zmluvy dané do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 03/12/1999)
Konateľovi Gustávovi Erösovi zanikla funkcia dňom 10.2.2003. Zmluvy o prevode častí obchodných podielov zo dňa 26.2.2003 a 27.2.2003. Dodatok č. 2 zo dňa 27.2.2003 k spoločenskej zmluve (zmena obchodného mena z: MARVIN, s.r.o., na: MARVIN Marcelová, s.r.o., zmena sídla z: Hlavná 1162/94, Marcelová, na: Radvanská 1208/25, Marcelová).
  (from: 12/11/2003)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 31.12.2003. Dodatok č. 3 zo dňa 12.01.2004 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/16/2004)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/24/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person