Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4999/S

Business name: 
DOMINANT, s.r.o.
  (from: 11/26/1997 until: 12/08/2015)
Registered seat: 
Jiráskova 12
Lučenec 984 01
  (from: 03/12/2008 until: 12/08/2015)
M. Rázusa 29
Lučenec 984 01
  (from: 04/21/2006 until: 03/11/2008)
Rudlovská cesta 53
Banská Bystrica 974 01
  (from: 09/01/2005 until: 04/20/2006)
Fiľakovská cesta 10
Lučenec 984 01
  (from: 12/16/2004 until: 08/31/2005)
Dekréta Matejovie 7
Lučenec 984 03
  (from: 02/11/2000 until: 12/15/2004)
Masarykova 4
Lučenec 984 01
  (from: 11/26/1997 until: 02/10/2000)
Identification number (IČO): 
36 026 182
  (from: 11/26/1997)
Date of entry: 
11/26/1997
  (from: 11/26/1997)
Person dissolved from: 
12.11.2015
  (from: 12/09/2015)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 12/09/2015)
Date of deletion: 
12/09/2015
  (from: 12/09/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/09/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/26/1997)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť v prospech Prvej americko-slovenskej poisťovne, a.s. Amslico, Bratislava, Hviezdoslavovo nám.20
  (from: 01/29/1998 until: 02/10/2000)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 11/26/1997 until: 12/08/2015)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/26/1997 until: 12/08/2015)
sprostredkovateľská činnosť v prospech poisťovní pôsobiacich v SR v oblasti životného a neživotného poistenia
  (from: 02/11/2000 until: 12/08/2015)
prevádzkovanie cestovnej agentúry
  (from: 09/01/2005 until: 12/08/2015)
Partners: 
Marian Kelement
Farská lúka 1598/60
Fiľakovo
Slovak Republic
  (from: 12/21/1998 until: 02/19/2001)
Marian Kelement
Farská lúka 1598/60
Fiľakovo
Slovak Republic
  (from: 11/26/1997 until: 12/20/1998)
Eva Pavkovčeková
Ružová 251/3
Vidiná
Slovak Republic
  (from: 02/20/2001 until: 12/15/2004)
Marian Kelement
Farská lúka 1598/60
Fiľakovo 986 01
Slovak Republic
  (from: 02/20/2001 until: 12/08/2015)
Contribution of each member: 
Marian Kelement
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/26/1997 until: 12/20/1998)
Marian Kelement
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/21/1998 until: 02/19/2001)
Marian Kelement
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 02/20/2001 until: 12/15/2004)
Eva Pavkovčeková
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/20/2001 until: 12/15/2004)
Marian Kelement
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/16/2004 until: 01/13/2010)
Marian Kelement
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 01/14/2010 until: 12/08/2015)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/26/1997 until: 12/08/2015)
Marian Kelement
Farská lúka 1598/60
Fiľakovo
  (from: 11/26/1997 until: 12/15/2004)
Marian Kelement
Farská lúka 1598/60
Fiľakovo 986 01
From: 11/26/1997
  (from: 12/16/2004 until: 12/08/2015)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 11/26/1997 until: 12/08/2015)
Capital: 
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 01/14/2010 until: 12/08/2015)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/16/2004 until: 01/13/2010)
100 000 Sk
  (from: 11/26/1997 until: 12/20/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice čís. NZ 202/97 JUDr. Kristíny Malovcovej, zo dňa 19.11.1997 podľa § 57, 105 zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 11485
  (from: 11/26/1997 until: 12/08/2015)
Valné zhromaždenie konané dňa 27.11.1997 schválilo Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine.
  (from: 01/29/1998 until: 12/08/2015)
Rozhodnutím spoločníka zo dňa 28.07.1998 bola schvá- lená zmena spoločenskej zmluvy vo forme Dodatku č. 2 v súlade s ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 12/21/1998 until: 12/08/2015)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 22. 9. 1999 a 30. 11. 1999, ako aj dodatok č. 3 a č. 4.
  (from: 02/11/2000 until: 12/08/2015)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.1.2001 bola schválená zmena zakladateľskej listiny v zmysle Dodatku č. 5.
  (from: 02/20/2001 until: 12/08/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/09/2015)
Legal successor: 
DOMINANT European Encouraging Net Company, s.r.o.
Jirásková 12
Lučenec 984 01
  (from: 12/09/2015)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person