Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5022/S

Business name: 
GENTE, s.r.o.
  (from: 11/28/1997 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
Severná 2
Banská Bystrica 974 01
  (from: 11/28/1997 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
36 026 425
  (from: 11/28/1997)
Date of entry: 
11/28/1997
  (from: 11/28/1997)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/28/1997)
Objects of the company: 
statické výpočty nosných konštrukcií stavieb: jednoduché stavby
  (from: 11/28/1997 until: 11/23/2021)
vykonávanie bytových, občianskych, inžinier skych a priemyselných stavieb
  (from: 11/28/1997 until: 11/23/2021)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/28/1997 until: 11/23/2021)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/28/1997 until: 11/23/2021)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/28/1997 until: 11/23/2021)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 11/28/1997 until: 11/23/2021)
prenájom nebytových priestorov, garáží, parkovacích plôch a ostatných nehnuteľných vecí
  (from: 11/28/1997 until: 11/23/2021)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 11/28/1997 until: 11/23/2021)
požičiavanie motorových vozidiel
  (from: 11/28/1997 until: 11/23/2021)
požičiavanie strojov, zariadení a ostatného hnuteľného majetku
  (from: 11/28/1997 until: 11/23/2021)
poskytovanie služieb videokamerou
  (from: 11/28/1997 until: 11/23/2021)
upratovacie práce v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/28/1997 until: 11/23/2021)
šírenie reklamy
  (from: 11/28/1997 until: 11/23/2021)
propagačná činnosť
  (from: 11/28/1997 until: 11/23/2021)
inzertné služby
  (from: 11/28/1997 until: 11/23/2021)
leasingové služby
  (from: 11/28/1997 until: 11/23/2021)
kopírovacie služby
  (from: 11/28/1997 until: 11/23/2021)
administratívne práce
  (from: 11/28/1997 until: 11/23/2021)
fotografické služby
  (from: 11/28/1997 until: 11/23/2021)
vydavateľská činnosť
  (from: 11/28/1997 until: 11/23/2021)
organizovanie výstav a veľtrhov
  (from: 11/28/1997 until: 11/23/2021)
osobná doprava nespĺňajúca podmienky taxislužby
  (from: 11/28/1997 until: 11/23/2021)
Partners: 
Ing. Juraj Geleta
Tatranská 6
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/28/1997 until: 09/12/2000)
Ing. Peter Geleta
Severná 2
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/28/1997 until: 09/12/2000)
Ing. Juraj Geleta
274
Sielnica
Slovak Republic
  (from: 09/13/2000 until: 11/23/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Juraj Geleta
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 11/28/1997 until: 09/12/2000)
Ing. Peter Geleta
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 11/28/1997 until: 09/12/2000)
Ing. Juraj Geleta
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/13/2000 until: 11/23/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/13/2000 until: 11/23/2021)
konatelia
  (from: 11/28/1997 until: 09/12/2000)
Ing. Juraj Geleta
Tatranská 6
Banská Bystrica
  (from: 11/28/1997 until: 05/19/2003)
Ing. Peter Geleta
Severná 2
Banská Bystrica
  (from: 11/28/1997 until: 09/12/2000)
Ing. Juraj Geleta
274
Sielnica
From: 11/28/1997
  (from: 05/20/2003 until: 11/23/2021)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 09/13/2000 until: 11/23/2021)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 11/28/1997 until: 09/12/2000)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/20/2003 until: 11/23/2021)
200 000 Sk
  (from: 09/13/2000 until: 05/19/2003)
100 000 Sk
  (from: 11/28/1997 until: 09/12/2000)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 5.11.1997 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 11508
  (from: 11/28/1997 until: 11/23/2021)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 31.7.1998 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve v zmysle zák. č. 11/1998 Z.z. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 9.8.2000 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/13/2000 until: 11/23/2021)
. Zapisuje sa úplné znenie spoločenskej zmluvy v súlade s ust. zák. č. 500/2001 Z.z..
  (from: 05/20/2003 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  02/23/2024
Date of extract :  02/26/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person