Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10163/N

Business name: 
HAPIS, spol. s r.o. - v likvidácii
  (from: 10/10/1997 until: 10/28/2011)
HAPIS spol. s r.o.
  (from: 04/15/1997 until: 10/09/1997)
Registered seat: 
Pečenice 100
Bátovce 935 03
  (from: 04/15/1997 until: 10/28/2011)
Identification number (IČO): 
30 224 624
  (from: 04/15/1997)
Date of entry: 
11/01/1991
  (from: 04/15/1997)
Person dissolved from: 
28. 7. 1997
  (from: 10/29/2011)
Date of deletion: 
10/29/2011
  (from: 10/29/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/29/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/15/1997)
Objects of the company: 
obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov okrem tých, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
  (from: 04/15/1997 until: 10/28/2011)
Partners: 
Dr. Ján Dobias
Pečenice 100
Bátovce
Slovak Republic
  (from: 04/15/1997 until: 10/28/2011)
Contribution of each member: 
Dr. Ján Dobias
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/15/1997 until: 10/28/2011)
Management body: 
likvidátor
  (from: 10/10/1997 until: 10/28/2011)
Individual managing director
  (from: 04/15/1997 until: 10/09/1997)
Dr. Ján Dobias
Pečenice 100
Bátovce
  (from: 04/15/1997 until: 10/09/1997)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 04/15/1997 until: 10/09/1997)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 04/15/1997 until: 10/28/2011)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Dr. Ján Dobias
Pečenice 100
Bátovce
Until: 10/29/2011
  (from: 10/10/1997)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná likvidátor.
  (from: 10/10/1997)
Other legal facts: 
Z obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro vložka číslo 10163/N sa vymazáva dňom 29.10.2011 obchodná spoločnosť HAPIS spol. s r.o. v likvidácii , so sídlom Pečenice 100, 935 03 Bátovce, IČO : 30 224 624 na základe rozhodnutia príslušného orgánu spoločnosti o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie ku dňu 28.07.1997 , schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie , návrhu rozdelenia likvidačného zostatku zo dňa 15.09.2011 a súhlasu správcu dane s výmazom obchodnej spoločnosti z obchodného registra zo dňa 30.09.2011.
  (from: 10/29/2011)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 18.9.1992 bol schválený Dodatok č. 1, ktorým sa upravuje notárska zápisnica v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.3.1997 spoločník schválil Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine.
  (from: 04/15/1997 until: 10/28/2011)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.3 zo dňa 28.07.1997.
  (from: 10/10/1997 until: 10/28/2011)
Date of updating data in databases:  07/24/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person