Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3541/B

Business name: 
FIN.M.O.S., a.s.
  (from: 03/11/2005)
Registered seat: 
Pekná cesta 19
Bratislava 831 05
  (from: 12/13/2008)
Identification number (IČO): 
35 925 094
  (from: 03/11/2005)
Date of entry: 
03/11/2005
  (from: 03/11/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/11/2005)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/11/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 03/11/2005)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/11/2005)
reklamná činnosť
  (from: 03/11/2005)
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb
  (from: 03/11/2005)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti motážnych prác, opráv a údržby elektrických a mechanických zariadení
  (from: 03/11/2005)
priekum trhu - marketing
  (from: 03/11/2005)
elektroenergetika - dodávka elektriny
  (from: 09/17/2009)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 04/20/2011)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/20/2011)
finančný leasing
  (from: 04/20/2011)
faktoring a forfaiting
  (from: 04/20/2011)
administratívne služby
  (from: 04/20/2011)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/20/2011)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 04/20/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/11/2005)
Ing. Peter Schramm - predseda
Wolkrova 19
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 05/27/2020
  (from: 07/18/2020)
István Iványi - člen
Cigány u. 25
Nagykanizsa 8800
Maďarsko
From: 05/21/2020
  (from: 07/02/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne, ostatní členovia predstavenstva vždy dvaja spolu. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že predseda predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva k napísanému, natlačenému alebo pečiatkou označenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 03/11/2005)
Capital: 
14 528 886 EUR Paid up: 14 528 886 EUR
  (from: 02/25/2022)
Shares: 
Number of shares: 6900
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 EUR
  (from: 07/09/2010)
Number of shares: 43206
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331 EUR
  (from: 02/25/2022)
Supervisory board: 
Miroslav Drinka
Björnsonova 13
Bratislava - Staré mesto 811 05
From: 05/27/2020
  (from: 07/18/2020)
JUDr. Norbert Gecso
Tajovského 1305/5
Fiľakovo 986 01
From: 05/27/2020
  (from: 07/02/2020)
Ing. Ladislav Piši
Zoltána Kodálya 1428/28
Sládkovičovo 925 21
From: 05/27/2020
  (from: 07/02/2020)
Ing. Jozef Tonhauser
Morovnianska cesta 1797/38
Handlová 972 51
From: 05/27/2020
  (from: 07/18/2020)
Ing. Július Oleár
Okružná 26
Michalovce 071 01
From: 08/10/2020
  (from: 05/18/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou spísanou dňa 15.2.2005 do notárskej zápisnice N 13/2005, Nz 6733/2005. NCRls 6721/2005 v zmysle §§ 56 - 75a, §§ 154 - 220a Zák. č. 513/1991 Zb. v znené neskorších predpisov.
  (from: 03/11/2005)
Notárska zápisnica N 52/2006, Nz 39571/2006 zo dňa 10.10.2006.
  (from: 11/29/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.05.2007 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 158/07, NZ 22465/07, NCRls 22348/07 zo dňa 07.06.2007.
  (from: 06/23/2007)
Notárska zápisnica N 49/2007, NZ 39541/2007, NCRls 39254/2007 napísaná dňa 4.10.2007 v znení doložky o oprave notárskej zápisnice N 49/2007, NZ 39541/2007, NCRls 39254/2007 napísanej dňa 27.2.2008, osvedčujúca zasadnutie predstavenstva, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka.
  (from: 03/06/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 72/2008, Nz 26294/2008, NCRls 26016/2008 zo dňa 19.06.2008.
  (from: 12/13/2008)
Notárska zápisnica N 92/2008, Nz 47967/2008, NCRls 47525/2008 zo dňa 7.11.2008.
  (from: 01/06/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 2294/2009, Nz 22399/2009, NCRls 22787/2009 zo dňa 02.07.2009.
  (from: 09/17/2009)
Notárska zápisnica N 3118/2009, Nz 44104/2009, NCRls 44727/2009 zo dňa 26.11.2009.
  (from: 02/05/2010)
Notárska zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.5.2010 (N 691/2010, Nz 20968/2010).
  (from: 07/09/2010)
Rozhodnutie predstvavenstva vo forme notárskej zápisnice N 1202/2010, Nz 31924/2010 zo dňa 09.09.2010 - zvýšenie základného imania predstavenstvom
  (from: 02/25/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 09.12.2010 vo forme notárskej zápisnice č. N 247/2010, Nz 58502/2010, NCRls 59221/2010 spísanej dňa 23.12.2010.
  (from: 03/15/2011)
Notárska zápisnica č. N 678/2011, Nz 34020/2011, NCRls 34826/2011 zo dňa 19.09.2011.
  (from: 02/17/2012)
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti spísané vo forme notárskej zápsinice N 1144/2012, Nz 11976/2012, NCRls 12283/2012 dňa 04.04.2012.
  (from: 01/22/2013)
Rozhodnutie predstavenstva o zvýšení základného imania spoločnosti osvedčené do notárskej zápisnice č. N 57/2013, Nz 2902/2013, NCRLs 2979/2013 zo dňa 29.01.2013.
  (from: 02/28/2014)
Notárska zápisnica č. N 447/2014, Nz 14966/2014, NCRls 15248/2014 zo dňa 17.04.2014 osvedčujúca priebeh zasadnutia predstavenstva spoločnosti.
  (from: 02/14/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.05.2015 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 77/2015, Nz 20402/2015, NCRls 20837/2015 dňa 11.06.2015.
  (from: 07/25/2015)
Osvedčenie o priebehu zasadnutí a rozhodnutí predstavenstva spoločnosti vo forme notárskej zápisnice zo dňa 02.03.2015 N271/2015, NZ6856/2015, NCRIs7073/2015
  (from: 03/10/2016)
Vyhlásenie predstavenstva o zvýšení základného imania o upísané akcie zo dňa 25.01.2016
  (from: 03/10/2016)
Dodatok k vyhláseniu zo dňa 23.02.2016
  (from: 03/10/2016)
Osvedčenie o priebehu zasadnutia a rozhodnutí predstavenstva spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 106/2018, Nz 4491/2018, NCRIs 4561/2018 zo dňa 12.2.2018.
  (from: 03/28/2019)
Date of updating data in databases:  01/31/2023
Date of extract :  02/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person