Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10192/N

Business name: 
VEPOS, spol. s r.o.
  (from: 04/22/1997)
Registered seat: 
Štúrova 516/1
Vráble 952 01
  (from: 04/22/1997)
Identification number (IČO): 
36 519 821
  (from: 04/22/1997)
Date of entry: 
04/22/1997
  (from: 04/22/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/22/1997)
Objects of the company: 
kovoobrábanie
  (from: 04/22/1997)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 04/22/1997)
výroba a rozvod vody
  (from: 04/22/1997)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 04/22/1997)
demolácia a zemné práce
  (from: 04/22/1997)
predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 04/22/1997)
sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
  (from: 04/22/1997)
veľkoobchod s nepoľnohospodárskymi medziproduktami
  (from: 04/22/1997)
oprava osobného tovaru a potrieb pre domácnosť (mimo automobilov a motocyklov)
  (from: 04/22/1997)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 04/22/1997)
skladovanie
  (from: 04/22/1997)
činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
  (from: 04/22/1997)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 04/22/1997)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/22/1997)
prevádzkovanie kúpaliska a požičiavanie športových potrieb a zariadení
  (from: 04/22/1997)
organizovanie kultúrnych, športových a zábavných podujatí
  (from: 04/22/1997)
čistenie budov
  (from: 04/22/1997)
upratovacie práce
  (from: 04/22/1997)
údržba, opravy a čistenie mestských komunkácií a kanalizačných vpustí
  (from: 04/22/1997)
údržba verejnej zelene
  (from: 04/22/1997)
prevádzka kina
  (from: 04/22/1997)
odvod odpadových vôd
  (from: 04/22/1997)
cestná nákladná doprava
  (from: 04/22/1997)
podnikanie v oblasti nejkladania s odpadmi
  (from: 04/22/1997)
pohrebná služba vrátane prepravy zosnulých
  (from: 04/22/1997)
prevádzkovanie cintorínov a krematórií
  (from: 04/22/1997)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/13/2013)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/30/2021)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/16/2015)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 01/16/2015)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 04/26/2016)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 06/30/2021)
pravidelná kontrola detského ihriska
  (from: 06/30/2021)
Partners: 
Mesto Vráble IČO: 00 308 641
  (from: 07/31/1998)
Contribution of each member: 
Mesto Vráble
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 01/28/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/22/1997)
Ing. Juraj Sojka
Okružná 1687/2
Vráble 952 01
From: 03/01/2017
  (from: 03/04/2017)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnostji koná konateľ samostatne.
  (from: 04/22/1997)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 01/28/2009)
Supervisory board: 
Ing. Július Ploth
Lúky 1115/22
Vráble 952 01
From: 07/06/2011
  (from: 07/13/2013)
Mgr. Soňa Gajdošová
Sídl. Lúky 1112/13
Vráble 952 01
From: 12/16/2014
  (from: 01/16/2015)
Ing. PhDr. Dagmar Tóthová Skačanová
Sídl. Žitava 1631/37
Vráble 952 01
From: 02/14/2019
  (from: 03/23/2019)
Ing. Roman Oravec
Sídl. Lúky 1231/91
Vráble 952 01
From: 02/14/2019
  (from: 03/23/2019)
Ing. Ján Jamrich
Sídl. Žitava 1625/26
Vráble 952 01
From: 02/14/2019
  (from: 03/23/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19.02.1997 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 04/22/1997)
Dodatkom č. 1 zo dňa 11.3.1998 bola zakladateľská listina daná do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 07/31/1998)
Zakladateľská listina bola zmenená Dodatkom č.2 zo dňa 28.04.2000 a Dodatkom č.3 zo dňa 23.05.2000.
  (from: 07/27/2000)
Zakladateľská listina bola zmenená Dodatkom č. 4 zo dňa 27.12.2001.
  (from: 07/18/2002)
Členovi dozornej rady Ing. Erikovi Marekovi zanikla funkcia dňom 24.9.2002. Konateľovi JUDr. Ladislavovi Černákovi zanikla funkcia dňom 30.1.2003. Členom dozornej rady Zoltánovi Ácsovi, Júliusovi Modráčekovi, Helene Keméňovej zanikla funkcia dňom 30.1.2003. Dodatok č. 5 zo dňa 24.9.2002 k zakladateľskej listine (notárska zápisnica č. N 395/2002, Nz 394/2002). Dodatok č. 6 zo dňa 30.1.2003 k zakladateľskej listine (notárska zápisnica č. N 28/2003, Nz 6816/2003).
  (from: 10/20/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 01.03.2004, ktorým bola zmenená zakladateľská listina zo dňa 19.02.1997.
  (from: 03/09/2004)
Date of updating data in databases:  01/20/2022
Date of extract :  01/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person