Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  35279/B

Business name: 
GPL s. r. o. - v likvidácii
  (from: 03/13/2008 until: 10/15/2012)
Registered seat: 
Ďumbierska 6
Bratislava 831 01
  (from: 03/17/2005 until: 10/15/2012)
Identification number (IČO): 
35 925 949
  (from: 03/17/2005)
Date of entry: 
03/17/2005
  (from: 03/17/2005)
Person dissolved from: 
4. 2. 2008
  (from: 03/13/2008)
Date of deletion: 
10/16/2012
  (from: 10/16/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/16/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/17/2005)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/17/2005 until: 10/15/2012)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 02/04/2008
  (from: 10/16/2012)
 Liquidators:
Daniela Graf von Plettenberg - Lenhausen
Slatingasse 6/A1
Viedeň 1130
Rakúsko
From: 02/04/2008 Until: 10/16/2012
  (from: 03/13/2008)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: samostatne
  (from: 03/13/2008)
Date of completion of voluntary liquidation: 07/10/2012
  (from: 10/16/2012)
Other legal facts: 
Rozhodnutie valného zhromaždenia konaného dňa 05.10.2012, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku. Konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie zo dňa 10.07.2012. Súhlas Daňového úradu Bratislava III č. 602/230/68530/2011 zo dňa 17.05.2011 s výmazom spoločnosti GPL s.r.o. - v likvidácii z obchodného registra. Obchodná spoločnosť GPL s.r.o. - v likvidácii, Ďumbierska 6, 831 01 Bratislava, IČO : 35 925 949, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro vl. číslo 35279/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 10/16/2012)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/02/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person