Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2827/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
TEMPUS AWT BAVARIA s.r.o.
  (from: 04/11/2006)
Registered seat: 
Rastislavova 110
Košice 040 01
  (from: 08/29/2013)
Identification number (IČO): 
31 324 711
  (from: 06/01/1992)
Date of entry: 
06/01/1992
  (from: 06/01/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/01/1992)
Objects of the company: 
obchodná činnosť, export, reexport a import tovaru všetkého druhu, s výnimkou vecí /tovaru/ na ktoré je potrebné zvláštne povolenie
  (from: 06/01/1992)
kúpa, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností
  (from: 06/01/1992)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/28/1995)
organizovanie seminárov a školení
  (from: 09/28/1995)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/28/1995)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  (from: 04/08/1999)
opravy motorových vozidiel
  (from: 04/08/1999)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 04/08/1999)
reklamná činnosť
  (from: 10/27/2000)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 10/27/2000)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 09/21/2007)
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 09/21/2007)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 09/21/2007)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/21/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/21/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/21/2007)
kancelárske, administratívne a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
  (from: 09/21/2007)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/21/2007)
automatizované spracovanie dát
  (from: 09/21/2007)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/21/2007)
faktoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok
  (from: 09/21/2007)
predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 09/21/2007)
Partners: 
Tempus- Bavaria s. r. o.
Železiarenska 49
Košice 040 15
Slovak Republic
  (from: 10/12/2005)
Contribution of each member: 
Tempus- Bavaria s. r. o.
Amount of investment: 713 669,255793 EUR Paid up: 713 669,255793 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva podpísanej dňa 09.12.2009 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Tatra banka, a.s. IČO: 00 686 930 so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1. II. Záložné právo k celému obchodnému podielu spoločníka – Tempus-Bavaria s.r.o., so sídlom Železiarenská 49, 040 15 Košice, IČO: 36 183 393, zriadené v prospech veriteľa: Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 Zmluvou o záložnom práve na obchodný podiel zo dňa 28.04.2006 na zabezpečenie pohľadávok v nej uvedených.
  (from: 01/22/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/02/1998)
Ing. Martin Sojka
Čordákova 46
Košice 040 11
From: 10/04/2005
  (from: 10/12/2005)
Ing. Vincent Vattai
Hanojská 3
Košice 040 13
From: 10/04/2005
  (from: 10/12/2005)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.
  (from: 06/13/2007)
Capital: 
713 669,255793 EUR Paid up: 713 669,255793 EUR
  (from: 05/28/2009)
Other legal facts: 
Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny zo dňa 18.9.1995 pod. č. N 258/95, NZ 252/95. Stary spis: S.r.o. 5740
  (from: 09/28/1995)
Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. N 325/97, Nz 318/97 dňa 2.7.1997, ktorou sa mení pôvodné obchodné meno AWT Bratislava, s r.o. Stary spis: S.r.o. 5740
  (from: 07/08/1997)
Notárska zápisnica č. N 16/98, Nz 16/98 zo dňa 22.1.1998 Stary spis: S.r.o. 5740
  (from: 03/13/1998)
Notárska zápisnica N 128/98, Nz 128/98 zo dňa 1.7.1998 o zlúčení spoločnosti so spoločnosťou AWT Bavaria, spol. s r.o. , so sídlom Bratislava, Štúrova 11, IČO 35 687 461, spoločnosť na seba preberá všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti AWT Bavaria, IČO 35 687 461 so sídlom Bratislava, Štúrova 11.
  (from: 11/02/1998)
Notárska zápisnica N 298/98, Nz 298/98 spísaná dňa 3.11.1998 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene obchodného mena z AWT SLOVAKIA s.r.o. na AWT BAVARIA s.r.o. a o ustanovení dozornej rady. Notárska zápisnica N 12/98, Nz 12/98 spísaná dňa 13.1.1999 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o vymenovaní ďalšieho konateľa.
  (from: 04/08/1999)
Notárska zápisnica N 90/99, Nz 87/99 zo dňa 25.3.1999. Notárska zápisnica N 127/99, Nz 123/99 zo dňa 10.5. 1999. Notárska zápisnica N 141/99, Nz 137/99 zo dňa 31.5. 1999.
  (from: 07/20/1999)
Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 430/00, Nz 419/00 napísanej dňa 11.10.2000 notárom JUDr. Schweighoferovou.
  (from: 10/27/2000)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.5.2001 o odvolaní konateľa spoločnosti.
  (from: 06/08/2001)
Zmena zakladateľskej listiny a schválenie prevodu obchodného podielu formou notárskej zápisnice č. N 1058/2001, NZ 1037/2001 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou zo dňa 27. decembra 2001. Prevod obchodného podielu zmluvou o prevode obchodného podielu zo dňa 27. decembra 2001.
  (from: 01/30/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.3.2002.
  (from: 05/09/2002)
Notárska zápisnica č. N 225/02, Nz 223/02 zo dňa 6.6.2002 osvedčujúca zmenu zakladateľskej listiny, ktorej súčasťou je aj rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.4.2002 o menovaní ďalšieho konateľa. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 3.6.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.6.2002. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.7.2002. Prokurista Ing. Danica Rauová, deň zániku funkcie: 1.7.2002.
  (from: 07/16/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1. 8. 2002, ktorým schválil Zmluvy o výkone funkcie konateľa konateľov spoločnosti Ing. Danice Rauovej, Ing. Petra Kramára, Ing. Eduarda Klöcklera a Mirjany Urosevic Markovic, všetky zo dňa 1. 7. 2002.
  (from: 12/10/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 5.12.2002, 16.12.2002.
  (from: 09/09/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 28.3.2003 o zvýšení základného imania a zmene zakladateľskej listiny.
  (from: 09/10/2003)
Rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti riadného valného zhromaždenia zo dňa 30.7.2003 o schválení riadnej účtovnej závierky za rok 2002, rozdelení zisku, doplnení rezervného fondu.
  (from: 10/27/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.3.2004.
  (from: 04/16/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.09.2004.
  (from: 10/09/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.04.2006. Zmena obchodného mena z pôvodného AWT BAVARIA s.r.o. na nové TEMPUS AWT BAVARIA s.r.o.
  (from: 04/11/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.04.2006 - udelenie súhlasu so zriadením záložného práva na obchodný podiel spoločníka Tempus-Bavaria s.r.o.
  (from: 06/03/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.9.2006.
  (from: 10/04/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.05.2007.
  (from: 06/13/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 03.09.2007 o rozšírení predmetu podnikania.
  (from: 09/21/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.12.2009.
  (from: 01/22/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.08.2013.
  (from: 08/29/2013)
Date of updating data in databases:  06/22/2024
Date of extract :  06/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person