Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10227/N

Business name: 
MALÍK a MAJER s.r.o.
  (from: 05/02/1997 until: 05/26/2006)
Registered seat: 
Pri skladoch 1
Nové Zámky 940 64
  (from: 05/02/1997 until: 05/26/2006)
Identification number (IČO): 
36 520 144
  (from: 05/02/1997)
Date of entry: 
05/02/1997
  (from: 05/02/1997)
Person dissolved from: 
25.11.2002
  (from: 05/27/2006)
Date of deletion: 
05/27/2006
  (from: 05/27/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/27/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/02/1997)
Objects of the company: 
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 05/02/1997 until: 05/26/2006)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 05/02/1997 until: 05/26/2006)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 05/02/1997 until: 05/26/2006)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 05/02/1997 until: 05/26/2006)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 05/02/1997 until: 05/26/2006)
prenájom dopravných zariadení
  (from: 05/02/1997 until: 05/26/2006)
Partners: 
Ing. Ladislav Malík
T. Vansovej č. 1
Bánov
Slovak Republic
  (from: 05/02/1997 until: 05/26/2006)
Ing. Peter Majer
Malinovského 25
Bánov
Slovak Republic
  (from: 05/02/1997 until: 05/26/2006)
Contribution of each member: 
Ing. Ladislav Malík
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 05/02/1997 until: 05/26/2006)
Ing. Peter Majer
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 05/02/1997 until: 05/26/2006)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/02/1997 until: 05/26/2006)
Ing. Ladislav Malík
T. Vansovej č. 1
Bánov
  (from: 05/02/1997 until: 05/26/2006)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 05/02/1997 until: 05/26/2006)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 05/02/1997 until: 05/26/2006)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave, č.k. 3 K 231/00- 62 zo dňa 22.10.2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.11.2002 bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti zamietnutý pre nedostatok majetku spoločnosti. Z obchodného registra Okresného súdu Nitra odd. S.r.o. vložka číslo 10227/N sa vymazáva dňom 27.05.2006 obchodná spoločnosť MALÍK a MAJER s.r.o., so sídlom Pri skladoch 1, 940 64 Nové Zámky, IČO: 36 520 144, v súlade s ustanovením § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka.
  (from: 05/27/2006)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.4.1997 a je dodatkom zo dňa 30.4.1997 podľa §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 Obch. zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 05/02/1997 until: 05/26/2006)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person