Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2851/B

Business name: 
BT CONTACT, s.r.o.
  (from: 07/04/2000 until: 04/27/2012)
EUROCONTACT BT spol. s r.o.
  (from: 08/02/1993 until: 07/03/2000)
B + D spol. s r.o.
  (from: 06/01/1992 until: 08/01/1993)
Registered seat: 
Kozia 28
Bratislava 811 03
  (from: 07/04/2000 until: 04/27/2012)
Michalská 26
Bratislava 811 03
  (from: 02/08/2000 until: 07/03/2000)
Detvianska 22
Bratislava 831 06
  (from: 06/01/1992 until: 02/07/2000)
Identification number (IČO): 
31 324 941
  (from: 06/01/1992)
Date of entry: 
06/01/1992
  (from: 06/01/1992)
Person dissolved from: 
18.4.2012
  (from: 04/28/2012)
Date of deletion: 
04/28/2012
  (from: 04/28/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/28/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/01/1992)
Objects of the company: 
nákup a predaj elektrotechnického tovaru, vrátane technológií
  (from: 06/01/1992 until: 04/27/2012)
nákup a predaj strojárenských výrobkov, vrátane technológií
  (from: 06/01/1992 until: 04/27/2012)
nákup a predaj pánskej, dámskej a detskej obuvi, koženej galantérie a kože
  (from: 06/01/1992 until: 04/27/2012)
nákup a predaj bižutérie, skla a porcelánu
  (from: 06/01/1992 until: 04/27/2012)
nákup a predaj dreva a výrobkov z dreva
  (from: 06/01/1992 until: 04/27/2012)
nákup a predaj chemických výrobkov, vrátane technológií (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
  (from: 06/01/1992 until: 04/27/2012)
sprostredkovanie obchodných činností a vytvorenie siete servisných stredísk
  (from: 08/02/1993 until: 04/27/2012)
Partners: 
Pavol Bendel
Riazanská 87
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/01/1992 until: 04/22/1999)
Ing. Viliam Bendel
Detvianska 22
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/01/1992 until: 08/01/1993)
Ema Bendelová
Riazanská 87
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/02/1993 until: 04/22/1999)
Ján Galovič
Rybárska 5
Šamorín
Slovak Republic
  (from: 04/23/1999 until: 02/07/2000)
Béla Halász
Riazanská 87
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/02/1993 until: 04/22/1999)
Erik Szeif
Kríková 8696/12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/04/2000 until: 11/29/2000)
Ján Zachara
Mánesovo nám. 4
Bratislava - Petržalka
Slovak Republic
  (from: 02/08/2000 until: 07/03/2000)
Marián Kováčik
76
Očkov 916 22
Slovak Republic
  (from: 07/04/2000 until: 04/27/2012)
Július Baranovič
Dopravná 2987/31
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/30/2000 until: 04/27/2012)
Contribution of each member: 
Pavol Bendel
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/01/1992 until: 04/22/1999)
Ing. Viliam Bendel
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/01/1992 until: 08/01/1993)
Ema Bendelová
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 08/02/1993 until: 04/22/1999)
Béla Halász
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 08/02/1993 until: 04/22/1999)
Ján Galovič
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/23/1999 until: 02/07/2000)
Ján Zachara
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/08/2000 until: 07/03/2000)
Marián Kováčik
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/04/2000 until: 04/27/2012)
Erik Szeif
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/04/2000 until: 11/29/2000)
Július Baranovič
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/30/2000 until: 04/27/2012)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/04/2000 until: 04/27/2012)
Individual managing director
  (from: 02/08/2000 until: 07/03/2000)
konatelia
  (from: 08/02/1993 until: 02/07/2000)
konatelia
  (from: 06/01/1992 until: 08/01/1993)
Pavol Bendel
Riazanská 87
Bratislava
  (from: 06/01/1992 until: 08/01/1993)
Pavol Bendel
Riazanská 87
Bratislava
  (from: 08/02/1993 until: 04/22/1999)
Ing. Viliam Bendel
Detvianska 22
Bratislava
  (from: 06/01/1992 until: 08/01/1993)
Ema Bendelová
Riazanská 87
Bratislava
  (from: 08/02/1993 until: 04/22/1999)
Béla Halász
Riazanská 87
Bratislava
  (from: 08/02/1993 until: 04/19/1994)
Erik Szeif
Kríková 8696/12
Bratislava
  (from: 07/04/2000 until: 11/29/2000)
Ján Zachara
Mánesovo nám. 4
Bratislava - Petržalka
  (from: 02/08/2000 until: 07/03/2000)
Marián Kováčik
76
Očkov 916 22
  (from: 07/04/2000 until: 04/27/2012)
Július Baranovič
Dopravná 2987/31
Bratislava
  (from: 11/30/2000 until: 04/27/2012)
Acting in the name of the company: 
Konatelia samostatne.
  (from: 07/04/2000 until: 04/27/2012)
Konatelia samostatne.
  (from: 02/08/2000 until: 07/03/2000)
Konatelia samostatne.
  (from: 08/02/1993 until: 02/07/2000)
Konatelia samostatne.
  (from: 06/01/1992 until: 08/01/1993)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 04/23/1999 until: 04/27/2012)
100 000 Sk
  (from: 06/01/1992 until: 04/22/1999)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 34CbR/171/2010 zo dňa 01.03.2012 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.04.2012 bola obchodná spoločnosť BT CONTACT, s.r.o., so sídlom Kozia 28, 811 03 Bratislava, IČO: 31 324 941 zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť BT CONTACT, s.r.o., so sídlom Kozia 28, 811 03 Bratislava, IČO: 31 324 941, zapísaná v obchodnom registri v odd.: Sro vo vložke č. 2851/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 04/28/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.6.1993 na ktorom boli schválené zapísané zmeny. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve z 9.6.1993. Stary spis: S.r.o. 5786
  (from: 08/02/1993 until: 04/27/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.2.1994. Stary spis: S.r.o. 5786
  (from: 04/20/1994 until: 04/27/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.7.1998, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Notárska zápisnica č. N 417/98, Nz 395/98 zo dňa 30.7.1998 v zmysle zákona č. 11/1998 Z.z.
  (from: 04/23/1999 until: 04/27/2012)
- Notárska zápisnica č. N 705/98, Nz 673/98 zo dňa 17.12.1998 osvedčujúca rozhodnutie o prevode obchodného podielu. - Notárska zápisnica č. N 706/98, Nz 674/98 zo dňa 17.12.1998.
  (from: 02/08/2000 until: 04/27/2012)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 9.5.2000 schválený prevod obchodných podielov, zmena obchodného mena z EUROCONTACT BT, spol. s r.o. na BT CONTACT, s.r.o., zmena sídla a menovanie odvolanie konateľov. Zmena spoločenskej zmluvy schválená na valnom zhromaždení dňa 12.5.2000.
  (from: 07/04/2000 until: 04/27/2012)
Prevod obchodného podielu schválený na valnom zhromaždení konanom dňa 3.11.2000. Zmena spoločenskej zmluvy schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 7.11.2000.
  (from: 11/30/2000 until: 04/27/2012)
Date of updating data in databases:  09/27/2023
Date of extract :  09/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person