Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5099/S

Business name: 
TAVA, s.r.o.
  (from: 03/20/2014)
Dušan Kapusta, spol. s r.o.
  (from: 12/18/1997 until: 03/19/2014)
Registered seat: 
Jesenského 69
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 07/20/2019)
319
Horné Hámre 966 71
  (from: 03/20/2014 until: 07/19/2019)
288
Stará Kremnička 965 01
  (from: 12/18/1997 until: 03/19/2014)
Identification number (IČO): 
36 027 260
  (from: 12/18/1997)
Date of entry: 
12/18/1997
  (from: 12/18/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/18/1997)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/18/1997)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/18/1997)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/16/2010)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/16/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 07/16/2010)
administratívne služby
  (from: 07/16/2010)
reklamné a marketingové služby
  (from: 05/04/2016)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/04/2016)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 05/04/2016)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/04/2016)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/04/2016)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 12/18/1997 until: 05/03/2016)
vykonávanie vodohospodárskych stavieb
  (from: 12/18/1997 until: 05/03/2016)
fyzikálno-chemické, mikrobiologické a hydrobiologické rozbory pitnej, úžitkovej a odpadovej vody vrátane technologických rozborov vôd
  (from: 12/18/1997 until: 05/03/2016)
úprava a rozvod pitnej a úžitkovej vody verejnými vodovodmi, prevázkovanie vodohospodárskych diel a zariadení
  (from: 12/18/1997 until: 05/03/2016)
poradenská technická a odborná pomoc v oblasti výroby, úpravy dodávky pitnej a úžitkovej vody, prevádzky vodovodov, kanalizácie a čistiarní odpadových vôd
  (from: 12/18/1997 until: 05/03/2016)
skúšky vodotesnosti vodohospodárskych nádrží
  (from: 12/18/1997 until: 05/03/2016)
činnosť stavbyvedúceho - vodohospodárske stavby
  (from: 12/18/1997 until: 05/03/2016)
Partners: 
Peter Valent
Nám. Matice slovenskej 404/7
Žiar nad Hronom 965 01
Slovak Republic
  (from: 05/19/2022)
Dušan Kapusta
95
Stará Kremnička
Slovak Republic
  (from: 03/11/2003 until: 07/15/2010)
Dušan Kapusta
95
Stará Kremnička
Slovak Republic
  (from: 08/17/1999 until: 03/10/2003)
Dušan Kapusta
95
Stará Kremnička
Slovak Republic
  (from: 09/09/1998 until: 08/16/1999)
Dušan Kapusta
95
Stará Kremnička
Slovak Republic
  (from: 12/18/1997 until: 09/08/1998)
Katarína Kapustová
95
Stará Kremnička
Slovak Republic
  (from: 08/17/1999 until: 03/10/2003)
Iveta Kapustová
95
Stará Kremnička
Slovak Republic
  (from: 09/09/1998 until: 08/16/1999)
Katarína Kapustová
95
Stará Kremnička
Slovak Republic
  (from: 09/09/1998 until: 08/16/1999)
Iveta Kapustová
95
Stará Kremnička
Slovak Republic
  (from: 12/18/1997 until: 09/08/1998)
Katarína Kapustová
95
Stará Kremnička
Slovak Republic
  (from: 12/18/1997 until: 09/08/1998)
Bc. Iveta Ročiaková
288
Stará Kremnička 965 01
Slovak Republic
  (from: 07/16/2010 until: 03/19/2014)
Iveta Ročiaková
288
Stará Kremnička
Slovak Republic
  (from: 08/17/1999 until: 03/10/2003)
Peter Valent
Nám. Matice slovenskej 404/7
Žiar nad Hronom 965 01
Slovak Republic
  (from: 03/20/2014 until: 05/18/2022)
Contribution of each member: 
Peter Valent
  (from: 03/20/2014 until: 05/18/2022)
Peter Valent
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/19/2022)
Dušan Kapusta
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/18/1997 until: 09/08/1998)
Iveta Kapustová
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 12/18/1997 until: 09/08/1998)
Katarína Kapustová
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 12/18/1997 until: 09/08/1998)
Dušan Kapusta
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/09/1998 until: 08/16/1999)
Iveta Kapustová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/09/1998 until: 08/16/1999)
Katarína Kapustová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/09/1998 until: 08/16/1999)
Dušan Kapusta
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/17/1999 until: 03/10/2003)
Iveta Ročiaková
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/17/1999 until: 03/10/2003)
Katarína Kapustová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/17/1999 until: 03/10/2003)
Dušan Kapusta
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/11/2003 until: 12/28/2009)
Dušan Kapusta
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 12/29/2009 until: 07/15/2010)
Bc. Iveta Ročiaková
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 07/16/2010 until: 03/19/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/11/2003)
konatelia
  (from: 12/18/1997 until: 03/10/2003)
Peter Valent
Nám. Matice slovenskej 404/7
Žiar nad Hronom 965 01
From: 03/18/2014
  (from: 03/20/2014)
Dušan Kapusta
95
Stará Kremnička
  (from: 12/18/1997 until: 03/10/2003)
Dušan Kapusta
95
Stará Kremnička
From: 12/18/1997
  (from: 03/11/2003 until: 07/15/2010)
Dušan Kapusta
95
Stará Kremnička
From: 12/18/1997 Until: 02/02/2010
  (from: 07/16/2010 until: 07/15/2010)
Iveta Kapustová
95
Stará Kremnička
  (from: 12/18/1997 until: 08/16/1999)
Katarína Kapustová
95
Stará Kremnička
Until: 11/11/2002
  (from: 12/18/1997 until: 03/10/2003)
Iveta Ročiaková
288
Stará Kremnička
Until: 11/11/2002
  (from: 08/17/1999 until: 03/10/2003)
Bc. Iveta Ročiaková
288
Stará Kremnička 965 01
From: 06/12/2010
  (from: 07/16/2010 until: 03/19/2014)
Bc. Iveta Ročiaková
288
Stará Kremnička 965 01
From: 06/12/2010 Until: 03/18/2014
  (from: 03/20/2014 until: 03/19/2014)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne.
  (from: 03/11/2003)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 12/18/1997 until: 03/10/2003)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 12/29/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/11/2003 until: 12/28/2009)
200 000 Sk
  (from: 09/09/1998 until: 03/10/2003)
100 000 Sk
  (from: 12/18/1997 until: 09/08/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.12.1997, podľa § 105 a nasl. zák.č.513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 11585/S
  (from: 12/18/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 23.7.1998 bol schválený Dodatok č. 1, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 09/09/1998)
Valné zhromaždenie konané dňa 28.5.1999 schválilo Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/17/1999)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 11.11.2002 a 12.11.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle dodatku č. 3 a dodatku č. 4 a bolo vyhotovené jej úplné znenie.
  (from: 03/11/2003)
Date of updating data in databases:  12/07/2022
Date of extract :  12/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person