Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  16846/T

Business name: 
Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs s.r.o. v konkurze
  (from: 11/15/2018)
Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs s.r.o.
  (from: 03/18/2005 until: 11/14/2018)
Registered seat: 
J. Zigmundíka 1489
Vrbové 922 03
  (from: 03/18/2005)
Identification number (IČO): 
36 269 727
  (from: 03/18/2005)
Date of entry: 
03/18/2005
  (from: 03/18/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/18/2005)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 03/18/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 03/18/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/18/2005)
výroba a predaj textílií akéhokoľvek druhu
  (from: 03/18/2005)
šitie matracov
  (from: 02/11/2010)
Partners: 
Bodet & Horst Holding GmbH & Co.KG
Gewerbegebiet 9
Elterlein 094 81
Federal Republic of Germany
Other identification number : HRA 5173
  (from: 11/23/2021)
Bodet & Horst mattress ticking k.s.
J. Zigmundíka 1489
Vrbové 922 03
Slovak Republic
  (from: 11/23/2010 until: 07/27/2017)
Bodet & Horst Holding GmbH & Co.KG
Gewerbegebiet 9
Elterlein 094 81
  (from: 03/18/2005 until: 11/22/2010)
Bodet & Horst Holding GmbH & Co.KG
Gewerbegebiet 9
Elterlein 094 81
Federal Republic of Germany
  (from: 07/28/2017 until: 11/22/2021)
Contribution of each member: 
Bodet & Horst Holding GmbH & Co.KG
  (from: 07/28/2017 until: 11/22/2021)
Bodet & Horst Holding GmbH & Co.KG
Amount of investment: 9 813 278 EUR Paid up: 9 813 278 EUR
  (from: 11/23/2021)
Bodet & Horst Holding GmbH & Co.KG
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/18/2005 until: 06/24/2009)
Bodet & Horst Holding GmbH & Co.KG
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 06/25/2009 until: 02/10/2010)
Bodet & Horst Holding GmbH & Co.KG
Amount of investment: 13 277,56 EUR Paid up: 13 277,56 EUR
  (from: 02/11/2010 until: 11/22/2010)
Bodet & Horst mattress ticking k.s.
Amount of investment: 13 277,56 EUR Paid up: 13 277,56 EUR
  (from: 11/23/2010 until: 02/10/2011)
Bodet & Horst mattress ticking k.s.
Amount of investment: 6 813 278 EUR Paid up: 6 813 278 EUR
  (from: 02/11/2011 until: 06/21/2011)
Bodet & Horst mattress ticking k.s.
Amount of investment: 9 813 278 EUR Paid up: 9 813 278 EUR
  (from: 06/22/2011 until: 07/27/2017)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/25/2018)
konatelia
  (from: 03/18/2005 until: 04/24/2018)
Simone Flechsig
Kurt-Schumacher-Str. 15
Emsdetten 482 82
Spolková republika Nemecko
From: 03/18/2005
  (from: 03/18/2005 until: 06/21/2012)
Simone Flechsig
Kurt-Schumacher-Str. 15
Emsdetten 482 82
Spolková republika Nemecko
From: 03/18/2005 Until: 05/12/2012
  (from: 06/22/2012 until: 06/21/2012)
Stefan Thilo Freyer
Max-Planck-Strasse 33
Bielefeld 336 59
Nemecká spolková republika
From: 06/15/2012
  (from: 06/22/2012 until: 02/10/2015)
Stefan Thilo Freyer
Max-Planck-Strasse 33
Bielefeld 336 59
Nemecká spolková republika
From: 06/15/2012 Until: 12/19/2014
  (from: 02/11/2015 until: 02/10/2015)
Apollonija Špela Honigsman
Jurčkova cesta 021 D
Ljubljana 1000
Slovinská republika
From: 12/19/2014
  (from: 02/11/2015 until: 04/24/2017)
Apollonija Špela Honigsman
Jurčkova cesta 021 D
Ljubljana 1000
Slovinská republika
From: 12/19/2014
  (from: 04/25/2017 until: 04/24/2018)
Apollonija Špela Honigsman
Jurčkova cesta 021 D
Ljubljana 1000
Slovinská republika
From: 12/19/2014 Until: 04/13/2018
  (from: 04/25/2018 until: 04/24/2018)
Gerhard-Hermann Horst
Kiefernstrasse 11
Hörstel 484 77
Spolková republika Nemecko
From: 03/18/2005
  (from: 03/18/2005 until: 04/24/2017)
Gerhard-Hermann Horst
Kiefernstrasse 11
Hörstel 484 77
Spolková republika Nemecko
From: 04/25/2017
  (from: 11/23/2021)
Gerhard-Hermann Horst
Kiefernstrasse 11
Hörstel 484 77
Spolková republika Nemecko
From: 03/18/2005
  (from: 04/25/2017 until: 11/22/2021)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná menom spoločnosti samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutočňuje v tej forme, že konateľ sa vlastnoručne podpíše pod alebo nad predtlačené alebo napísané obchodné meno spoločnosti v súlade s podpisovým vzorom predloženým do zbierky listín.
  (from: 04/25/2018)
Konateľ koná menom spoločnosti samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutočňuje v tej forme, že konateľ sa vlastnoručne podpíše pod alebo nad predtlačené alebo napísané obchodné meno spoločnosti v súlade s podpisovým vzorom predloženým do zbierky listín.
  (from: 03/18/2005 until: 04/24/2018)
Capital: 
9 813 278 EUR Paid up: 9 813 278 EUR
  (from: 06/22/2011)
6 813 278 EUR Paid up: 6 813 278 EUR
  (from: 02/11/2011 until: 06/21/2011)
13 277,56 EUR Paid up: 13 277,56 EUR
  (from: 02/11/2010 until: 02/10/2011)
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 06/25/2009 until: 02/10/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/18/2005 until: 06/24/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 06/26/2018
  (from: 11/15/2018)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Marcela Turasová
Budovateľská 2256/60
Šaľa 927 01
From: 06/26/2018
  (from: 11/15/2018)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trnava sp.zn. 36K/6/2018 zo dňa 19.06.2018 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs s.r.o. a zároveň ustanovil do funkcie správcu Mgr. Marcela Turasová, so sídlom Šaľa 927 01, Budovateľská 2256/60, IČO: 40 031 039.
  (from: 11/15/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 02/11/2010)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Bodet & Horst Mattress Sewing Verwaltungs s.r.o. 36615668 ,
J. Zigmundika
1489
  (from: 02/11/2010)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Bodet & Horst mattress textiles Verwaltungs s.r.o. 45 593 213 ,
J. Zigmundíka
1489
  (from: 07/28/2017)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Bodet & Horst mattress ticking s.r.o. 36 270 512 ,
J. Zigmundíka
1489
  (from: 07/28/2017)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku uzavretá dňa 07.09.2021 v znení dodatku č. 1 zo dňa 21.09.2021 medzi spoločnosťou Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs s.r.o. v konkurze, so sídlom na ulici J. Zigmundíka 1489, 922 03 Vrbové, Slovenská republika, IČO: 36 269 727, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 16846/T a spoločnosťou Envirotex, s.r.o., so sídlom Námestie Slovenského národného povstania 270/3, 917 01 Trnava, Slovenská republika, IČO: 53 456 408, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresny´m súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 48045/T. Spoločnosť Envirotex, s.r.o. na základe zmluvy o predaji časti podniku a v zmysle § 476 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov nadobúda vlastnícke právo k veciam, iným právam, iným majetkovým hodnotám, ktoré slúžia prevádzkovaniu podniku.
  (from: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/17/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person