Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5101/S

Business name: 
Miestne prevádzkárne s.r.o.
  (from: 12/29/2003)
Registered seat: 
355
Beňuš 976 64
  (from: 12/19/1997)
Identification number (IČO): 
36 027 286
  (from: 12/19/1997)
Date of entry: 
12/19/1997
  (from: 12/19/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/19/1997)
Objects of the company: 
maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živnost
  (from: 12/19/1997)
veľkoobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností
  (from: 12/19/1997)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 12/19/1997)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/19/1997)
prevádzkovanie špeciálnych vozidiel
  (from: 04/19/2005)
prevádzkovanie verejných vodovodov III. kategórie
  (from: 05/19/2011)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 09/12/2019)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/12/2019)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 09/12/2019)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 09/12/2019)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 09/12/2019)
Partners: 
Obec Beňuš IČO: 00 313 289
355
Beňuš 976 64
Slovak Republic
  (from: 12/09/2009)
Contribution of each member: 
Obec Beňuš
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 12/09/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/22/1999)
Jaroslava Niklová
Filipovo 42
Beňuš 976 64
From: 12/19/1997
  (from: 10/14/2022)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 06/22/1999)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 12/09/2009)
Supervisory board: 
Mikuláš Šperka
418
Beňuš 976 64
From: 12/06/2003
  (from: 10/14/2022)
Viera Košíková
Gašparovo 239
Beňuš 976 64
From: 12/06/2003
  (from: 10/14/2022)
Anna Kánová
336
Beňuš 976 64
From: 04/15/2016
  (from: 05/05/2016)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č.NZ 373/97, zo dňa 2.12.1997, napísanej v Notárskom úrade Mgr.Zory Belkovej v Banskej Bystrici, podľa §§ 57,105 a nasl. zák.č.513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 11587
  (from: 12/19/1997)
Spoločník na valnom zhromaždení, konanom dňa 3.7.98 schválil Dodatok č. 1 formou notárskej zápisnice č. NZ 89/98, ktorým sa upravuje zakladateľská listina v zmysle zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 11/18/1998)
Zakladateľ schválil Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine formou notárskej zápisnice č. NZ 144/99 zo dňa 17.3.1999.
  (from: 06/22/1999)
. Zapisujú sa zmeny podľa rozhodnutia jediného spoločníka pri výkon pôsobnosti valného zhromaždenia zhroamžde- nia dňa 6.12.2003.
  (from: 12/29/2003)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 03/31/2021)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Obecné služby Beňuš s.r.o. 46601724 ,
355
  (from: 03/31/2021)
Date of updating data in databases:  05/24/2024
Date of extract :  05/27/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person