Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5111/S

Business name: 
XENIA ČERVENÁ SKALA, s.r.o.
  (from: 12/19/1997 until: 10/07/2005)
Registered seat: 
Nám. SNP 87/8
Zvolen 960 01
  (from: 12/19/1997 until: 10/07/2005)
Identification number (IČO): 
36 027 383
  (from: 12/19/1997)
Date of entry: 
12/19/1997
  (from: 12/19/1997)
Person dissolved from: 
5. 7. 2005
  (from: 10/08/2005)
Date of deletion: 
10/08/2005
  (from: 10/08/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/08/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/19/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 12/19/1997 until: 10/07/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 12/19/1997 until: 10/07/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľ- nej živnosti
  (from: 12/19/1997 until: 10/07/2005)
píliarska činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/19/1997 until: 10/07/2005)
výroba stavebno - stolárska a tesárska
  (from: 12/19/1997 until: 10/07/2005)
výroba drevených obalov
  (from: 12/19/1997 until: 10/07/2005)
rozpočtové práce v stavebníctve a kalkulácia stavieb
  (from: 12/19/1997 until: 10/07/2005)
reklamné činnosti
  (from: 12/19/1997 until: 10/07/2005)
leasing spojený s financovaním
  (from: 12/19/1997 until: 10/07/2005)
demolačné a zemné práce v rozsahu voľných živností
  (from: 12/19/1997 until: 10/07/2005)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/19/1997 until: 10/07/2005)
organizovanie kultúrnych, športových a zábavných podujatí
  (from: 12/19/1997 until: 10/07/2005)
Partners: 
Ing. Milan Andrášik
R. Jašíka 12
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 12/19/1997 until: 08/09/1998)
Ing. Marian Donoval
20
Železná Breznica
Slovak Republic
  (from: 12/19/1997 until: 08/09/1998)
Ing. Eugen Melega
Pražská 11
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 12/19/1997 until: 08/09/1998)
Václav Procházka
Kalinčiakova 14
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 12/19/1997 until: 08/09/1998)
Ing. Pavel Ryba
Francisciho 5
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 12/19/1997 until: 08/09/1998)
Mgr. Svetozár Slamka
Novozámocká 21
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 12/19/1997 until: 08/09/1998)
JUDr. Vladimír Štulrajter
R. Jašíka 12
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 12/19/1997 until: 08/09/1998)
JUDr. Vladimír Štulrajter
R. Jašíka 12
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 08/10/1998 until: 10/07/2005)
Ing. Eugen Melega
Pražská 11
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 08/10/1998 until: 10/07/2005)
Ing. Milan Andrášik
R. Jašíka 12
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 08/10/1998 until: 10/07/2005)
Mgr. Svetozár Slamka
Novozámocká 21
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 08/10/1998 until: 10/07/2005)
Václav Procházka
Kalinčiakova 14
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/10/1998 until: 10/07/2005)
Ing. Pavel Ryba
Francisciho 5
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 08/10/1998 until: 10/07/2005)
Ing. Marian Donoval
20
Železná Breznica
Slovak Republic
  (from: 08/10/1998 until: 10/07/2005)
JUDr. Ján Gereg
Tulská 83
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/10/1998 until: 10/07/2005)
Contribution of each member: 
JUDr. Vladimír Štulrajter
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 8 000 Sk
  (from: 12/19/1997 until: 08/09/1998)
Ing. Eugen Melega
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 8 000 Sk
  (from: 12/19/1997 until: 08/09/1998)
Ing. Milan Andrášik
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 8 000 Sk
  (from: 12/19/1997 until: 08/09/1998)
Mgr. Svetozár Slamka
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 8 000 Sk
  (from: 12/19/1997 until: 08/09/1998)
Václav Procházka
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 8 000 Sk
  (from: 12/19/1997 until: 08/09/1998)
Ing. Pavel Ryba
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 8 000 Sk
  (from: 12/19/1997 until: 08/09/1998)
Ing. Marian Donoval
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 8 000 Sk
  (from: 12/19/1997 until: 08/09/1998)
JUDr. Vladimír Štulrajter
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 08/10/1998 until: 10/07/2005)
Ing. Eugen Melega
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 08/10/1998 until: 10/07/2005)
Ing. Milan Andrášik
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 08/10/1998 until: 10/07/2005)
Mgr. Svetozár Slamka
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 08/10/1998 until: 10/07/2005)
Václav Procházka
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 08/10/1998 until: 10/07/2005)
Ing. Pavel Ryba
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 08/10/1998 until: 10/07/2005)
Ing. Marian Donoval
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 08/10/1998 until: 10/07/2005)
JUDr. Ján Gereg
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 08/10/1998 until: 10/07/2005)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/19/1997 until: 10/07/2005)
JUDr. Vladimír Štulrajter
R. Jašíka 12
Zvolen
  (from: 12/19/1997 until: 10/07/2005)
Ing. Eugen Melega
Pražská 11
Zvolen
  (from: 12/19/1997 until: 10/07/2005)
Ing. Milan Andrášik
R. Jašíka 12
Zvolen
  (from: 12/19/1997 until: 10/07/2005)
Mgr. Svetozár Slamka
Novozámocká 21
Zvolen
  (from: 12/19/1997 until: 10/07/2005)
Václav Procházka
Kalinčiakova 14
Banská Bystrica
  (from: 12/19/1997 until: 10/07/2005)
Ing. Pavel Ryba
Francisciho 5
Zvolen
  (from: 12/19/1997 until: 10/07/2005)
Ing. Marian Donoval
20
Železná Breznica
  (from: 12/19/1997 until: 10/07/2005)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 12/19/1997 until: 10/07/2005)
Capital: 
240 000 Sk
  (from: 08/10/1998 until: 10/07/2005)
140 000 Sk
  (from: 12/19/1997 until: 08/09/1998)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/27/2001
  (from: 01/24/2002)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 39-24K 191/01-249 zo dňa 23. 05. 2005 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu XENIA ČERVENÁ SKALA, s. r. o., Námestie SNP 87/8, 960 01 Zvolen, IČO 36 027 383 pre nedostatok majetku potrebného na úhradu výdavkov a odmeny správcu.
  (from: 10/08/2005)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.12.1997 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 11597
  (from: 12/19/1997 until: 10/07/2005)
Zapisuje sa Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve, zo dňa 20.04.1998 schválený na zasadnutí valného zhromažde- nia.
  (from: 08/10/1998 until: 10/07/2005)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 27.12.2001, č.k. 39-24K 191/01-36, bol na majetok spoločnosti XENIA ČERVENÁ SKALA, s.r.o. so sídlom Námestie SNP 87/8, Zvolen, IČO: 36 027 383 vyhlásený konkurz. Za správkyňu konkurznej podstaty súd ustanovil komerčnú právničku JUDr. Alžbetu Skočdopolovú, Dolné Rudiny 1, Žilina.
  (from: 01/24/2002 until: 10/07/2005)
Date of updating data in databases:  04/16/2024
Date of extract :  04/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person