Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10385/T

Business name: 
ORLIK, a.s. v likvidácii
  (from: 06/08/2010 until: 12/14/2012)
Registered seat: 
lokalita Hetmín s.č. 7113
Šaľa 927 01
  (from: 11/29/2004 until: 12/14/2012)
Identification number (IČO): 
36 532 177
  (from: 06/01/1999)
Date of entry: 
06/01/1999
  (from: 06/01/1999)
Date of deletion: 
12/15/2012
  (from: 12/15/2012)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/15/2012)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/01/1999)
Capital: 
1 494 000 EUR Paid up: 1 494 000 EUR
  (from: 12/23/2009 until: 12/14/2012)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/15/2010
  (from: 06/08/2010)
 Liquidators:
Ing. Juraj Slováčik
730
Kráľová nad Váhom 925 91
From: 05/15/2010 Until: 12/15/2012
  (from: 06/08/2010)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: samostatne
  (from: 06/08/2010)
Other legal facts: 
Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 14.05.2010 rozhodlo o zrušení spoločnosti likvidáciou dňom 15.05.2010, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 165/10, NZ 17074/10 spísanej notárom JUDr. Óttom Stabóom.
  (from: 12/15/2012)
V zmysle ust. § 75 a § 219 a nasl. Obchodného zákonníka valné zhromaždenie spoločnosti dňa 15.11.2010 schválilo konečnú správu likvidátora, účtovnú závierku spoločnosti, rozdelenie likvidačného zostatku ako aj uložilo likvidátorovi vykonať výmaz spoločnosti z OR, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou c. N 414/2010, NZ 7494/2012 spísanej notárom JUDr. Ottóm Szabóom.
  (from: 12/15/2012)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person