Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  49206/V

Business name: 
MS výťahy s.r.o.
  (from: 05/29/2012 until: 05/22/2023)
Registered seat: 
Jenisejská 45A
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
  (from: 11/22/2019 until: 05/22/2023)
Hlavná 2910/79
Prešov 080 01
  (from: 05/29/2012 until: 11/21/2019)
Identification number (IČO): 
46 679 251
  (from: 05/29/2012)
Date of entry: 
05/29/2012
  (from: 05/29/2012)
Person dissolved from: 
31. 1. 2023
  (from: 05/23/2023)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím súdu o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku podľa § 68 ods. 4 písm. c) Obchodného zákonníka.
  (from: 05/23/2023)
Date of deletion: 
05/23/2023
  (from: 05/23/2023)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/23/2023)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/29/2012)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 05/29/2012 until: 05/22/2023)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 05/29/2012 until: 05/22/2023)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 05/29/2012 until: 05/22/2023)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/29/2012 until: 05/22/2023)
výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
  (from: 05/29/2012 until: 05/22/2023)
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení v rozsahu: technické zariadenia zdvíhacie skupina A, c výťahy
  (from: 01/10/2014 until: 05/22/2023)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 01/10/2014 until: 05/22/2023)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických
  (from: 12/20/2014 until: 05/22/2023)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 12/20/2014 until: 05/22/2023)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/20/2014 until: 05/22/2023)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 12/20/2014 until: 05/22/2023)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 12/20/2014 until: 05/22/2023)
výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérii
  (from: 12/20/2014 until: 05/22/2023)
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
  (from: 12/20/2014 until: 05/22/2023)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 12/20/2014 until: 05/22/2023)
stavebné cenárstvo
  (from: 12/20/2014 until: 05/22/2023)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 12/20/2014 until: 05/22/2023)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/20/2014 until: 05/22/2023)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 12/20/2014 until: 05/22/2023)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 12/20/2014 until: 05/22/2023)
administratívne služby
  (from: 12/20/2014 until: 05/22/2023)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/20/2014 until: 05/22/2023)
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 12/20/2014 until: 05/22/2023)
Partners: 
MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY spol. s r.o. IČO: 25 821 415
Klínová 620/1
Ostrava - Hulváky 709 00
Czech Republic
  (from: 02/04/2022 until: 03/07/2022)
MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY spol. s r.o.
Hájecká 630
Dolní Benešov 747 22
Czech Republic
  (from: 05/29/2012 until: 02/03/2022)
Mario Schilling
Oranienerugen Str. 28-30
Berlín 101 15
Nemecká spolková republika
  (from: 03/08/2022 until: 05/22/2023)
Contribution of each member: 
MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY spol. s r.o.
  (from: 05/29/2012 until: 02/03/2022)
MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY spol. s r.o.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 02/04/2022 until: 03/07/2022)
Mario Schilling
Amount of investment: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 000 EUR
  (from: 03/08/2022 until: 05/22/2023)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/29/2012 until: 05/22/2023)
Jiří Müller
Podubí 213
Dolní Benešov 747 22
Česká republika
From: 05/29/2012 Until: 06/16/2021
  (from: 03/08/2022 until: 03/07/2022)
Jiří Müller
Podubí 213
Dolní Benešov 747 22
Česká republika
From: 05/29/2012
  (from: 05/29/2012 until: 03/07/2022)
Mario Schilling
Oranienerugen Str. 28-30
Berlín 101 15
Nemecká spolková republika
From: 06/16/2021
  (from: 03/08/2022 until: 05/22/2023)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 05/29/2012 until: 05/22/2023)
Procuration: 
Ing. Peter Rybovič
Hlavná 2910/79
Prešov 080 01
From: 05/29/2012
  (from: 05/29/2012 until: 11/21/2019)
Ing. Peter Rybovič
Hlavná 2910/79
Prešov 080 01
From: 05/29/2012 Until: 11/20/2019
  (from: 11/22/2019 until: 11/21/2019)
Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 05/29/2012 until: 11/21/2019)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 05/29/2012 until: 05/22/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť sa vymazáva na základe uznesenia Okresného súdu Košice I, sp. zn. 30K/20/2022-202 zo dňa 09.01.2023.
  (from: 05/23/2023)
Dňa 4.6.2022 bolo Okresným súdom Košice I začaté konanie o zrušení spoločnosti, ktoré sa vedie pod sp.zn. 28CbR/20/2022.
  (from: 08/02/2022 until: 05/22/2023)
Sale of an enterprise: 
Predaj podniku
Zmluva o predaji podniku zo dňa 11.05.2021 uzavretá medzi obchodnou spoločnosťou MS výťahy s.r.o. a obchodnou spoločnosťou KAMU s.r.o.
  (from: 02/04/2022)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person