Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10349/N

Business name: 
NITRATLAČ s.r.o.
  (from: 08/24/1995 until: 01/03/2005)
Registered seat: 
Fraňa Mojtu 18
Nitra 949 01
  (from: 04/08/1997 until: 01/03/2005)
Šafárikovo nám 4
Bratislava 811 02
  (from: 08/24/1995 until: 04/07/1997)
Identification number (IČO): 
31 401 112
  (from: 08/24/1995)
Date of entry: 
08/24/1995
  (from: 08/24/1995)
Date of deletion: 
01/04/2005
  (from: 01/04/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/04/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/24/1995)
Objects of the company: 
výroba učebníc, kníh, novín, časopisov, hospodárskych tlačív, spoločenských tlačív, fotosadzby, reprodukcie, kníhviazačské práce
  (from: 08/24/1995 until: 01/03/2005)
obchodná činnosť
  (from: 08/24/1995 until: 01/03/2005)
veľkoobchod
  (from: 08/24/1995 until: 01/03/2005)
reklamná činnosť
  (from: 08/24/1995 until: 01/03/2005)
servis polygrafických strojov
  (from: 08/24/1995 until: 01/03/2005)
nájom nebytových priestorov
  (from: 08/24/1995 until: 01/03/2005)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania
  (from: 08/24/1995 until: 01/03/2005)
Partners: 
Združenie slovenských novinárov zastúpené:
  (from: 08/24/1995 until: 01/03/2005)
Ing. Pavol Lehoťák
č.d. 1389
Cabaj - Čápor
Slovak Republic
  (from: 08/24/1995 until: 01/03/2005)
Mgr. Marián Janota
Štefánikova 27
Nitra
Slovak Republic
  (from: 08/24/1995 until: 01/03/2005)
JUDr. Kamil Beresecký
Kamenná 22
Nitra
Slovak Republic
  (from: 08/24/1995 until: 01/03/2005)
Contribution of each member: 
Združenie slovenských novinárov zastúpené:
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 08/24/1995 until: 01/03/2005)
Ing. Pavol Lehoťák
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/24/1995 until: 01/03/2005)
Mgr. Marián Janota
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/24/1995 until: 01/03/2005)
JUDr. Kamil Beresecký
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/24/1995 until: 01/03/2005)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/24/1995 until: 01/03/2005)
PhDr. Jozef Darmo , CSc.
J.C. Hronského 6
Bratislava
  (from: 08/24/1995 until: 01/03/2005)
PhDr. Jozef Kuchár
Dilangova 34
Prešov
  (from: 08/24/1995 until: 01/03/2005)
PhDr. Michal Kriško
Studenohorská 4
Bratislava
  (from: 08/24/1995 until: 01/03/2005)
Gabriel Zelenay
Francisciho 9
Bratislava
  (from: 08/24/1995 until: 01/03/2005)
Ing. Pavol Lehoťák
č.d. 1389
Cabaj - Čápor
  (from: 08/24/1995 until: 01/03/2005)
Mgr. Marián Janota
Štefánikova 27
Nitra
  (from: 08/24/1995 until: 01/03/2005)
JUDr. Kamil Beresecký
Kamenná 22
Nitra
  (from: 08/24/1995 until: 01/03/2005)
Acting in the name of the company: 
Konatelia zastupujú spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis, pričom samusí jednať vždy o dvoch konateľov z PhDr. Jozef Darmo, PhDr. Jozef Kuchár, PhDr. Michal Kriško, Gabriel Zelenay a o jedného konateľa z Ing. Pavol Lehoťák, Mgr. Marián Janota a JUDr. Kamil Beresecký, tak,že spoločnosť zastupujú navonok traja konatelia.
  (from: 08/24/1995 until: 01/03/2005)
Capital: 
140 000 Sk
  (from: 08/24/1995 until: 01/03/2005)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 9K 210/01 zo dňa 24.10.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.12.2003, bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti zamietnutý pre nedostatok majetku spoločnosti. Z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Sro 10349/N v y ma z u j e sa dňom 04.01.2005 obchodná spoločnosť NITRATLAČ s.r.o. so sídlom Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra, IČO: 31 401 112, v súlade s § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka.
  (from: 01/04/2005)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 08.08.1995 a jej dodatkom zo dňa 24.08.1995 v zmysle ust. §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka.
  (from: 08/24/1995 until: 01/03/2005)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 13.12.1996.
  (from: 04/08/1997 until: 01/03/2005)
Date of updating data in databases:  03/29/2023
Date of extract :  03/31/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person