Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  16972/T

Business name: 
SLOVAKIA INTERIER plus s.r.o.
  (from: 06/23/1999 until: 02/24/2005)
Registered seat: 
280
Žihárec 925 83
  (from: 12/17/2001 until: 02/24/2005)
Rožňavská 32
Bratislava 821 09
  (from: 08/10/1999 until: 12/16/2001)
Sabinovská 10
Bratislava 821 01
  (from: 06/23/1999 until: 08/09/1999)
Identification number (IČO): 
35 768 177
  (from: 06/23/1999)
Date of entry: 
06/23/1999
  (from: 06/23/1999)
Date of deletion: 
02/25/2005
  (from: 02/25/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/25/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/23/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 06/23/1999 until: 02/24/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 06/23/1999 until: 02/24/2005)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 06/23/1999 until: 02/24/2005)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/23/1999 until: 02/24/2005)
faktoring a forfaktoring - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb
  (from: 06/23/1999 until: 02/24/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/23/1999 until: 02/24/2005)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskumu trhu a reklamy v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/23/1999 until: 02/24/2005)
obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
  (from: 06/23/1999 until: 02/24/2005)
Partners: 
Štefan Baďura
Pribišova 31
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/23/1999 until: 12/16/2001)
Ing. Milan Belanec
Stavbárska 44
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/23/1999 until: 12/16/2001)
Ing. Tomáš Gál
Straková 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/23/1999 until: 12/16/2001)
Vladimír Takáč
Pifflova 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/23/1999 until: 12/16/2001)
Ján Lévai
Medzilaborecká 15
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 12/17/2001 until: 02/24/2005)
Norbert Obst
Drobného 24
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 12/17/2001 until: 02/24/2005)
Ronald Gunda
Andreja Mráza 3160/8
Bratislava 821 03
Slovak Republic
  (from: 12/17/2001 until: 02/24/2005)
Karol Galba
280
Žihárec 925 83
Slovak Republic
  (from: 12/17/2001 until: 02/24/2005)
Contribution of each member: 
Štefan Baďura
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/23/1999 until: 12/16/2001)
Ing. Tomáš Gál
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/23/1999 until: 12/16/2001)
Vladimír Takáč
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/23/1999 until: 12/16/2001)
Ing. Milan Belanec
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/23/1999 until: 12/16/2001)
Ján Lévai
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/17/2001 until: 02/24/2005)
Norbert Obst
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/17/2001 until: 02/24/2005)
Ronald Gunda
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/17/2001 until: 02/24/2005)
Karol Galba
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/17/2001 until: 02/24/2005)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/17/2001 until: 02/24/2005)
Individual managing director
  (from: 06/23/1999 until: 12/16/2001)
Ing. Arch. Peter Gál
Zrínskeho 9
Bratislava 811 03
  (from: 06/23/1999 until: 12/16/2001)
Karol Galba
280
Žihárec 925 83
  (from: 12/17/2001 until: 02/24/2005)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 12/17/2001 until: 02/24/2005)
V mene spoločnosti koná konateľ. Prokuristi vykonávajú všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri činnosti spoločnosti. Prokuristi sú oprávnení scudzovať nehnuteľnosti spoločnosti a zaťažovať ich. Prokuristi sú oprávnení zastupovať spoločnosť a podpisovať v jej mene každý samostatne.
  (from: 06/23/1999 until: 12/16/2001)
Procuration: 
Štefan Baďura
Pribišova 31
Bratislava
  (from: 06/23/1999 until: 12/16/2001)
Ing. Milan Belanec
Stavbárska 44
Bratislava
  (from: 06/23/1999 until: 12/16/2001)
Ing. Tomáš Gál
Straková 3
Bratislava
  (from: 06/23/1999 until: 12/16/2001)
Vladimír Takáč
Pifflova 9
Bratislava
  (from: 06/23/1999 until: 12/16/2001)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 06/23/1999 until: 02/24/2005)
Other legal facts: 
Z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre odd. Sro vložka č. 12981/N sa obchodná spoločnosť SLOVAKIA INTERIER plus s.r.o., Žihárec 280, IČO: 35 768 177 dňom 25.2.2005 v y m a z á v a .
  (from: 02/25/2005)
Spoločenská zmluva zo dňa 31.5.1999 o založení spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. v znení novely.
  (from: 06/23/1999 until: 02/24/2005)
Dodatok č. 1 zo dňa 13.7.1999 k spoločenskej zmluve
  (from: 08/10/1999 until: 02/24/2005)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 26.11.2001, na ktorom sa rozhodlo o prevode obchodných podielov, o odstúpení konateľa a odvolaní prokuristov. Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 26.11.2001. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 26.11.2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy a menovaní konateľa. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.11.2001.
  (from: 12/17/2001 until: 02/24/2005)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 5 K 299/01 zo dňa 15.10.2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.11.2002, bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti zamietnutý pre nedostatok majetku spoločnosti.
  (from: 02/24/2003 until: 02/24/2005)
Date of updating data in databases:  01/17/2022
Date of extract :  01/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person