Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  75307/L

Business name: 
AEN Funding s.r.o.
  (from: 08/06/2020 until: 05/26/2023)
Registered seat: 
Dúbravca 9972/5
Martin 036 01
  (from: 08/06/2020 until: 05/26/2023)
Identification number (IČO): 
53 226 267
  (from: 08/06/2020)
Date of entry: 
08/06/2020
  (from: 08/06/2020)
Person dissolved from: 
26. 5. 2023
  (from: 05/27/2023)
Legal ground(s) for dissolution: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 05/27/2023)
Date of deletion: 
05/27/2023
  (from: 05/27/2023)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 05/27/2023)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/06/2020)
Objects of the company: 
Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/06/2020 until: 05/26/2023)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 11/14/2020 until: 05/26/2023)
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 11/14/2020 until: 05/26/2023)
Finančný lízing
  (from: 11/14/2020 until: 05/26/2023)
Partners: 
Central Energy Holding B.V.
Rotterdam Airportplein 22
Rotterdam 3045 AP
Kingdom of the Netherlands
Other identification number : 57203288
  (from: 07/30/2022 until: 11/14/2022)
Central Energy Holding B.V.
Rotterdam Airportplein 22
Rotterdam 3045 AP
Kingdom of the Netherlands
  (from: 08/06/2020 until: 07/29/2022)
Mestská elektráreň Nitra, a.s. IČO: 44 443 048
Nábrežie mládeže 3458
Nitra 949 01
Slovak Republic
  (from: 11/15/2022 until: 05/26/2023)
Contribution of each member: 
Central Energy Holding B.V.
  (from: 08/06/2020 until: 07/29/2022)
Central Energy Holding B.V.
  (from: 07/30/2022 until: 11/14/2022)
Mestská elektráreň Nitra, a.s.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 11/15/2022 until: 05/26/2023)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/30/2022 until: 05/26/2023)
konatelia
  (from: 08/06/2020 until: 07/29/2022)
Ing. Andrej Polonec
Rovná 252/1
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 08/06/2020
  (from: 08/06/2020 until: 07/29/2022)
Ing. Andrej Polonec
Rovná 252/1
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 08/06/2020 Until: 05/24/2022
  (from: 07/30/2022 until: 07/29/2022)
Mateo Remco Koppelaar
Mankovce 162
Mankovce 951 91
From: 06/01/2021
  (from: 05/29/2021 until: 07/29/2022)
Ing. Marián Smik
Hôrky 157/10
Kláštor pod Znievom 038 43
From: 08/06/2020
  (from: 08/06/2020 until: 05/28/2021)
Ing. Marián Smik
Hôrky 157/10
Kláštor pod Znievom 038 43
From: 08/06/2020 Until: 05/31/2021
  (from: 05/29/2021 until: 05/28/2021)
Mateo Remco Koppelaar
Mankovce 162
Mankovce 951 91
From: 06/01/2021
  (from: 07/30/2022 until: 05/26/2023)
Acting in the name of the company: 
Ak má spoločnosť iba jedného konateľa, koná v mene Spoločnosti konateľ samostatne. Ak má spoločnosť viac konateľov, konajú v mene spoločnosti vždy dvaja konatelia spoločne. Konateľ sa podpisuje v mene spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/06/2020 until: 05/26/2023)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 08/06/2020 until: 05/26/2023)
Other legal facts: 
Na základe návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra zo dňa 14.04.2023, na základe rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 30.03.2023 o zlúčení obchodných spoločností, na základe predloženej zmluvy o zlúčení obchodných spoločností, v ktorej dňom zrušenia zanikajúcej spoločnosti AEN Funding s.r.o. je deň predchádzajúci dňu účinnosti zlúčenia obchodných spoločností t.j. 26.05.2023 sa obchodná spoločnosť s obchodným menom AEN Funding s.r.o., so sídlom Dubravca 9972/5, 036 01 Martin, IČO: 53 226 267 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 27.05.2023 V Y M Y Z Á V A.
  (from: 05/27/2023)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/27/2023)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Mestská elektráreň Nitra, a.s. 44443048 ,
Námestie Jána Pavla II.
2
  (from: 05/27/2023)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person