Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3022/B

Business name: 
BENALEX spol. s r.o.
  (from: 06/25/1992 until: 06/11/2009)
Registered seat: 
Švabinského 22
Bratislava 851 01
  (from: 06/25/1992 until: 06/11/2009)
Identification number (IČO): 
31 326 978
  (from: 06/25/1992)
Date of entry: 
06/25/1992
  (from: 06/25/1992)
Person dissolved from: 
4.6.2009
  (from: 06/12/2009)
Date of deletion: 
06/12/2009
  (from: 06/12/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/12/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/25/1992)
Objects of the company: 
kovovýroba
  (from: 06/25/1992 until: 06/11/2009)
výroba, montáž, opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
  (from: 06/25/1992 until: 06/11/2009)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 06/25/1992 until: 06/11/2009)
kúpa a predaj výpočtovej techniky, spotrebnej elektrotechniky, kancelárskych strojov a potrieb
  (from: 06/25/1992 until: 06/11/2009)
zahranično - obchodná činnosť
  (from: 06/25/1992 until: 06/11/2009)
Partners: 
Alexander BENKO
Švabinského 22
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/25/1992 until: 02/01/2005)
Ing. Ivan BENKO
Pavlišovská 2287
Praha 9
Česká republika
  (from: 06/25/1992 until: 06/11/2009)
Contribution of each member: 
Ing. Ivan BENKO
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/25/1992 until: 06/11/2009)
Alexander BENKO
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/25/1992 until: 02/01/2005)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/25/1992 until: 06/11/2009)
Alexander BENKO
Švabinského 22
Bratislava
  (from: 06/25/1992 until: 02/01/2005)
Alexander BENKO
Švabinského 22
Bratislava
Until: 01/28/2004
  (from: 02/02/2005 until: 02/01/2005)
Ing. Ivan BENKO
Pavlišovská 2287
Praha 9
Česká republika
  (from: 06/25/1992 until: 06/11/2009)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 06/25/1992 until: 06/11/2009)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 06/25/1992 until: 06/11/2009)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 05.05.2009 č.k. 36 CbR/74/2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.06.2009 súd zrušuje obchodnú spoločnosť BENALEX spol. s r.o., so sídlom Švabinsk0ho 22, 851 01 Bratislava, IČO: 31 326 978, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro., vo vložke č. 3022/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť BENALEX spol. s r.o. sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 12.06.2009.
  (from: 06/12/2009)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 9.2.1993, ktorého neoddeliteľnú súčasť tvorí Zmluva o prevzatí pohľadávok a záväzkov zo dňa 9.2.1993. Stary spis: S.r.o. 6150
  (from: 04/21/1993 until: 06/11/2009)
Rozsudok Krajského súdu v Bratislave, č.k. 10Cbs 7/2003-32 zo dňa 12.11.2003, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 7.1.2004, ktorým bola zrušená účasť Alexandra Benku, bytom Švabinského 22, Bratislava spoločníka spoločnosti BENALEX spol. sr.o. Voľný obchodný podiel zodpovedajúci výške vkladu spoločníka 50 000.-Sk. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.1.2004.
  (from: 02/02/2005 until: 06/11/2009)
Date of updating data in databases:  03/30/2023
Date of extract :  04/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person