Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3027/B

Business name: 
GASTROTECHNOPOL spol. s r.o.
  (from: 06/30/1992 until: 03/22/1995)
Registered seat: 
Kutlíkova 17
Bratislava 852 50
  (from: 06/30/1992 until: 03/22/1995)
Identification number (IČO): 
31 327 028
  (from: 06/30/1992)
Date of entry: 
06/30/1992
  (from: 06/30/1992)
Person dissolved from: 
23.3.1995
  (from: 03/23/1995)
Date of deletion: 
03/23/1995
  (from: 03/23/1995)
Grounds for deleting: 
zrušenie splynutím
  (from: 03/23/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/30/1992)
Objects of the company: 
organizovanie a zabezpečovanie školení, kurzov a sympózií
  (from: 06/30/1992 until: 03/22/1995)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/30/1992 until: 03/22/1995)
pohostinská činnosť
  (from: 06/30/1992 until: 03/22/1995)
prevádzkovanie cestovnej kacelárie
  (from: 06/30/1992 until: 03/22/1995)
Partners: 
Technopol, a.s.
Kutlíkova 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/09/1994 until: 03/22/1995)
Technopol Austria, spol. s r.o.
Kutlíkova 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/30/1992 until: 12/08/1994)
Technopol, a.s.
Kutlíkova 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/30/1992 until: 12/08/1994)
Contribution of each member: 
Technopol Austria, spol. s r.o.
Amount of investment: 255 000 Sk Paid up: 255 000 Sk
  (from: 06/30/1992 until: 12/08/1994)
Technopol, a.s.
Amount of investment: 245 000 Sk Paid up: 245 000 Sk
  (from: 06/30/1992 until: 12/08/1994)
Technopol, a.s.
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 12/09/1994 until: 03/22/1995)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/09/1994 until: 03/22/1995)
konatelia
  (from: 06/30/1992 until: 12/08/1994)
František Baliga
Wolkrova 25
Modra
  (from: 06/30/1992 until: 12/08/1994)
Peter Čapla
Saratovská 19
Bratislava
  (from: 12/09/1994 until: 03/22/1995)
Jozef Ludvig
Znievska 24
Bratislava
  (from: 12/09/1994 until: 03/22/1995)
Pavol Moravčík - zástupca konateľa
Kovpakova 7
Bratislava
  (from: 06/30/1992 until: 12/08/1994)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje pán Peter Čapla bez akýchkoľvek obmedzení. Pán Jozef Ludvig zastupuje spoločnosť v čase neprítomnosti konateľa v závažných prípadoch po písomnom súhlase konateľa spoločnosti.
  (from: 12/09/1994 until: 03/22/1995)
Spoločnosť zastupuje pán František Baliga bez akýchkoľvek obmedzení a pán Pavol Moravčík, avšak iba v neprítomnosti konateľa a v závažných prípadoch po písomnom odsúhlasení konateľom spoločnosti.
  (from: 06/30/1992 until: 12/08/1994)
Capital: 
500 000 Sk
  (from: 06/30/1992 until: 03/22/1995)
Other legal facts: 
Spoločnosť GASTROTECHNOPOL spol.s r.o. vymazuje sa z obchodného registra bez likvidácie, na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.11.1994, preberá všetok majetok, práva a povinnosti, záväzky vyplývajúce z obchodno-právnych, pracovnoprávnych, občiansko právnych a iných právnych vzťahov spoločnosť TECHNOPOL a.s., so sídlom Kutlíkova 17, Bratislava, zapísaná v odd. Sa vo vložke č. 898. Súhlas správcu dane zo dňa 09.12.1994. V y m a z u j e s a : Spoločnosť GASTROTECHNOPOL spol.s r.o., so sídlom Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, zapísaná v odd. Sro vo vložke č. 6160/B z obchodného registra. Stary spis: S.r.o. 6160
  (from: 03/23/1995)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou z 11.5.1992 podľa § 105-153 Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 6160
  (from: 06/30/1992 until: 03/22/1995)
Notárska zápisnica zo dňa 19.07.1994, číslo N 168/94, NZ 172/94. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 19.07.1994. Stary spis: S.r.o. 6160
  (from: 12/09/1994 until: 03/22/1995)
Date of updating data in databases:  01/17/2022
Date of extract :  01/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person