Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  763/S

Business name of the organisational unit: 
Resale SE, organizačná zložka Slovensko
  (from: 03/20/2019)
Registered seat of organisational unit: 
Lučenecká cesta 21
Zvolen 960 96
  (from: 03/04/2020)
Pri Habánskom mlyne 3844/16
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
  (from: 03/20/2019 until: 03/03/2020)
Identification number (IČO): 
52 226 239
  (from: 03/20/2019)
Date of entry: 
03/20/2019
  (from: 03/20/2019)
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 03/20/2019)
Objects of the company: 
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/20/2019)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 03/20/2019)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 03/20/2019)
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (from: 03/20/2019)
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
  (from: 03/20/2019)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 03/20/2019)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 03/20/2019)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 03/20/2019)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 03/20/2019)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 03/20/2019)
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 03/20/2019)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 03/20/2019)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 03/20/2019)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 03/20/2019)
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 03/20/2019)
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
  (from: 03/20/2019)
Kuriérske služby
  (from: 03/20/2019)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 03/20/2019)
Finančný lízing
  (from: 03/20/2019)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 03/20/2019)
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 03/20/2019)
Faktoring a forfaiting
  (from: 03/20/2019)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/20/2019)
Administratívne služby
  (from: 03/20/2019)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/20/2019)
Vedenie účtovníctva
  (from: 03/20/2019)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/20/2019)
Fotografické služby
  (from: 03/20/2019)
Verejné obstarávanie
  (from: 03/20/2019)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk (§ 2 písm. b/ zákona) hlbinným spôsobom v bani a povrchovým spôsobom v lomoch
  (from: 09/11/2020)
zriaďovanie, zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov (§ 2 písm. c/ zákona)
  (from: 09/11/2020)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním (§ 2 písm. d/ zákona)
  (from: 09/11/2020)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách b) až d) (§ 2 písm. e/ zákona)
  (from: 09/11/2020)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov (§ 3 písm. a) zákona) povrchovým spôsobom v lomoch
  (from: 09/11/2020)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 04/01/2021)
Head of organisational unit: 
Jozef Suja
Tulská 2238/5
Zvolen 960 01
From: 08/21/2020
  (from: 09/01/2020)
Adrián Suja
Tulská 2238/5
Zvolen 960 01
From: 03/20/2019
  (from: 03/20/2019 until: 08/31/2020)
Adrián Suja
Tulská 2238/5
Zvolen 960 01
From: 03/20/2019 Until: 08/21/2020
  (from: 09/01/2020 until: 08/31/2020)
Acting in the name of the company: 
Vedúci organizačnej zložky je oprávnený samostatne a v plnom rozsahu zastupovať spoločnosť vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto organizačnej zložky, vrátane udelenia plnomocenstva tretej osobe.
  (from: 03/20/2019)
Foreign person: 
Business name: Resale SE
Registered seat:
Pražákova 1008/69
Štýřice, Brno 639 00
Česká republika
Legal form: Európska spoločnosť
Register and Registration number:
Register: Obchodní rejstřík, spisová značka: H 672 vedená Krajským súdom v Brne Registration number: 072 78 802
  (from: 01/01/2021)
Business name: Resale SE
Registered seat:
Legal form: Európska spoločnosť
Register and Registration number:
Register: Obchodní rejstřík, spisová značka: H 1205 vedená u Krajského soudu v Ostravě Registration number: 072 78 802
  (from: 09/01/2020 until: 12/31/2020)
Business name: Resale SE
Registered seat:
kpt. Nálepky 962/13
Olomouc 779 00
Česká republika
Legal form: Európska spoločnosť
Register and Registration number:
Register: Obchodní rejstřík, spisová značka: H 1205 vedená u Krajského soudu v Ostravě Registration number: 072 78 802
  (from: 09/01/2020 until: 12/31/2020)
Business name: Resale SE
Registered seat:
Legal form: Európska spoločnosť
Register and Registration number:
Register: Obchodní rejstřík, spisová značka: H 1205 vedená u Krajského soudu v Ostravě Registration number: 072 78 802
  (from: 03/04/2020 until: 08/31/2020)
Business name: Resale SE
Registered seat:
kpt. Nálepky 962/13
Olomouc 779 00
Česká republika
Legal form: Európska spoločnosť
Register and Registration number:
Register: Obchodní rejstřík, spisová značka: H 1205 vedená u Krajského soudu v Ostravě Registration number: 072 78 802
  (from: 03/04/2020 until: 08/31/2020)
Business name: Resale SE
Registered seat:
Legal form: Európska spoločnosť
Register and Registration number:
Register: Obchodní rejstřík, spisová značka: H 1205 vedená u Krajského soudu v Ostravě Registration number: 072 78 802
  (from: 03/20/2019 until: 03/03/2020)
Business name: Resale SE
Registered seat:
kpt. Nálepky 962/13
Olomouc 779 00
Česká republika
Legal form: Európska spoločnosť
Register and Registration number:
Register: Obchodní rejstřík, spisová značka: H 1205 vedená u Krajského soudu v Ostravě Registration number: 072 78 802
  (from: 03/20/2019 until: 03/03/2020)
Emília Sujová
Tulská 2238/5
Zvolen 960 01
From: 09/22/2020
  (from: 01/01/2021)
Adrián Suja
Tulská 2238/5
Zvolen 960 01
From: 11/13/2018
  (from: 03/20/2019 until: 03/03/2020)
Adrián Suja
Tulská 2238/5
Zvolen 960 01
From: 11/13/2018
  (from: 03/04/2020 until: 08/31/2020)
Adrián Suja
Tulská 2238/5
Zvolen 960 01
From: 11/13/2018
  (from: 09/01/2020 until: 12/31/2020)
Adrián Suja
Tulská 2238/5
Zvolen 960 01
From: 11/13/2018 Until: 09/22/2020
  (from: 01/01/2021 until: 12/31/2020)
Acting of management body: Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 01/01/2021)
Acting of management body: Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 09/01/2020 until: 12/31/2020)
Acting of management body: Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 03/04/2020 until: 08/31/2020)
Acting of management body: Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 03/20/2019 until: 03/03/2020)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  07/31/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person