Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  657/V

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo CEJKOV
  (from: 01/01/1991 until: 10/18/2004)
Registered seat: 
Cejkov 076 05
  (from: 05/30/1994 until: 10/18/2004)
Identification number (IČO): 
00 206 091
  (from: 01/01/1991)
Date of entry: 
01/01/1991
  (from: 01/01/1991)
Date of deletion: 
10/19/2004
  (from: 10/19/2004)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/19/2004)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/01/1991)
Registered capital: 
504 000 Sk
  (from: 04/07/1993 until: 10/18/2004)
Other legal facts: 
Na základe § 8a zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri p o v o ľ u j e výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo CEJKOV Sídlo: Cejkov IČO: 00 206 091 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu je výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 1K 259/97-59 zo dňa 15.11.2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.1.2002 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Poľnohospodárske družstvo CEJKOV, so sídlom v Cejkove, IČO: 00 206 091 z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na náhradu trov konania a zbavil JUDr. Jozefa Širotníka, komerčného právnika so sídlom v Trebišove, M.R.Štefánika 206, funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 10/19/2004)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  09/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person