Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  580/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
KANAPA spol. s r.o.
  (from: 10/04/1991)
Registered seat: 
Staničná 267/21
Brezová pod Bradlom
  (from: 10/04/1991)
Identification number (IČO): 
18 049 753
  (from: 10/04/1991)
Date of entry: 
10/04/1991
  (from: 10/04/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/04/1991)
Objects of the company: 
drevárska prvovýroba a druhovýroba
  (from: 03/30/1993)
výroba čalúneného nábytku
  (from: 03/30/1993)
maloobhod s nábytkom a bytových doplnkov
  (from: 03/30/1993)
zabezpečovanie montáže a servisu nábytku
  (from: 03/30/1993)
sprostredkovanie spracovania a predaja nábytku
  (from: 03/30/1993)
zahranično obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živn.
  (from: 03/30/1993)
veľkoobchod s nábytkom a s bytovými doplnkami
  (from: 03/30/1993)
poradenstvo v oblasti výroby, spracovania a predaja nábytku
  (from: 03/24/1995)
maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
  (from: 03/24/1995)
maloobchod so spotrebným a priemyselným tovarom
  (from: 03/24/1995)
drevárska prvovýroba a druhovýroba
  (from: 10/04/1991 until: 03/29/1993)
výroba kovového čaluneného nábytku
  (from: 10/04/1991 until: 03/29/1993)
poskytovanie odplatných stravovacích a ubytovacích služieb
  (from: 10/04/1991 until: 03/29/1993)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s nábytkom a výrobkami z dreva, spotrebným a priemyselným tovarom a bytovými doplnkami
  (from: 10/04/1991 until: 03/29/1993)
zahraničná obchodná činnosť - vývoz a dovoz tovaru všetkého druhu s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie podľa platných právnych predpisov
  (from: 10/04/1991 until: 03/29/1993)
zabezpečovanie montážnych a servisných služieb pre spotrebiteľov u jednotlivých druhov tovarov, ktoré sú predmetom veľkoobchodnej a maloobchodnej činnosti
  (from: 10/04/1991 until: 03/29/1993)
zaisťovanie obchodných, sprostredkovateľských služieb a poradenstvo v oblastiach, ktoré sú predmetom činnosti
  (from: 10/04/1991 until: 03/29/1993)
Partners: 
Elastoform - Polstermöbelwerke Gebrüder Brinkel GmbH & Co KG
Hochstraße 12
Duisburg 472 28
  (from: 10/15/2004)
Elastoform - Polstermöbelwerke Gebrüder Brinkel GmbH & Co KG
Hochstraße 12
Duisburg 472 28
  (from: 04/03/2003 until: 10/14/2004)
Ing. Rudolf Ulehla
Vajanského 1949/19
Piešťany
Slovak Republic
  (from: 04/03/2003 until: 10/14/2004)
Ing. Rudolf Ulehla
Vajanského 19
Piešťany
Slovak Republic
  (from: 01/14/1999 until: 04/02/2003)
Ing. Rudolf Ulehla
Vajanského 19
Piešťany
Slovak Republic
  (from: 10/04/1991 until: 01/13/1999)
Contribution of each member: 
Elastoform - Polstermöbelwerke Gebrüder Brinkel GmbH & Co KG
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/15/2004)
Ing. Rudolf Ulehla
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/04/1991 until: 01/13/1999)
Ing. Rudolf Ulehla
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/14/1999 until: 04/02/2003)
Ing. Rudolf Ulehla
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 04/03/2003 until: 10/14/2004)
Elastoform - Polstermöbelwerke Gebrüder Brinkel GmbH & Co KG
Amount of investment: 150 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 150 000 Sk
  (from: 04/03/2003 until: 10/14/2004)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/05/2004)
konatelia
  (from: 06/09/2004 until: 08/04/2004)
konatelia
  (from: 03/05/2004 until: 06/08/2004)
Individual managing director
  (from: 04/03/2003 until: 03/04/2004)
Individual managing director
  (from: 03/30/1993 until: 04/02/2003)
Individual managing director
  (from: 10/04/1991 until: 03/29/1993)
Ing. Rudolf Ulehla
Vajanského 19
Piešťany
  (from: 10/04/1991 until: 01/13/1999)
Ing. Rudolf Ulehla
Vajanského 19
Piešťany
  (from: 01/14/1999 until: 03/31/2003)
Ing. Rudolf Ulehla
Vajanského 1949/19
Piešťany
From: 10/04/1991
  (from: 04/01/2003 until: 06/08/2004)
Ing. Rudolf Ulehla
Vajanského 1949/19
Piešťany
From: 10/04/1991 Until: 05/05/2004
  (from: 06/09/2004 until: 06/08/2004)
Gerd Axel Brinkel
Maria Sohmann-Strasse 86
Krefeld 478 02
Spolková republika Nemecko
From: 01/09/2004
  (from: 03/05/2004)
Peter Szameitat
Am Lipkamp 16
Duisburg 472 69
Spolková republika Nemecko
From: 01/09/2004
  (from: 03/05/2004)
Jürgen Keller
Schulweg 14
Neuss 414 72
Spolková republika Nemecko
From: 01/09/2004
  (from: 03/05/2004)
Peter Philipp
Charlottenstrasse 75
Düsseldorf 402 10
SRN
From: 02/02/2004
  (from: 06/09/2004)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť má jedného alebo viacerých konateľov. Ak je konateľov viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 08/05/2004)
Spoločnosť má jedného alebo viacero konateľov. Každý z konateľov je oprávnený konať samostatne. Konatelia, ktorí nie sú zároveň v obchodnom vedení niektorej spoločnosti z firemného zoskupenia spoločností väčšinového spoločníka, sú oprávnení zastupovať spoločnosť len spoločne s ešte jedným konateľom. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 06/09/2004 until: 08/04/2004)
Spoločnosť má jedného alebo viacerých konateľov. Konateľ zastupuje spoločnosť samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. S účinnosťou od 09.01.2004 platí, že konateľ pán Rudolf Ulehla môže zastupovať spoločnosť spolu s ďalším z menovaných konateľov.
  (from: 03/05/2004 until: 06/08/2004)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ. Ak je konateľov viac, je vždy potrebný podpis ešte jedného konateľa. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 04/03/2003 until: 03/04/2004)
V mene spoločnosti koná konateľ
  (from: 03/30/1993 until: 04/02/2003)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje Ing. Rudolf Ulehla
  (from: 10/04/1991 until: 03/29/1993)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 01/14/1999)
100 000 Sk
  (from: 10/04/1991 until: 01/13/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená notárskou zápisnicou spísanou na Štátnom notárstve v Senici dňa 18.9.1991 N 672/91, podľa § 106a ods. l a 3 a § 106n osd. l Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Starý spis : S.r.o. 3310
  (from: 10/04/1991)
- notárske zápisnice zo dňa 28.12.1992 - prispôsobené Obch. zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 3310
  (from: 03/30/1993)
Notárska zápisnica o zmene spoločenskej zmluvy č. N 13/95, Nz 9/95 zo dňa 16.1.1995. Stary spis: S.r.o. 3310
  (from: 03/24/1995)
Notárska zápisnice o zmene spoločenskej zmluvy N 283/98, NZ 153/98 zo dňa 24.07.1998.
  (from: 01/14/1999)
Jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia schválil dňa 30.12.2002 úplné znenie spoločenskej zmluvy (notárska zápisnica N 311/02, NZ 297/02 zo dňa 30.12.2002).
  (from: 04/01/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka, urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, zo dňa 13.2.2002 o rozdelení a prevode časti obchodného podielu a zmene zakladateľskej listiny prijatím spoločenskej zmuvy (Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 13.2.2003) - Úplné nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 13.2.2003.
  (from: 04/03/2003)
Zmena spoločenskej zmluvy schválená valným zhromaždením dňa 09.01.2004.
  (from: 03/05/2004)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person