Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10791/R

Business name: 
PERÚN a.s.
  (from: 09/19/2020)
Registered seat: 
Mierové nám. 34
Trenčín 911 01
  (from: 09/19/2020)
Identification number (IČO): 
53 158 105
  (from: 09/19/2020)
Date of entry: 
09/19/2020
  (from: 09/19/2020)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/19/2020)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/19/2020)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 09/19/2020)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/19/2020)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/19/2020)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 09/19/2020)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 09/19/2020)
prevádzkovanie parkoviska
  (from: 09/19/2020)
skladovanie
  (from: 09/19/2020)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 09/19/2020)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/19/2020)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 09/19/2020)
faktoring a forfaiting
  (from: 09/19/2020)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/19/2020)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/19/2020)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 09/19/2020)
administratívne služby
  (from: 09/19/2020)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/19/2020)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a umeleckých podujatí, seminárov, kurzov a školení
  (from: 09/19/2020)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 09/19/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/19/2020)
Marcel Púček - predseda predstavenstva
Pod Brezinou 7276/10A
Trenčín 911 01
From: 09/19/2020
  (from: 09/19/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná vždy predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 09/19/2020)
Capital: 
36 000 EUR Paid up: 36 000 EUR
  (from: 09/19/2020)
Shares: 
Number of shares: 6
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti sú neobmedzene prevoditeľné medzi akcionármi spoločnosti. V prípade, ak akcionár bude mať záujem previesť svoje akcie, alebo ich časť, na tretiu osobu, bude povinný túto skutočnosť oznámiť predstavenstvu spoločnosti. Predstavenstvo po obdržaní oznámenia bez zbytočného odkladu poskytne akcionárovi informácie o aktuálnych akcionároch spoločnosti a počte ich akcií. Akcionár, ktorý bude mať záujem previesť akcie na tretiu osobu bude povinný prednostne ponúknuť akcie všetkým ostatným akcionárom spoločnosti, pričom v ponuke uvedie všetky podstatné podmienky zamýšľaného prevodu. Akcionári následne budú mať možnosť uplatniť svoje prednostné právo nákupu akcií v lehote do 30 dní od obdržania ponuky. V prípade, ak akcionári budú mať záujem o nákup akcií prevyšujúci ponúkaný počet, ich prednostné právo sa uspokojí v pomere zodpovedajúcom ich podielu na základnom imaní spoločnosti.
  (from: 09/19/2020)
Number of shares: 6
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie spoločnosti sú neobmedzene prevoditeľné medzi akcionármi spoločnosti. V prípade, ak akcionár bude mať záujem previesť svoje akcie, alebo ich časť, na tretiu osobu, bude povinný túto skutočnosť oznámiť predstavenstvu spoločnosti. Predstavenstvo po obdržaní oznámenia bez zbytočného odkladu poskytne akcionárovi informácie o aktuálnych akcionároch spoločnosti a počte ich akcií. Akcionár, ktorý bude mať záujem previesť akcie na tretiu osobu bude povinný prednostne ponúknuť akcie všetkým ostatným akcionárom spoločnosti, pričom v ponuke uvedie všetky podstatné podmienky zamýšľaného prevodu. Akcionári následne budú mať možnosť uplatniť svoje prednostné právo nákupu akcií v lehote do 30 dní od obdržania ponuky. V prípade, ak akcionári budú mať záujem o nákup akcií prevyšujúci ponúkaný počet, ich prednostné právo sa uspokojí v pomere zodpovedajúcom ich podielu na základnom imaní spoločnosti.
  (from: 09/19/2020)
Supervisory board: 
Ing. Viliam Kuric
J.Zemana 2408/8
Trenčín 911 01
From: 09/19/2020
  (from: 09/19/2020)
Ing. Adrián Kuric
J.Zemana 2408/8
Trenčín 911 01
From: 09/19/2020
  (from: 09/19/2020)
Ing. Rastislav Rosa
Ulica pplk. V. Ábela 7061/10
Piešťany 921 01
From: 09/19/2020
  (from: 09/19/2020)
Date of updating data in databases:  06/17/2024
Date of extract :  06/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person