Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  49/R

Business name: 
Štátny majetok Zemianske Kostoľany, š.p.
  (from: 07/01/1988 until: 11/19/2020)
Registered seat: 
Zemianske Kostoľany 972 43
  (from: 07/01/1988 until: 11/19/2020)
Identification number (IČO): 
00 201 146
  (from: 07/01/1988)
Date of entry: 
07/01/1988
  (from: 07/01/1988)
Date of deletion: 
05/02/1997
  (from: 11/12/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 11/12/2011)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 07/01/1988)
Ordinary capital: 
215 312 Sk
  (from: 07/01/1988 until: 11/11/2011)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/10/2020
  (from: 11/20/2020)
 Liquidators:
JUDr. Andrej Jaroš
Námestie sv. Anny 361/20
Trenčín 911 01
From: 07/10/2020
  (from: 11/20/2020)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť počas likvidácie zastupuje a za ňu podpisuje v rozsahu § 72 zákona č. 513/1991 Zb. likvidátor.
  (from: 11/20/2020)
Other legal facts: 
Uznesením č.k. 40CbR/26/2020-17 zo dňa 23.6.2020, právoplatné dňa 10.7.2020, bola nariadená dodatočná likvidácia zaniknutého podniku Štátny majetok Zemianske Kostoľany, š.p., IČO 00 201 146, vymazaný z OR dňa 2.5.1997 a zároveň menoval do funkcie likvidátora. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.7.2020.
  (from: 11/20/2020)
Date of updating data in databases:  09/22/2023
Date of extract :  09/25/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person