Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  56/R

Business name: 
Banské stavby
  (from: 02/19/1993 until: 11/10/2011)
Registered seat: 
Košovská cesta
Prievidza 971 74
  (from: 02/19/1993 until: 11/10/2011)
Identification number (IČO): 
00 007 901
  (from: 02/19/1993)
Date of entry: 
07/01/1991
  (from: 02/19/1993)
Date of deletion: 
10/01/1997
  (from: 11/11/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 11/11/2011)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 02/19/1993)
Objects of the company: 
základný predmet činnosti podniku:
  (from: 02/19/1993 until: 11/10/2011)
výstavba, rekonštrukcia a sanácie:
  (from: 02/19/1993 until: 11/10/2011)
podzemných, banských a inžinierskych stavieb
  (from: 02/19/1993 until: 11/10/2011)
podzemných inžinierskych sietí
  (from: 02/19/1993 until: 11/10/2011)
vykonávanie banských stavieb a výrobných stavieb, vrátane občianskej a bytovej výstavby, inžinierskych, dopravných a vodo hospodárskych stavieb.
  (from: 02/19/1993 until: 11/10/2011)
projektová činnosť na základe udeleného oprávnenia.
  (from: 02/19/1993 until: 11/10/2011)
vývoj, výroba, montáž a odbyt :
  (from: 02/19/1993 until: 11/10/2011)
banských strojov a banského zariadenia vrátane náhradných dielov
  (from: 02/19/1993 until: 11/10/2011)
oceľových konštrukcií
  (from: 02/19/1993 until: 11/10/2011)
stavebných, keramických a iných strojov a zariadení, vrátane náhradných dielov
  (from: 02/19/1993 until: 11/10/2011)
ťažba a spracovanie ušľachtilého kameňa
  (from: 02/19/1993 until: 11/10/2011)
výroba stavebných častí a prefabrikátov stavebných kovových, betónových, železobetónových a kombinovaných z kovov a iných materiálov.
  (from: 02/19/1993 until: 11/10/2011)
výroba špeciálnych prísad do betónu a maltovín.
  (from: 02/19/1993 until: 11/10/2011)
výkon vyšších dodávateľských funkcií.
  (from: 02/19/1993 until: 11/10/2011)
plnenie funkcie zriaďovateľa stredného odborného učilišťa.
  (from: 02/19/1993 until: 11/10/2011)
vykonávanie revízií, montáž, opráv elektrických, strojných a plynových zariadení /médium zemný plyn, propan butan, stlačený vzduch do tlaku O,3 MPa, výkon spotrebičov do lMW/dodávateľským spôsobom.
  (from: 02/19/1993 until: 11/10/2011)
vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti v rozsahu povolenia FMZO zo dňa 3l.8.l99O, č.j. l3/O857l/9O reg.č.lO8 OO l52O, zo dňa 24.9.l99O, č.j. l3/lO988/l33/9O reg.č.lO8 OO 22986, zo dňa l5.5.l99l, č.j.l5/3l92/Ku /9l, reg.č. lO8 OO 78O7.
  (from: 02/19/1993 until: 11/10/2011)
povinný predmet činnosti podniku :
  (from: 02/19/1993 until: 11/10/2011)
výstavba a rekonštrukcia podzemných banských a inžinierskych stavieb pre odvetvie rudného a nerudného baníctva.
  (from: 02/19/1993 until: 11/10/2011)
vykonávanie povrchových banských a výrobných stavieb pre odvetvie rudného a nerudného baníctva.
  (from: 02/19/1993 until: 11/10/2011)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 11/10/1993 until: 11/10/2011)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 02/19/1993 until: 11/10/2011)
Ing. Gustáv Schnierer - riaditeľ
Partizánska 3
Bojnice
  (from: 02/19/1993 until: 11/10/2011)
Ing. Jaroslav Kapusta - 1. zástupca riaditeľa - technický námestník
Lúčna 29/9
Prievidza
  (from: 02/19/1993 until: 11/10/2011)
Anton Fejfar - 2. zást. riaditeľa - výrobný námestník
Konvalinková 9
Prievidza
  (from: 02/19/1993 until: 11/10/2011)
Ing. Vladislava Herchelová - 3. zást. riaditeľa - ekonomická námestníčka
Nedožerského 11/3
Prievidza
  (from: 02/19/1993 until: 11/10/2011)
Ing. Juraj Donát - 4. zást. riaditeľa
Konvalinkova 35
Prievidza
  (from: 02/11/1994 until: 11/10/2011)
Representation: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ štátneho podniku, alebo jeho zástupcovia v poradí: a/ technickýnámestník b/ výrobný námestník c/ ekonomický námestník
  (from: 02/19/1993 until: 11/10/2011)
Ordinary capital: 
209 324 000 Sk
  (from: 05/31/1994 until: 11/10/2011)
336 907 000 Sk
  (from: 02/19/1993 until: 05/30/1994)
Other legal facts: 
Rozhodnutím Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 145, zo dňa 06.11.1996 bol štátny podnik zrušený bez likvidácie. V súlade so schváleným privatizačným projektom prešiel všetok majetok zrušeného š.p. na Fond národného majetku SR, ktorý dňa 16.11.1996 uskutočnil priamy predaj zostávajúcej časti majetku š.p. (Daningerov dom v Banskej Štiavnici), ktorej nadobúdateľom je Lukáč Bačík, bytom Ilija č. 158. Na základe uvedenej skutočnosti, návrhu zriaďovateľa a po súhlase správcu dane sa Banské stavby, š.p. so sídlom Košovská cesta Prievidza 971 74, IČO: 00 007 901 z obchodného registra dňom 01.10.1997 v y m a z á v a
  (from: 10/01/1997 until: 11/10/2011)
Date of updating data in databases:  08/18/2022
Date of extract :  08/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person