Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10363/S

Business name: 
Channel 42, s.r.o. „v likvidácii“
  (from: 07/04/2023)
Channel 42, s.r.o.
  (from: 04/26/2005 until: 07/03/2023)
Registered seat: 
Mistríky 456
Donovaly 976 39
  (from: 04/26/2005)
Identification number (IČO): 
36 637 157
  (from: 04/26/2005)
Date of entry: 
04/26/2005
  (from: 04/26/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/26/2005)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/26/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/26/2005)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/26/2005)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb - upratovacie práce, prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/26/2005)
správa nehnuteľností
  (from: 04/26/2005)
prevádzkovanie a prenájom garáží, parkovísk a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
  (from: 04/26/2005)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 04/26/2005)
poskytovanie poradenských služie a školení v oblasti hardware a software
  (from: 04/26/2005)
inštalácia počítačových sietí
  (from: 04/26/2005)
Partners: 
Lajos Goczi
Fehérvári út 23
Budapest 1117
Republic of Hungary
  (from: 07/04/2023)
Channel 42 Kft.
Wesselényi u. 24
Budapest 1077
Republic of Hungary
Other identification number : 0109867842
  (from: 07/04/2023)
Botond Lóránd Vajda
Nad Plážou 4290/10
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 07/04/2023)
Tamás Szerémy
Kiss János Altábornagy ut. 33/B
Budapest 1126
Republic of Hungary
  (from: 07/04/2023)
Channel 42 Kft.
Dohány u. 14
Budapest 1074
Republic of Hungary
  (from: 06/01/2006 until: 06/22/2009)
Channel 42 Kft.
Völgy utca 1
Piliscsaba 2081
Republic of Hungary
  (from: 04/26/2005 until: 05/31/2006)
Dr. Andrea Bródy
Patakhegyi u. 17. II/7
Budapest 1028
Republic of Hungary
  (from: 06/01/2006 until: 01/09/2012)
Hajnalka Gál
Paskál u. 33 III/10
Budapest 1141
Republic of Hungary
  (from: 06/01/2006 until: 01/09/2012)
Róbert Merényi
Leibstück Mária 53
Budapest 1042
Republic of Hungary
  (from: 05/23/2007 until: 01/09/2012)
Tamás Szerémy
Kikelet 35/A
Budapest 1125
Republic of Hungary
  (from: 06/01/2006 until: 06/22/2009)
Balázs Weibel
Hollósy Simon u. 24
Budapest 1125
Republic of Hungary
  (from: 06/01/2006 until: 01/09/2012)
Botond Vajda
Nad Plážou 4290/10
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 06/01/2006 until: 07/03/2023)
Tamás Szerémy
Kiss János Altábornagy ut. 33/B
Budapest 1126
Republic of Hungary
  (from: 06/23/2009 until: 07/03/2023)
Lajos Goczi
Fehérvári út 23
Budapest 1117
Republic of Hungary
  (from: 04/26/2005 until: 07/03/2023)
Channel 42 Kft.
Wesselényi u. 24
Budapest 1077
Republic of Hungary
  (from: 06/23/2009 until: 07/03/2023)
Contribution of each member: 
Lajos Goczi
Amount of investment: 1 992 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 992 EUR
  (from: 07/04/2023)
Botond Lóránd Vajda
Amount of investment: 9 959 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 9 959 EUR
  (from: 07/04/2023)
Tamás Szerémy
Amount of investment: 996 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 996 EUR
  (from: 07/04/2023)
Channel 42 Kft.
Amount of investment: 86 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 86 639 EUR
Lien: Záložné právo na obchodný podiel spoločníka Channel 42 Kft, Budapest v prospech záložného veriteľa RFH Informatikai Kockázati Tökealap, MR zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 4.6.2009 na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa.
  (from: 07/04/2023)
Lajos Goczi
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 04/26/2005 until: 05/31/2006)
Channel 42 Kft.
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 04/26/2005 until: 05/31/2006)
Lajos Goczi
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 06/01/2006 until: 02/11/2009)
Channel 42 Kft.
Amount of investment: 2 250 000 Sk Paid up: 2 250 000 Sk
  (from: 06/01/2006 until: 05/22/2007)
Botond Vajda
Amount of investment: 300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 06/01/2006 until: 02/11/2009)
Dr. Andrea Bródy
Amount of investment: 180 000 Sk Paid up: 180 000 Sk
  (from: 06/01/2006 until: 02/11/2009)
Balázs Weibel
Amount of investment: 90 000 Sk Paid up: 90 000 Sk
  (from: 06/01/2006 until: 02/11/2009)
Hajnalka Gál
Amount of investment: 90 000 Sk Paid up: 90 000 Sk
  (from: 06/01/2006 until: 02/11/2009)
Tamás Szerémy
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/01/2006 until: 02/11/2009)
Channel 42 Kft.
Amount of investment: 2 100 000 Sk Paid up: 2 100 000 Sk
  (from: 05/23/2007 until: 02/11/2009)
Róbert Merényi
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 05/23/2007 until: 02/11/2009)
Lajos Goczi
Amount of investment: 1 991,635133 EUR Paid up: 1 991,635133 EUR
  (from: 02/12/2009 until: 01/09/2012)
Botond Vajda
Amount of investment: 9 958,175663 EUR Paid up: 9 958,175663 EUR
  (from: 02/12/2009 until: 01/09/2012)
Dr. Andrea Bródy
Amount of investment: 5 974,905398 EUR Paid up: 5 974,905398 EUR
  (from: 02/12/2009 until: 01/09/2012)
Balázs Weibel
Amount of investment: 2 987,452699 EUR Paid up: 2 987,452699 EUR
  (from: 02/12/2009 until: 01/09/2012)
Hajnalka Gál
Amount of investment: 2 987,452699 EUR Paid up: 2 987,452699 EUR
  (from: 02/12/2009 until: 01/09/2012)
Tamás Szerémy
  (from: 02/12/2009 until: 06/22/2009)
Tamás Szerémy
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 06/23/2009 until: 01/09/2012)
Channel 42 Kft.
Amount of investment: 69 707,229636 EUR Paid up: 69 707,229636 EUR
  (from: 02/12/2009 until: 06/22/2009)
Róbert Merényi
Amount of investment: 4 979,087832 EUR Paid up: 4 979,087832 EUR
  (from: 02/12/2009 until: 01/09/2012)
Channel 42 Kft.
Amount of investment: 69 707,229636 EUR Paid up: 69 707,229636 EUR
Lien: Záložné právo na obchodný podiel spoločníka Channel 42 Kft, Budapest v prospech záložného veriteľa RFH Informatikai Kockázati Tökealap, MR zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 4.6.2009 na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa.
  (from: 06/23/2009 until: 01/09/2012)
Lajos Goczi
Amount of investment: 1 992 EUR Paid up: 1 992 EUR
  (from: 01/10/2012 until: 07/03/2023)
Botond Vajda
Amount of investment: 9 959 EUR Paid up: 9 959 EUR
  (from: 01/10/2012 until: 07/03/2023)
Tamás Szerémy
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 01/10/2012 until: 07/03/2023)
Channel 42 Kft.
Amount of investment: 86 639 EUR Paid up: 86 639 EUR
  (from: 01/10/2012 until: 07/03/2023)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/04/2023)
konatelia
  (from: 04/26/2005 until: 07/03/2023)
Lajos Goczi
Mistríky 456
Donovaly 976 39
From: 04/26/2005
  (from: 04/26/2005 until: 01/09/2012)
Botond Vajda
Nad plážou 4290/10
Banská Bystrica 974 01
From: 04/26/2005
  (from: 04/26/2005 until: 01/09/2012)
Botond Vajda
Nad plážou 4290/10
Banská Bystrica 974 01
From: 04/26/2005 Until: 12/05/2011
  (from: 01/10/2012 until: 01/09/2012)
Lajos Goczi
Fehérvári út 23
Budapest 1117
Maďarská republika
From: 04/26/2005
  (from: 01/10/2012)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. V mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že k označeniu obchodného mena a sídla spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/26/2005)
Capital: 
99 586 EUR Paid up: 99 586 EUR
  (from: 01/10/2012)
99 581,756627 EUR Paid up: 99 581,756627 EUR
  (from: 02/12/2009 until: 01/09/2012)
3 000 000 Sk Paid up: 3 000 000 Sk
  (from: 06/01/2006 until: 02/11/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/26/2005 until: 05/31/2006)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/04/2023
Spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra
  (from: 07/04/2023)
 Liquidators:
Norbert Vajda
Nad plážou 4290/10
Banská Bystrica 974 01
From: 07/04/2023
  (from: 07/04/2023)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor zastupuje spoločnosť a koná v jej mene samostatne
  (from: 07/04/2023)
Date of updating data in databases:  04/18/2024
Date of extract :  04/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person