Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  75/R

Business name: 
Hornonitrianske bane, štátny podnik
  (from: 01/01/1993 until: 06/19/2020)
Registered seat: 
Matice slovenskej 10
Prievidza 971 01
  (from: 01/01/1993 until: 06/19/2020)
Identification number (IČO): 
31 579 825
  (from: 01/01/1993)
Date of entry: 
01/01/1993
  (from: 01/01/1993)
Date of deletion: 
06/30/1996
  (from: 11/12/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 11/12/2011)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 01/01/1993)
Objects of the company: 
banská činnosť a s ňou súvisiaca v súlade s povolením Obvodného banského úradu Prievidza č. 232/93 zo dňa 4.2.l993
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
hotel bez možnosti stravovania do triedy **
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
hotel s možnosťou stravovania do triedy **
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
závodné stravovanie
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
bufet
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
cestná verejná doprava tovaru /nákladná taxislužba/
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
železničná doprava, prevádzkovanie železníc okrem celoštát.
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
staviateľstvo - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
organizácia vzdelávacích podujatí
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
opravy požiarnej techniky
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
revízie elektrických zariadení triedy C
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
banské záchranárske práce
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
revízne skúšky prevádz. spôsobilosti zdvíhacích zariadení
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
výroba elektrických rozvodných a spínacích zariadení
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
údržba a oprava kanc. a počítač. strojov a zar. na sprac. dát
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
spracovanie dát, poradenstvo a súvisiace činnosti
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
kovoobrábanie
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
výroba kovových konštrukcií
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
výroba a oprava čerpadiel a kompresorov
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
výroba stavebných a banských strojov a zariadení
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
výroba stavebných a banských strojov a zariadení
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
zámočníctvo
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
spracovanie prírodného kameňa
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
stolárstvo
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
galvanizácia kovov
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
výroba produktov z betónu a cementu
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
demolácia a zemné práce
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
maloobchod s kancelárskou a výpočtovou technikou
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
prenájom kanc. strojov a zariad. vr. elektron. zar. na sprac. údaj
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
geodetické a kartografické činnosti
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
reklamné činnosti
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
rozmnožovanie písomností, iné služby polygrafického priemyslu
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
výroba píliarská a impregnácia dreva
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
pestovanie hlivy ustricovitej
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
chata bez možnosti stravovania do triedy***
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
veľkoobchod s pevnými palivami
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
zahranično-obchodná činnosť - predaj vlastnej produkcie
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
merania a rozbory nemajúce charakter úradného merania
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
  (from: 12/28/1993 until: 11/11/2011)
leasing vlastných výrobkov
  (from: 12/28/1993 until: 11/11/2011)
sušenie dreva
  (from: 12/28/1993 until: 11/11/2011)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 12/28/1993 until: 11/11/2011)
geologické práce - mimo dobývací priestor
  (from: 12/28/1993 until: 11/11/2011)
zber, úprava a predaj odpadu
  (from: 11/08/1994 until: 11/11/2011)
verejné stravovanie - reštaurácie, bary, kaviarne, občerstvenie
  (from: 11/08/1994 until: 11/11/2011)
ubytovanie v slobodárni
  (from: 11/08/1994 until: 11/11/2011)
ochrana majetku a výkon strážnej služby
  (from: 07/24/1995 until: 11/11/2011)
preprava a likvidácia nebezpečných odpadov
  (from: 07/24/1995 until: 11/11/2011)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (from: 07/24/1995 until: 11/11/2011)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/24/1995 until: 11/11/2011)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/24/1995 until: 11/11/2011)
prevádzkovanie skládok uhlia
  (from: 07/24/1995 until: 11/11/2011)
masérske služby
  (from: 07/24/1995 until: 11/11/2011)
prevádzkovanie sauny
  (from: 07/24/1995 until: 11/11/2011)
výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
  (from: 07/24/1995 until: 11/11/2011)
čistenie odpadových vôd
  (from: 07/24/1995 until: 11/11/2011)
pranie a oprava pracovných odevov a rovného prádla
  (from: 07/24/1995 until: 11/11/2011)
sklenárske práce
  (from: 07/24/1995 until: 11/11/2011)
vyhľadávanie a oprava porúch na elektrických vedeniach
  (from: 07/24/1995 until: 11/11/2011)
vykonávanie napäťových skúšok elektrických zariadení
  (from: 07/24/1995 until: 11/11/2011)
oprava lokomotív, vozňov a traťových mechanizmov o rozchode 1 435 mm
  (from: 07/24/1995 until: 11/11/2011)
oprava a údržba železničného zvršku a železničného spodku o rozchode 1 435 mm
  (from: 07/24/1995 until: 11/11/2011)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 07/24/1995 until: 11/11/2011)
kontrola emisných výfukových plynov
  (from: 07/24/1995 until: 11/11/2011)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 07/24/1995 until: 11/11/2011)
výroba, predaj a oprava strojových zariadení
  (from: 07/24/1995 until: 11/11/2011)
opravy kontajnerov ISO
  (from: 07/24/1995 until: 11/11/2011)
natieračské práce
  (from: 07/24/1995 until: 11/11/2011)
zváračská škola
  (from: 07/24/1995 until: 11/11/2011)
poradenstvo v oblasti zvárania kovov
  (from: 07/24/1995 until: 11/11/2011)
vykonávanie rekvalifikačných kurzov
  (from: 07/24/1995 until: 11/11/2011)
oprava, údržba a revízie záchranárskej techniky
  (from: 07/24/1995 until: 11/11/2011)
údržba, servis, opravy a revízne prehliadky techniky priemyselného lezectva
  (from: 07/24/1995 until: 11/11/2011)
výkon prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou
  (from: 07/24/1995 until: 11/11/2011)
vykonávanie lektorskej činnosti inštruktora horolezeckej techniky
  (from: 07/24/1995 until: 11/11/2011)
zmenárenská činnosť
  (from: 10/25/1995 until: 11/11/2011)
vykonávanie rekultivačných zemných prác a terénnych úprav - v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/25/1995 until: 11/11/2011)
prevádzkovanie bazénu
  (from: 10/25/1995 until: 11/11/2011)
oprava elektrických rozvodných a spínacích zariadení
  (from: 10/25/1995 until: 11/11/2011)
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie tlakových zariadení železničných kolajových vozidiel
  (from: 04/09/1996 until: 11/11/2011)
výroba, montáž a rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení
  (from: 04/09/1996 until: 11/11/2011)
vykonávanie periodických kontrol vozidiel so zážihovými a benzínovými motormi
  (from: 06/18/1996 until: 11/11/2011)
prevádzkovanie lyžiarskeho vleku
  (from: 06/18/1996 until: 11/11/2011)
projektová činnosť v investinej výstavbe
  (from: 06/18/1996 until: 11/11/2011)
výroba tesniacich prvkov rotačným obrábaním
  (from: 06/18/1996 until: 11/11/2011)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 06/18/1996 until: 11/11/2011)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živ- ností
  (from: 06/18/1996 until: 11/11/2011)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
Ing. Peter Čičmanec - poverený riadením štátneho podniku
Záborského 14
Prievidza
  (from: 03/22/1995 until: 01/04/1996)
Ing. Peter Čičmanec - poverený riadením štátneho podniku
Záborského 14
Prievidza
  (from: 01/05/1996 until: 11/11/2011)
Ing. Ján M i k u l e c - hlavný inžinier
Partizánska 37/ll
Handlová
  (from: 01/01/1993 until: 03/21/1995)
Ing. Ján Mikulec - hlavný inžinier
Partizánska 37/11
Handlová
  (from: 03/22/1995 until: 04/10/1995)
Ing. Pavol Weiss - hlavný inžinier
Športová 29
Prievidza
  (from: 04/11/1995 until: 01/04/1996)
Ing. Pavol Weiss - hlavný inžinier
Športová 29
Prievidza
  (from: 01/05/1996 until: 11/11/2011)
Ing, Ľudovít Z a ť k o
Náklo 10
Lehota pod Vtáčnikom
  (from: 01/01/1993 until: 03/21/1995)
Representation: 
Štátny podnik zastupuje riaditeľ alebo zástupca riaditeľa.
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Hornonitrianske bane, štátny podnik Banská mechanizácia a elektrifikácia odštepný závod
  (from: 11/30/1995 until: 11/11/2011)
Registered seat: 
Nováky
  (from: 11/30/1995 until: 11/11/2011)
Head: 
Ing. Jozef Huljak
Králika 18/8
Prievidza
  (from: 11/30/1995 until: 11/11/2011)
 
 
Name: 
Hornonitrianske bane, štátny podnik Baňa Handlová, odštepný závod
  (from: 01/05/1996 until: 11/11/2011)
Registered seat: 
Handlová
  (from: 01/05/1996 until: 11/11/2011)
Head: 
Ing. Anton O n d r e j k o v i č
Mierové 21/4
Handlová
  (from: 01/05/1996 until: 11/11/2011)
 
 
Name: 
Hornonitrianske bane, štátny podnik Baňa Cígeľ, odštepný závod
  (from: 01/05/1996 until: 11/11/2011)
Registered seat: 
Prievidza
  (from: 01/05/1996 until: 11/11/2011)
Head: 
Ing. Peter Skalický
16
Remata
  (from: 01/05/1996 until: 11/11/2011)
 
 
Name: 
Hornonitrianske bane, štátny podnik Baňa Nováky, odštepný závod
  (from: 01/05/1996 until: 11/11/2011)
Registered seat: 
Nováky
  (from: 01/05/1996 until: 11/11/2011)
Head: 
Ing. Stanislav Gurský
Šoltésovej 5/1
Prievidza
  (from: 01/05/1996 until: 11/11/2011)
 
 
Name: 
Hornonitrianske bane, štátny podnik Hlavná banská záchranná stanica, odštepný závod
  (from: 01/05/1996 until: 11/11/2011)
Registered seat: 
Prievidza
  (from: 01/05/1996 until: 11/11/2011)
Head: 
Ing. Vladimír P i p í š k a
kpt.Nálepku 1219
Bojnice
  (from: 01/05/1996 until: 11/11/2011)
 
 
Name: 
Hornonitrianske bane, štátny podnik Baňa Handlová, odštepný závod
  (from: 01/01/1993 until: 01/04/1996)
Registered seat: 
Handlová
  (from: 01/01/1993 until: 01/04/1996)
Head: 
Ing. Anton O n d r e j k o v i č
Mierové 21/4
Handlová
  (from: 01/01/1993 until: 01/04/1996)
 
 
Name: 
Hornonitrianske bane, štátny podnik Baňa Cígeľ, odštepný závod
  (from: 04/11/1995 until: 01/04/1996)
Registered seat: 
Prievidza
  (from: 04/11/1995 until: 01/04/1996)
Head: 
Ing. Peter Skalický
6
Remata
  (from: 04/11/1995 until: 01/04/1996)
 
 
Name: 
Hornonitrianske bane, štátny podnik Baňa Nováky, odštepný závod
  (from: 04/11/1995 until: 01/04/1996)
Registered seat: 
Nováky
  (from: 04/11/1995 until: 01/04/1996)
Head: 
Ing. Stanislav Gurský
Šoltésovej 5/1
Prievidza
  (from: 04/11/1995 until: 01/04/1996)
 
 
Name: 
Hornonitrianske bane, štátny podnik Hlavná banská záchranná stanica, odštepný závod
  (from: 04/11/1995 until: 01/04/1996)
Registered seat: 
Prievidza
  (from: 04/11/1995 until: 01/04/1996)
 
 
Name: 
Hornonitrianske bane, štátny podnik Banská mechanizácia a elektrifikácia odštepný závod
  (from: 01/01/1993 until: 11/29/1995)
Registered seat: 
Nováky
  (from: 01/01/1993 until: 11/29/1995)
Head: 
Ing. Anton P r o s t i n á k
Žltá 661/31
Nitrianske Pravno
  (from: 01/01/1993 until: 11/29/1995)
 
 
Name: 
: Hornonitrianske bane, štátny podnik Hlavná banská záchranná stanica, odštepný závod
  (from: 01/22/1993 until: 04/10/1995)
Registered seat: 
Prievidza
  (from: 01/22/1993 until: 04/10/1995)
Head: 
Ing. Vladimír P i p í š k a
kpt.Nálepku 1219
Bojnice
  (from: 01/22/1993 until: 01/04/1996)
 
 
Name: 
Hornonitrianske bane, štátny podnik Baňa Nováky, odštepný závod
  (from: 01/01/1993 until: 04/10/1995)
Registered seat: 
Nováky
  (from: 01/01/1993 until: 04/10/1995)
Head: 
Ing. Peter Č i č m a n e c
Záborského 14
Prievidza
  (from: 01/01/1993 until: 04/10/1995)
 
 
Name: 
Hornonitrianske bane, štátny podnik Baňa Cígeľ, odštepný závod
  (from: 01/01/1993 until: 04/10/1995)
Registered seat: 
Prievidza
  (from: 01/01/1993 until: 04/10/1995)
Head: 
Ing. Pavol W e i s s
Športová 29
Prievidza
  (from: 01/01/1993 until: 04/10/1995)
 
 
Founder: 
Ministerstvo hospodárstva SR
  (from: 01/01/1993 until: 11/11/2011)
Ordinary capital: 
3 830 685 241 Sk
  (from: 05/18/1993 until: 11/11/2011)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/21/2020
  (from: 06/20/2020)
 Liquidators:
JUDr. Andrej Jaroš
Námestie sv. Anny 361/20
Trenčín 911 01
From: 05/21/2020 Until: 06/30/1996
  (from: 06/20/2020)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť počas likvidácie zastupuje a za ňu podpisuje v rozsahu § 72 zákona č. 513/1991 Zb. likvidátor.
  (from: 06/20/2020)
Other legal facts: 
Rozhodnutím Ministra hospodárstva SR č. 91 zo dňa 10.6.1996 bol na základe privatizačného projektu schváleného rozhodnutím MSPNM č. 496 zo dňa 17.5.1996 a v súlade so zák. č. 92/91 Zb. zrušený bez likvidácie štátny podnik Hornonitrianske bane, š.p. Prievidza. Všetok majetok zrušeného š.p. prechádza na Fond národného majetku SR, ktorý dňa 1.7.1996 vloží časť majetku štátneho podniku do spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. so sídlom Prievidza, Matice slovenskej 10 a časť majetku prejde bezoplatnými prevodmi na mestá Prievidza a Handlová a obce Lehota pod Vtáčnikom a Cígeľ. Na základe uvedenej skutočnosti a predloženého súhlasu správcu dane v zmysle § 33 ods. 2 zák. č. 511/92 Zb. sa štátny podnik z obchodného registra ku dňu 30.6.1996 v y m a z ú v a .Stary spis: Pš 638
  (from: 06/28/1996 until: 11/11/2011)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person