Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11077/T

Business name: 
Technické služby Senica, a.s.
  (from: 07/09/2005)
Technické služby Senica, spol. s r.o.
  (from: 06/30/1998 until: 07/08/2005)
Registered seat: 
Železničná 465
Senica 905 01
  (from: 06/30/1998)
Identification number (IČO): 
36 228 443
  (from: 06/30/1998)
Date of entry: 
06/30/1998
  (from: 06/30/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/09/2005)
Private limited liability company
  (from: 06/30/1998 until: 07/08/2005)
Objects of the company: 
elektroinštalatérstvo
  (from: 06/30/1998)
vodoinštalatérstvo
  (from: 06/30/1998)
kúrenárske práce
  (from: 06/30/1998)
stolárstvo
  (from: 06/30/1998)
výsadba a údržba verejnej zelene, kosenie trávnikov
  (from: 06/30/1998)
čistenie komunikácií s použitím materiálov
  (from: 06/30/1998)
dopravné značenie
  (from: 06/30/1998)
diagnostika a čistenie kanalizačných stôk a objektov
  (from: 06/30/1998)
mechanizované zemné práce
  (from: 06/30/1998)
demolácia a zemné práce
  (from: 06/30/1998)
prevádzkovanie trhoviska
  (from: 06/30/1998)
maliarstvo - natieračstvo
  (from: 06/30/1998)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 06/30/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/30/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/30/1998)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 06/30/1998)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 06/30/1998)
nákladná cestná doprava
  (from: 06/30/1998)
prevádzkovanie cintorínov
  (from: 06/30/1998)
pohrebná služba vrátane prepravy zosnulých
  (from: 06/30/1998)
opravy motorových vozidiel
  (from: 10/21/1999)
zámočníctvo
  (from: 10/21/1999)
kovoobrábanie
  (from: 10/21/1999)
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 10/21/1999)
murárstvo
  (from: 10/21/1999)
drobné opravy povrchu miestnych komunikácií
  (from: 10/21/1999)
parkovacie služby
  (from: 10/21/1999)
reklamné a propagačné služby
  (from: 10/21/1999)
prenájom strojov a zariadení bez obsluhy
  (from: 10/21/1999)
hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie
  (from: 10/21/1999)
čistenie šatstva a bytového textilu
  (from: 10/21/2002)
prevádzkovanie verejných WC
  (from: 07/01/2004)
práce vykonávané poľnohospodárskymi mechanizmami
  (from: 07/01/2004)
prevádzkovanie cestovnej agentúry
  (from: 07/01/2004)
píliarska výroba
  (from: 07/01/2004)
Partners: 
Mesto Senica IČO: 00 309 974
  (from: 06/30/1998 until: 07/08/2005)
Contribution of each member: 
Mesto Senica
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/30/1998 until: 06/01/2005)
Mesto Senica
Amount of investment: 1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 06/02/2005 until: 07/08/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/09/2005)
konatelia
  (from: 06/30/1998 until: 07/08/2005)
Jaroslav Kaščák - predseda
Štefánikova 726/2
Senica 905 01
From: 07/09/2005
  (from: 07/09/2005)
Ing. Viliam Nečas - člen
Robotnícka 116/2
Senica 905 01
From: 07/09/2005
  (from: 07/09/2005)
RNDr. Ľubomír Parízek - člen
L. Novomeského 1216/82
Senica 905 01
From: 07/09/2005
  (from: 07/09/2005)
Jaroslav Kaščák
Štefánikova 726
Senica
  (from: 06/30/1998 until: 10/20/2002)
Ing. Viliam Nečas
Robotnícka 116
Senica
  (from: 06/30/1998 until: 10/20/2002)
Jaroslav Kaščák
Štefánikova 726
Senica
From: 06/30/1998 Until: 07/09/2005
  (from: 07/09/2005 until: 07/08/2005)
Ing. Viliam Nečas
Robotnícka 116
Senica
From: 06/30/1998 Until: 07/09/2005
  (from: 07/09/2005 until: 07/08/2005)
Jaroslav Kaščák
Štefánikova 726
Senica
From: 06/30/1998
  (from: 10/21/2002 until: 07/08/2005)
Ing. Viliam Nečas
Robotnícka 116
Senica
From: 06/30/1998
  (from: 10/21/2002 until: 07/08/2005)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Za spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu pripojí svoj podpis predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 07/09/2005)
Za spoločnosť konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 06/30/1998 until: 07/08/2005)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 07/09/2005)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 06/02/2005 until: 07/08/2005)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/21/2002 until: 06/01/2005)
200 000 Sk
  (from: 06/30/1998 until: 10/20/2002)
Supervisory board: 
Ing. Ferdinand Bartal
Hollého 752/6
Senica 905 01
From: 07/09/2005
  (from: 07/09/2005)
Ing. Anton Cibula
Gen. L. Svobodu 1360/20
Senica 905 01
From: 07/09/2005
  (from: 07/09/2005)
Ľubomír Fábik
218
Častkov 906 04
From: 07/09/2005
  (from: 07/09/2005)
Rudolf Halaš
Gen. L. Svobodu 1359/14
Senica 905 01
From: 07/09/2005
  (from: 07/09/2005)
Ing. Jozef Marenčík
Robotnícka 60/41
Senica 905 01
From: 07/09/2005
  (from: 07/09/2005)
Ing. Roman Radočák
Agátová 1326/19
Senica 905 01
From: 07/09/2005
  (from: 07/09/2005)
Ing. Emília Wágnerová
Čáčov 162
Senica 905 01
From: 07/09/2005
  (from: 07/09/2005)
Ľuboš Bednár
Hviezdoslavova 471/44
Senica 905 01
From: 07/09/2005
  (from: 07/09/2005)
Pavol Jarábek
112
Prietrž 906 11
From: 07/09/2005
  (from: 07/09/2005)
Jarmila Mihálová
Okružná 1198/30
Senica 905 01
From: 07/09/2005
  (from: 07/09/2005)
Pavel Podešla
Štefánikova 701/33
Senica 905 01
From: 07/09/2005
  (from: 07/09/2005)
Ing. Ferdinand Bartal
Hollého 752/6
Senica 905 01
From: 04/30/2004 Until: 07/09/2005
  (from: 07/09/2005 until: 07/08/2005)
Ing. Anton Cibula
L. Svobodu 1360/20
Senica 905 01
From: 04/30/2004 Until: 07/09/2005
  (from: 07/09/2005 until: 07/08/2005)
Ľubomír Fábik
218
Častkov 906 04
From: 04/30/2004 Until: 07/09/2005
  (from: 07/09/2005 until: 07/08/2005)
Rudolf Halaš
L. Svobodu 1359/14
Senica 905 01
From: 04/30/2004 Until: 07/09/2005
  (from: 07/09/2005 until: 07/08/2005)
Ing. Jozef Marenčík
Robotnícka 60
Senica 905 01
From: 04/30/2004 Until: 07/09/2005
  (from: 07/09/2005 until: 07/08/2005)
Ing. Roman Radočák
Agátová 1326/19
Senica 905 01
From: 04/30/2004 Until: 07/09/2005
  (from: 07/09/2005 until: 07/08/2005)
Ing. Emília Wágnerová
Čáčov 162
Senica 905 01
From: 04/30/2004 Until: 07/09/2005
  (from: 07/09/2005 until: 07/08/2005)
Ing. Ferdinand Bartal
Hollého 752/6
Senica 905 01
From: 04/30/2004
  (from: 07/01/2004 until: 07/08/2005)
Ing. Anton Cibula
L. Svobodu 1360/20
Senica 905 01
From: 04/30/2004
  (from: 07/01/2004 until: 07/08/2005)
Ľubomír Fábik
218
Častkov 906 04
From: 04/30/2004
  (from: 07/01/2004 until: 07/08/2005)
Rudolf Halaš
L. Svobodu 1359/14
Senica 905 01
From: 04/30/2004
  (from: 07/01/2004 until: 07/08/2005)
Ing. Jozef Marenčík
Robotnícka 60
Senica 905 01
From: 04/30/2004
  (from: 07/01/2004 until: 07/08/2005)
Ing. Roman Radočák
Agátová 1326/19
Senica 905 01
From: 04/30/2004
  (from: 07/01/2004 until: 07/08/2005)
Ing. Emília Wágnerová
Čáčov 162
Senica 905 01
From: 04/30/2004
  (from: 07/01/2004 until: 07/08/2005)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice č. N 110/98, Nz 112/98 dňa 08.04.1998 podľa slovenského práva.
  (from: 06/30/1998)
Dodatok k zakladateľskej listine č. 1 zo dňa 08.07.1999 formou notárskej zápisnice č. N 267/99, Nz 273/99.
  (from: 10/21/1999)
Date of updating data in databases:  02/06/2023
Date of extract :  02/08/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person