Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10447/N

Business name: 
PiCard Club SLOVAKIA, s.r.o. " v likvidácii "
  (from: 09/21/2010 until: 07/30/2012)
PiCard Club SLOVAKIA, s.r.o.
  (from: 08/06/1997 until: 09/20/2010)
Registered seat: 
Senný trh 7
Komárno 945 01
  (from: 08/06/1997 until: 07/30/2012)
Identification number (IČO): 
36 522 252
  (from: 08/06/1997)
Date of entry: 
08/06/1997
  (from: 08/06/1997)
Date of deletion: 
07/31/2012
  (from: 07/31/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 07/31/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/06/1997)
Objects of the company: 
obchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod a maloobchod
  (from: 08/06/1997 until: 07/30/2012)
leasing spotrebného tovaru a výrobných prostriedkov
  (from: 08/06/1997 until: 07/30/2012)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 08/06/1997 until: 07/30/2012)
vydavateľská činnosť
  (from: 08/06/1997 until: 07/30/2012)
Partners: 
Zsolt Baráth
Topoľová 2
Komárno
Slovak Republic
  (from: 02/15/2000 until: 03/30/2006)
Zsolt Baráth
Topoľová 2
Komárno
Slovak Republic
  (from: 08/06/1997 until: 02/14/2000)
Károly Pirik
Gyár utca 1-9. VI. ép./1.
Komárom 2900
Republic of Hungary
  (from: 03/31/2006 until: 07/30/2012)
János András Horváth
Gólyarét út. 12
Györszentiván
MR
  (from: 02/15/2000 until: 03/30/2006)
János András Horváth
Gólyarét út. 12
Györszentiván
MR
  (from: 08/06/1997 until: 02/14/2000)
Contribution of each member: 
János András Horváth
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/06/1997 until: 02/14/2000)
Zsolt Baráth
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/06/1997 until: 02/14/2000)
János András Horváth
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/15/2000 until: 03/30/2006)
Zsolt Baráth
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/15/2000 until: 03/30/2006)
Károly Pirik
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/31/2006 until: 07/30/2012)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/06/1997 until: 07/30/2012)
Zsolt Baráth
Topoľová 2
Komárno
  (from: 08/06/1997 until: 03/30/2006)
Zsolt Baráth
Topoľová 2
Komárno
From: 08/06/1997 Until: 02/18/2006
  (from: 03/31/2006 until: 03/30/2006)
Károly Pirik
Gyár utca 1-9. VI. ép./1.
Komárom 2900
Maďarská republika
From: 02/18/2006
  (from: 03/31/2006 until: 07/30/2012)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 03/31/2006 until: 07/30/2012)
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 08/06/1997 until: 03/30/2006)
Procuration: 
Ondrej Matejka
G. Bethlena 28
Nové Zámky
  (from: 08/06/1997 until: 03/30/2006)
Ondrej Matejka
G. Bethlena 28
Nové Zámky
From: 08/06/1997 Until: 02/18/2006
  (from: 03/31/2006 until: 03/30/2006)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 02/15/2000 until: 07/30/2012)
100 000 Sk
  (from: 08/06/1997 until: 02/14/2000)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Tomáš Pintér
Komárňanská 108
Hurbanovo 947 01
From: 06/12/2010 Until: 07/31/2012
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
JUDr. Tomáš Pintér
Komárňanská 108
Hurbanovo 947 01
From: 06/12/2010
  (from: 09/21/2010 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
  (from: 09/21/2010)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 31K/13/2012-110 zo dňa 14.05.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.06.2012, bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku spoločnosti. Z obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Sro, vložka č. Sro 10447/N sa vymazuje dňom 31.07.2012 obchodná spoločnosť PiCard Club SLOVAKIA, s.r.o. “ v likvidácii “, so sídlom Senný trh 7, 945 01 Komárno, IČO: 36 522 252.
  (from: 07/31/2012)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 02.07.1997 v súlade s §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 08/06/1997 until: 07/30/2012)
Dodatkom č. 1 bola spoločenská zmluva dňa 7.8.1998 daná do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z..
  (from: 02/15/2000 until: 07/30/2012)
Uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 28CbR 30/2008-41 zo dňa 14.09.2009 bola spoločnosť zrušená s likvidáciou a menový likvidátor spoločnosti JUDr. Tomáš Pintér, bytom Hurbanovo, Komárňanská 108.
  (from: 09/21/2010 until: 07/30/2012)
Date of updating data in databases:  02/07/2023
Date of extract :  02/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person