Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1752/V

Business name: 
Falck SK a.s. v likvidácii
  (from: 09/15/2020)
Registered seat: 
Južná trieda 4B
Košice - mestská časť Juh 040 01
  (from: 09/15/2020)
Identification number (IČO): 
35 970 413
  (from: 12/22/2005)
Date of entry: 
12/22/2005
  (from: 12/22/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/22/2005)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 12/22/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/22/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/22/2005)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 12/22/2005)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/22/2005)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/22/2005)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/22/2005)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/22/2005)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/22/2005)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/22/2005)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 12/22/2005)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
  (from: 12/22/2005)
odťahová služba motorových vozidiel s výnimkou prevozu vozidiel v náložnom priestore nákladných vozidiel
  (from: 12/22/2005)
vyprosťovanie vozidiel ťažkou technikou
  (from: 12/22/2005)
vodná záchranná služba s výnimkou vodnej záchrannej zdravotnej služby
  (from: 12/22/2005)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla
  (from: 12/22/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/22/2005)
Lars Tue Toftild - Chairman of the Board of Directors
Hemmingstedter Weg 115A
Hamburg 226 09
Nemecká spolková republika
From: 07/01/2020
  (from: 12/29/2022)
Acting in the name of the company: 
Každý člen predstavenstva je oprávnený konať za Spoločnosť samostatne.
  (from: 01/15/2020)
Capital: 
1 660 000 EUR Paid up: 1 660 000 EUR
  (from: 05/07/2009)
Shares: 
Number of shares: 2000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 830 EUR
  (from: 05/07/2009)
Stockholder: 
Falck Danmark A/S
Sydhavnsgade 18
Kodaň SV 2450
Dánske kráľovstvo
  (from: 12/29/2022)
Supervisory board: 
Tomah Mengu
Catherine Boothsvej 81
Hvidovre DK-2650
Dánske kráľovstvo
From: 02/08/2023
  (from: 03/01/2023)
Rasmus Kirkeby Salling
Sommerstedgade 17,5
Kodaň V DK-1718
Dánske kráľovstvo
From: 11/19/2019
  (from: 12/29/2022)
Soren Nielsen
Somoseparken 70
Ballerup 2750
Dánske kráľovstvo
From: 11/10/2022
  (from: 12/29/2022)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/01/2020
  (from: 09/15/2020)
 Liquidators:
Lars Tue Toftild
Hemmingstedter Weg 115A
Hamburg 226 09
Nemecká spolková republika
From: 09/01/2020
  (from: 12/29/2022)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za spoločnosť koná a podpisuje likvdátor samostane, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/15/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.12.2005 N 2095/2005, Nz 63298/2005, NCRls 62530/2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 12/22/2005)
Notárska zápisnica č. N 3073/2006, Nz 26454/2006 zo dňa 03.07. 2006 spísaná notárskou koncipientkou Mgr. Tatianou Stročinskou osvedčujúca priebeh mimoriadného Valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti.
  (from: 07/19/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.08.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 4825/2007, Nz 33117/2007 - zmena sídla spoločnosti.
  (from: 08/29/2007)
Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia N 41/2008, Nz 17957/2008 zo dňa 29.4.2008, a rozhodnutie dozornej rady zo dňa 25.4.2008.
  (from: 05/28/2008)
Notárska zápisnica N 138/2008, Nz 40366/2008 zo dňa 26.09.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (from: 10/23/2008)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.09.2008.
  (from: 10/29/2008)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia N177/2008, Nz 51617/2008 zo dňa 25.11.2008.
  (from: 12/04/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 29.05.2012.
  (from: 07/05/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2013.
  (from: 06/14/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.10.2013.
  (from: 03/20/2014)
Notárska zápisnica N 395/2015, Nz 24009/2015, NCRls 24544/2015 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.07.2015.
  (from: 07/16/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.03.2016.
  (from: 04/13/2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.03.2017
  (from: 05/04/2017)
Date of updating data in databases:  06/21/2024
Date of extract :  06/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person