Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3158/B

Business name: 
PRESTIGE INVESTMENT GROUP spol. s r.o.
  (from: 07/21/1992 until: 03/13/2006)
Registered seat: 
Harmincova 1
Bratislava 841 01
  (from: 06/29/2000 until: 03/13/2006)
Ružová dolina 6
Bratislava 821 08
  (from: 05/19/1995 until: 06/28/2000)
Priemyselná 2
Bratislava 821 09
  (from: 07/21/1992 until: 05/18/1995)
Identification number (IČO): 
31 328 580
  (from: 07/21/1992)
Date of entry: 
07/21/1992
  (from: 07/21/1992)
Person dissolved from: 
30. 1. 2006
  (from: 03/14/2006)
Date of deletion: 
03/14/2006
  (from: 03/14/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/14/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/21/1992)
Objects of the company: 
veľkoobchod s obrábacími strojmi pre spracovanie dreva a kovu, ostatnými strojmi pre priemysel a obchod, poľnohospodárskymi strojmi, strojmi pre textilný priemysel, drevom a stavebnými materiálmi, kancelárskymi strojmi a zariadením, kovmi a kovovými rudami, poľnohospodárskymi plodinami a potravinami, papierenským tovarom, elektrickými prístrojmi pre domácnosť, strojmi a technickými potrebami
  (from: 07/21/1992 until: 03/13/2006)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (from: 07/21/1992 until: 03/13/2006)
Partners: 
Ing. Jaromír Algayer
Vlčkova 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/14/1995 until: 09/28/1998)
Ing. Jaromír Algayer
Vlčkova 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/19/1995 until: 11/13/1995)
Ing. Jaromír Algayer
Vlčkova 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/27/1995 until: 05/18/1995)
Ing. Jaromír Algayer
Vlčkova 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/21/1992 until: 04/26/1995)
Ing. Pavol Derkay
Beniakova 26
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/27/1995 until: 11/13/1995)
Ing. Martin Krampl
Olšova 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/21/1992 until: 04/26/1995)
Ing. Juraj Molnár
Lenárdova 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/14/1995 until: 09/28/1998)
Ing. Vladimír Podplešský
Dulovo nám 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/27/1995 until: 11/13/1995)
Ing. Ivan Pohl
Gorkého 15
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/21/1992 until: 04/26/1995)
Peter Vavrík
Lenárdova 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/27/1995 until: 05/18/1995)
Ing. Juraj Bratislavský
Lenárdova 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/29/1998 until: 03/13/2006)
Ing. Jaromír Algayer
Vlčkova 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/29/1998 until: 03/13/2006)
Ing. Pavol Derkay
H. Meličkovej 19
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/29/1998 until: 03/13/2006)
Contribution of each member: 
Ing. Jaromír Algayer
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 07/21/1992 until: 04/26/1995)
Ing. Martin Krampl
Amount of investment: 33 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 33 000 Sk
  (from: 07/21/1992 until: 04/26/1995)
Ing. Ivan Pohl
Amount of investment: 33 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 33 000 Sk
  (from: 07/21/1992 until: 04/26/1995)
Ing. Jaromír Algayer
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 04/27/1995 until: 05/18/1995)
Ing. Pavol Derkay
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 04/27/1995 until: 11/13/1995)
Ing. Vladimír Podplešský
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 04/27/1995 until: 11/13/1995)
Peter Vavrík
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 04/27/1995 until: 05/18/1995)
Ing. Jaromír Algayer
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/19/1995 until: 11/13/1995)
Ing. Jaromír Algayer
Amount of investment: 66 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 66 000 Sk
  (from: 11/14/1995 until: 09/28/1998)
Ing. Juraj Molnár
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 11/14/1995 until: 09/28/1998)
Ing. Juraj Bratislavský
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 09/29/1998 until: 03/13/2006)
Ing. Jaromír Algayer
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 09/29/1998 until: 03/13/2006)
Ing. Pavol Derkay
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 09/29/1998 until: 03/13/2006)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/29/1998 until: 03/13/2006)
konatelia
  (from: 05/19/1995 until: 09/28/1998)
Individual managing director
  (from: 07/21/1992 until: 05/18/1995)
Ing. Jaromír Algayer
Vlčkova 7
Bratislava
  (from: 07/21/1992 until: 09/28/1998)
Ing. Jaromír Algayer
Vlčkova 7
Bratislava
  (from: 09/29/1998 until: 06/28/2000)
Ing. Pavol Derkay
Beniakova 26
Bratislava
  (from: 05/19/1995 until: 11/13/1995)
Ing. Juraj Molnár
Lenárdova 2
Bratislava
  (from: 11/14/1995 until: 09/28/1998)
Ing. Juraj Bratislavský
Lenárdova 2
Bratislava
  (from: 09/29/1998 until: 03/13/2006)
Ing. Pavol Derkay
H. Meličkovej 19
Bratislava
  (from: 09/29/1998 until: 03/13/2006)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 09/29/1998 until: 03/13/2006)
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 05/19/1995 until: 09/28/1998)
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 07/21/1992 until: 05/18/1995)
Capital: 
210 000 Sk
  (from: 09/29/1998 until: 03/13/2006)
100 000 Sk
  (from: 07/21/1992 until: 09/28/1998)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 13.12.2005, právoplatné dňa 30.01.2006, č. k.: 32/Exre/2201/2005, ktorým súd rozhodol o zrušení spoločnosti PRESTIGE INVESTMENT GROUP spol. s r.o., Harmincova 1, Bratislava, IČO: 31 328 580, bez likvidácie. Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť PRESTIGE INVESTMENT GROUP spol. s r.o., Harmincova 1, 841 01 Bratislava, IČO: 31 328 580, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro, vl. č. 3158/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 03/14/2006)
Prevody obchodných podielov odsúhlasené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 03.02.1994 Zmluvy o prevodoch obchodných podielov zo dňa 19.01.1995. Stary spis: S.r.o. 6428
  (from: 04/27/1995 until: 03/13/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23. 10. 1995, na ktorom bol odsúhlasený prevod obchodných podielov a personálne zmeny v štatutárnom orgáne. Stary spis: S.r.o. 6428
  (from: 11/14/1995 until: 03/13/2006)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 30.7.1998, ktoré schválilo zmenu spoločenskej zmluvy, ktorou sa zosúlaďuje s ustanoveniami Zák. č. 11/98 Z.z. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 6.8.1998. Dodatok zo dňa 4.9.1998 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/29/1998 until: 03/13/2006)
Zmena sídla a odvolanie konateľa schválené na valnom zhromaždení dňa 12.3.1999.
  (from: 06/29/2000 until: 03/13/2006)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 13.12.2005, ktorým súd zrušil spoločnosť bez likvidácie.
  (from: 02/09/2006 until: 03/13/2006)
Date of updating data in databases:  07/23/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person